JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง)
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับกองตรวจความปลอดภัย 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . วิศวกรขาย (Sale Engineer)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม - รับความต้องการของลูกค้า - ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . QA Staff
1.สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามแผนงาน 2.ตรวจสอบสายการผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามแผนประจำปี 3.ทดสอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ตามแผนงาน 4.สนับสนุนการทดสอบเพื่อ Cost down ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ตรวจส...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
4 . HR Officer - Recruitment
- Handling recruiting process including sourcing, screening, interviewing, and hiring both office staffs and workers in production line - Weekly/monthly report on recruitment activity - Other tasks ...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
5 . Estimate & Design
- ถอดแบบประเมินราคา - ออกดูหน้างานเพื่อออกแบบและประเมินราคา - เขียนแบบเพื่อนำเสนองาน - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง( Maintenance )
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
7 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามไซต์งานลูกค้า และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
8 . Sale
- สรรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ และรักษาฐานลูกค้ารายเก่า - ออกไปพบลูกค้า เพื่อนำเสนอ Product ของบริษัท - สร้างยอดขายให้กับบริษัท ฯ - ติดตาม/ประสานงาน/ดูแลลูกค้า - สรุปยอดขายประจำเดือน

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน Start 14-20 K. (ไม่รวม Other )
19 ก.ค. 62
9 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานติดตั้งตาม Site งาน - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี - ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก - ปฏิบัติตามค...

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
ทบทวน design ของผลิตภัณฑ์, จัดทำ ควบคุม Product drawing เอกสารในระบบคุณภาพ, ติดตามการผลิต Sample coil ให้เป็นไปตามวิธีการ มาตราฐานการควบคุมคุณภาพและความต้องการของลูกค้า

บริษัท ทอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ BOI
- ติดต่อออฟฟิศ BOI - ดำเนินการและควบคุมเกี่ยวกับการตัดสต๊อควัตถุดิบ - ดำเนินการด้านนำเข้า-ส่งออก และการจัดซื้อ - ยื่นเอกสารการขออนุมัตินำเข้าวัตถุดิบ

บริษัท ลองเวล คอมพานี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
12 . พนักงานขาย
- ขายหน้าร้าน - แนะนำสินค้าให้ลูกค้า *3 อัตรา ชาย 2 หญิง 1

บริษัท มินมอร์ โวลเทจ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษ้ท
17 ก.ค. 62
13 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตในฝฝ่ายผลิต -ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน -อื่นๆ

THAI HITACHI ENAMEL WIRE CO., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
14 . พนักงานขับรถขนส่ง 6 ล้อ / ขับรถ 4 ล้อ / พนง.ติดรถขนส่ง
- ขับรถขนส่งสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า , ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า-ร้านค้า

บริษัท เอ็กซ์ทรา อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
2 อัตรา
15 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ 2. สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ เช่น จำนวน รุ่นโคม รูปแบบการใช้งาน อื่นๆ 3. เสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ 2มิติ และ 3มิติ 4. สรุปรูปแบบผลิต...

บริษัท ลิกมันไลท์ติ้ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ค. 62
16 . วิศวกรออกแบบโครงการ
1. ออกแบบและเขียนแบบ งานก่อสร้างโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2. สำรวจและวิเคราะห์ สถานที่สำหรับการก่อสร้าง โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 3. ถอดแบบและประมาณราคา งานก่อสร้างโรงผลิตพลั...

บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
12 ก.ค. 62
17 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลและรับผิดชอบหน้าที่ตามเอกสารความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ