JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Equipment Maintenance Technician
- Take care automatic machine.

MPO ASIA Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience
22 ก.ค. 62
2 . SOM Staff
- Responsive Sales Order Management for Customer Satisfaction input - Coordinate with Logistics and/or 3rd party Logistics Service service providers on delivery arrangements to customer and communica...

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
3 . Section chief Production Engineerรับสมัครด่วน !
-New model delvelopment by customer requirement. -Work instruction creating by support to production line. -Calibration job operation. -Jig fixture inspection from supplier. -APQP,PPAP...

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
4 . Safety and Environment Supervisor (PAPTH - Wellgrow Industrial Estate) Urgently Required !
•Support the development of OHS policies and programs •Advise and instruct on various safety-related topics (noise levels, use of machinery etc.) •Conduct risk assessment and enforce preventative ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 62
5 . Design EngineerUrgently Required !
•Develop new model of product and project control •Modeling creation by 3D, 2D •Cost analysis and create CR idea •Product development and the production process more efficient •Evaluation test and...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 18,000 THB
22 ก.ค. 62
6 . Quality Assurance
รายละเอียดของงาน 1.Establish, implement and maintain a calibration system for equipment used at Aeroworks 2.Conduct internal quality and process audits with records, follow up and verify the correct...

Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . Sales / Sales Supervisor
ตำแหน่ง Sales Supervisor 1.ออกพบลูกค้าติดตามความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.Support ปัญหาลูกค้าตามแผนงาน 3.ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายโรงงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า 4.รักษายอดขายและสรรหาลูกค้ารายใ...

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
21 ก.ค. 62
8 . Production Supervisor
‐ Monitoring Production result to hit the target ‐ Set Manpower according the production target ‐ Control operator to work according standard ‐ Control and minimize raw material consumption in pro...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
9 . MN and Facility Supervisor
To manage, supervise and development both maintenance and facility tasks to implement total productive maintenance & production machine,to working with efficiency and effectiveness.To Support the Main...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
19 ก.ค. 62
10 . Technician

บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.มอบหมายงานและหน้าที่ให้แต่ละกะดำเนินการผลิตตามแผนที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมและตั้งค่าเครื่องจักรให้ตามมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ 4.ตรวจเช็คและดูแลความพร้อม...

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
19 ก.ค. 62
12 . ฝ่ายบุคคล (ความสามารถพอพูดจีนกลางได้)
1.ติดต่อเอกสารด้านแรงงานต่างด้าว 2.ด้านฝ่ายบุคคล 4.ปฎิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง 5.สื่อสารกับชาวต่างชาติ

บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - ขึ้นอยู่ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
13 . Staff(BOM ,Documen Comtrol)รับสมัครด่วน !
-Bom&Part list create -Documen Comtrol -Ref Job description -SAP system control

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( Purchase Officer )รับสมัครด่วน !
vการจัดซื้อ,ต่อรองและวิเคราะห์ราคาเปรียบเทียบ vติดตามและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง

Thai Tabuchi Electric Co., Ltd. (บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
15 . Production Control Officer
1. ติดต่อประสานงานต่างประเทศ และวางแผนการผลิต - รับคำสั่งซื้อ และตอบกลับคำสั่งซื้อจากลูกค้า - ประสานงานเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ 2. วางแผนและควบคุมการผลิต - วางแผน และติดตามการผลิต ผลิตภัณฑ์สเปค...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . Engineering
Process Engineer ตรวจสอบ,วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต,ประเมินผลการปรับปรุง,ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วิธีการหรือขบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิต

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
17 . Warehouse Staff
- ทำหน้าที่จัดเก็บรักษาสินค้าต่างๆให้ในสภาพที่ปลอดภัย และเบิก-จ่ายให้กับส่วนงานต่างๆ - ทำหน้าตรวจนับสินค้าคงคลังประจำเดือน/ประจำปี - ทำการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อจัดเก็บ และส่งม...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
18 . Technician (Facility)
- ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงตามแผนงานประจำเดือน , ประจำปี - ทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น - ควมคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน - ควมคุมระบบทำความเย็น - ควมคุมระบบน้ำ - ควมคุมระบบลม

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
19 . Maintenance Engineering
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - กำหนดแผนการอบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถให้กับพนักงานช่าง - ควบคุมรายการอะไหล่ - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร - วิเคราะห์ กำหนดขั้นตอนการซ่อ...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ