JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA SUPERVISOR
1.ช่วยผู้จัดการฝ่าย ในการจัดตั้ง การใช้ และคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพของบริษัทฯ 2.ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ 3.ดูแลจัดการคำร้องเรียนเรื่องคุณภาพของลูกค้า

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . Mechanical Engineer
-Development Automation Line,New Product New Model support production

Thai Tabuchi Electric Co., Ltd. (บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . Production Supervisor
‐ Monitoring Production result to hit the target ‐ Set Manpower according the production target ‐ Control operator to work according standard ‐ Control and minimize raw material consumption in pro...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
4 . MN and Facility Supervisor
To manage, supervise and development both maintenance and facility tasks to implement total productive maintenance & production machine,to working with efficiency and effectiveness.To Support the Main...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
23 ส.ค. 62
5 . Technicians Staff
1.ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาในไลน์ผลิตและทำการยืนยันปัญหาด้วยจิ๊กทดสอบ 2.ทำการแลกเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นงาน 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.สรุปข้อมูลรายเดือนและรายปี

E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
6 . Planning Staff and Delivery Control
1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์บันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนผลิต 2. วางแผนผลิต ควบคุมและติดตามแผนการผลิตให้ไปตามเป้าหมาย 3. วางแผนจัดส่งสินค้าให้ได้ตามข้อกำหนดลูกค้า 4. งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบ...

บริษัท พลาโก้ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
23 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.มอบหมายงานและหน้าที่ให้แต่ละกะดำเนินการผลิตตามแผนที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมและตั้งค่าเครื่องจักรให้ตามมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ 4.ตรวจเช็คและดูแลความพร้อม...

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
23 ส.ค. 62
8 . ฝ่ายบุคคล (ความสามารถพอพูดจีนกลางได้)
1.ติดต่อเอกสารด้านแรงงานต่างด้าว 2.ด้านฝ่ายบุคคล 4.ปฎิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง 5.สื่อสารกับชาวต่างชาติ

บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - ขึ้นอยู่ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
9 . ช่างฉีดพลาสติก ( Technician )
1. ช่างปรับฉีดพลาสติก 2. ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท พลาโก้ไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
23 ส.ค. 62
10 . Quality Assurance
รายละเอียดของงาน 1.Establish, implement and maintain a calibration system for equipment used at Aeroworks 2.Conduct internal quality and process audits with records, follow up and verify the correct...

Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
11 . Mold Supervisor
1.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ Stamping , Injection และอื่นๆ

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
22 ส.ค. 62
12 . Design EngineerUrgently Required !
•Develop new model of product and project control •Modeling creation by 3D, 2D •Cost analysis and create CR idea •Product development and the production process more efficient •Evaluation test and...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 18,000 THB
22 ส.ค. 62
13 . Production Control Officer
1. ติดต่อประสานงานต่างประเทศ และวางแผนการผลิต - รับคำสั่งซื้อ และตอบกลับคำสั่งซื้อจากลูกค้า - ประสานงานเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ 2. วางแผนและควบคุมการผลิต - วางแผน และติดตามการผลิต ผลิตภัณฑ์สเปค...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
14 . Engineering
Process Engineer ตรวจสอบ,วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต,ประเมินผลการปรับปรุง,ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วิธีการหรือขบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิต

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
15 . Technician (Facility)
- ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงตามแผนงานประจำเดือน , ประจำปี - ทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น - ควมคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน - ควมคุมระบบทำความเย็น - ควมคุมระบบน้ำ - ควมคุมระบบลม

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
16 . Maintenance Engineering
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - กำหนดแผนการอบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถให้กับพนักงานช่าง - ควบคุมรายการอะไหล่ - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร - วิเคราะห์ กำหนดขั้นตอนการซ่อ...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
17 . Tooling Technician
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิต, วิศวกรรมศาสตร์และฝ่ายอื่น ๆ - ออกแบบจิ๊กและการติดตั้งเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตและโครงการใหม่ - ผลิตงานตามตัวอย่...

Molex (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
21 ส.ค. 62
18 . Technician

บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
19 . Collaboration Developer Programmer ( Front-end or Back-end )
Employee of Ericsson-LG Enterprise co. ltd (Korea) Location Working: Work at Thailand (BANGPAKONG or BANGKOK) --------------------------------- • Development for Client and Server which can support...

บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 Position ( Front 1 + Back 1 )
เงินเดือน Negotiable salary (please request the expected salary on resume)
20 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ IE
- ทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีทำงานโดยปลอดภัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น - อื่น ๆ ตา...

บริษัท คอมมิวเวลเอ็นเตอร์ไพรส์(ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
20 ส.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ