JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหา
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหน่งงาน ตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . Recruitment Staff
1. คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครงานตามตำแหน่งงานที่ร้องขอ 2. กำหนดแบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และประเมินผล 3. สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลากร 4. จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างงาน 5. กำหนดแผนปฐมนิเทศ และปฐมนิเทศ ุ6. บ...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือนและสวัสดิการ)
-ตรวจเช็คค่าล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยง/ค่าเบี้ยขยันประจำเดือน -ตรวจเช็คเงินเบิกล่วงหน้า -ตรวจเช็คการลางาน (ลาเกิน) หักเงินเดือน -ลงข้อมูลเงินเดือน EXCEL พร้อมตรวจเช็ค -ลงข้อมูลเงินเดือน (โปรแกรม Payroll...

บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500-20,000 บาท หรือตามประสบการณ์
10 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ