JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้
1.ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วย 2.การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฎิบัติหน้าท...

บ.บางกอกเซน ฮอลปิ ทอล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ