JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก
ดูแลการปฎิบัติงานของเคร่ืองจักรให้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ดูแลการปฎิงานของพนักงานแผนกผลิตให้เป็นไปตสมวิธีการปฎิบัติงานของแต่ระบบ จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบั...

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบในการกำหนดตารางการผลิต จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงาน

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ปฎิบัติงานในแผนกซ๋อมบำรุง ซ่อมแซม ดูแล รักษาเครื่องจักร

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ, ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
- ดำเนินการดูไฟฟ้าตู้คอนโทลไฟฟ้า - ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท แสตนดาร์ด รีไซเคิล จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้ากรณีงานติดปัญหา 3.ทำแผนสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ 4.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องคุณภาพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน, ผู้รับเหมา รวมถึงอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 2. ร่วมเป็นทีมทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 14001, ISO 45001, ระบบ PSM 3. ให้คำปรึกษาพนักงานในเรื่องความปลอดภัย, ส...

Asian Chemical Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
8 . Purchase Officer
• Coordinate with user departments and suppliers of Thailand and Oversea in the purchasing scope of work for projects assigned. • Support relevant departments with quotations for the purpose of tende...

บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 Baht
18 ก.ค. 62
9 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC.)
- ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี - รวบรวมปัญหางานเพื่อจัดทำLIMIT SAMPLE - ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานให้ตรงกับมาตรฐานโดยใช้เครื่องมือวัดต่างๆและบันทึกลงคอมพิวเตอร์

YAMATO-ESULON (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
10 . วิศวกร/หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบและอาคารสถานที่
1.ตรวจสอบระบบ Utility , Facility และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพ 2.ควบคุม และวางแผนการซ่อมบำรุงงานระบบ Utility , Facility และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดหาอะไหล่สำห...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
11 . ช่างแม่พิมพ์พลาสติก
1.ตรวจสอบแผนการบำรุงรักษาและบำรุงรักษาแม่พิมพ์และ Change Parts แม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับแผนบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผนที่กำหนด 2.บำรุงรักษาชุดแม่พิมพ์, Tooling Plate, Cooljet, Coolpik และ Change Parts แม่พ...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.วางแผนการผลิตและติดตามปัญหาการผลิต, การขนส่งให้มีประสิทธิผล 2.ทบทวนการสั่งซื้อสินค้า และข้อตกลงกับลูกค้าต่างๆ รวมถึงเรื่องวัตถุดิบให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ 3.ทบทวนจำนวนและกำหนดวันส่งสินค้าให้...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- บริหารจัดการ และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและฝึกอบรมช่างในการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร,ระ...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
14 . Domestic Sales / Oversea Sales
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ 1 อัตรา - ด้านงายขาย เจรจาต่อรอง,เสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์บรรุจภัณฑ์พลาสติก - รักษาฐานลูกค้าเก่า จัดหากลุ่มลูกค้าใหม่ และ จ...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายรับสมัครด่วน !
- ข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน,สัญญาต่าง ๆ

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งเครื่องจักรในไลน์ผลิต และงานเครื่องกลอื่นๆ ทั้งหมดในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ประเมินงานซ่อม จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน 3.จ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดำเนินการและประสานงานจัดซื้อวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) 2. วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่เครื่องจักร วัสดุการพิมพ์ 3. งานจ้างบริการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์จาก Supplier ต่าง ๆ 4. จัดทำสรุ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
18 . Production Supervisor
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Production Manager )
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
20 . พนักงานคลังสินค้า
- ขับรถย้ายสินค้า - ตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟท์ให้พร้อมใช้งานและทำการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา - ควบคุมงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - วางแผนงานการทำงานให้เป็นขั้นตอน - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้างรวมค่าอาหาร 355
18 ก.ค. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ