JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Officer
- ดูแลงานค่าแรงพนักงานรายวัน - ดูแลงานฝึกอบรมพนักงาน - ดูแลงานเอกสารต่างด้าว - ดูแลงานสรรหาพนักงานรายวัน - ดูแลงานความเรียบร้อยทั่วไปภายในโรงงาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
2 . GA Staff
- ดูแลงานเอกสาร-งานธุรการต่างๆ - ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องถ่ายสำเนา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุมต่างๆ และการรับรองลูกค้าของบริษัทฯ - ดูแลเรื...

Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหา
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
4 . General Affairs Staff
1. ดำเนินการจัดการสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน 1.1 ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 1.2 โรงอาหาร 1.3 ห้องพยาบาล 1.4 Locker 1.5 ประกันกลุ่มพนักงาน 1.6 น้ำดื่มพน...

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)
- บันทึก/ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาประจำวัน - บันทึก/ตรวจสอบการลางานต่างๆ - ตรวจสอบ / สรุปการมาทำงานของพนักงานประจำวัน - บันทึกข้อมูลพนักงานเข้า - ออก - UPDATE ข้อมูลพนักงานใน EXCEL FILE - สรุปข้อม...

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1. งานสรรหาว่าจ้าง รับสมัครงาน ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงาน 2. ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ทำ Stock ชุดฟอร์ม 3. งานเงินเดือน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทหรือแล้วแต่จะตกลงกัน
27 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-บันทึกและคำนวณวัน เวลาทำงานของพนักงาน -จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคล -สรรหาและจัดการการฝึกอบรมต่างๆของพนักงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 11,500
27 พ.ค. 62
8 . HR.Staff
1. เช็ค Time Attendance ขาด ลา สาย ประจำวัน 2. สรุป Time Attendance ประจำเดือน ประจำปี 3. งาน Support ต่าง ๆ 4. ดูแลเอกสาร VISA และ Work permit 5. งานอื่นที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 6.ทำเงินเด...

บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
9 . HR Officer - Recruitment
- Handling recruiting process including sourcing, screening, interviewing, and hiring both office staffs and workers in production line - Weekly/monthly report on recruitment activity - Other tasks ...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
25 พ.ค. 62
10 . พนักงานบุคคล
1.ควบคุมดูแลการแจกจ่ายชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ต่างๆ 2.ควบคุมดูแลประสานงานร้านค้า และ ร้านขายของซุปเปอร์ โดยการจัดเตรียม จัดจำหน่าย การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายจาการขาย 3.ควบคุมดูการท...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหาพนักงานตามที่แต่ละแผนกร้องขอ - เช็คข้อมูลการขาด-ลาของพนักงาน - ดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน - ยื่นวีซ่า ต่อใบอนุญาติทำงานของช่างฝีมือ และ คนต่างด้าว - งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ - งานอื่...

บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลปฎิบัติงาน การลาต่าง 2.สรรหาพนักงานคนไทย แรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน 3.การต่อVISA WORK PERMIT 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

บริษัท ยูนีคฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ