JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
กำกับ ดูแล ควบคุม บริหารจัดการ งานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ (สรรหา/เงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม)

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
24 ก.ค. 62
2 . HR Supervisor / Well grow ฉะเชิงเทรา (V)
- ดูและจัดฝึกอบรมพัฒนาตามแผนงาน -ศึกษา สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรทุกระดับ -จัดเตรียม จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรม - รับผิดชอบกระบวนการสรรหา / สวัสดิการ ค่าตอบแทน HRD (Train...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
24 ก.ค. 62
3 . HR Senior Supervisor
1.รับผิดชอบการวางแผนการสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน ควบคุมการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ทันเวลา ต้นทุนเหมาะสม และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 2.รับผิดชอบในการดำเนินงานตามระบบการปร...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
4 . Training Supervisor
• รับผิดชอบงานด้านกระบวนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรทั้งระบบ • รับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานทักษะในการทำงานในสายงานต่าง ๆ • รับผิดชอบในการสร้างสื่อ คู่มื่อ การเรียนการสอนต่าง ๆภายในองค์กร •...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.ค. 62
5 . HRM Supervisor (52653)
Job Description - In charge of Recruitment, Payroll and Employee/Labor relation - Update, improve compensation and benefit - Other assigned Benefit - Social Security Fund - Provident Fund - O...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 ก.ค. 62
6 . ผจก.ฝ่าย/หน.แผนกบุคคล (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - กำหนดแผนงานในการบริหารงานบุคคล งานสรรหา, การพัฒนาบุคลากร, งานแรงงานสัมพันธ์, งานธุรการ, งานด้านความปลอดภัย และงานระบบ ISO - พัฒนาระบบการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภา...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
7 . HR Managerรับสมัครด่วน !
Buraphavat Communication Co., Ltd Size: 200 employees Industry: Telecommunication Work location: Chachoengsao Province Roles & Responsibilities - Set up HR Strategies and Annual HR ...

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
23 ก.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/ HR Manager
- ควบคุมด้านงานสวัสดิการ,ค่าจ้าง,การฝึกอบรม,แรงงานสัมพันธ์ - เจรจาและควบคุมดูแลงานในแผนกของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา - ปรับปรุงและพัฒนาแผนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ - ชี้แจงกฎระเบียบเพื่อให้พนักง...

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าหน่วยงานRelation/Senior Relationรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2. ปฏิบัติงานประสานกับสหภาพแรงงาน 3. ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ 4. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
10 . Training & Quality DM (คลังสินค้า ซ.ตลาดปองพล ฉะเชิงเทรา)
 จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศและจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานให้กับพนักงานใหม่ แผนก transport  จัดฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางในการทางาน (Functional Skills) และมาตรฐานงานบริการ (Service) ให้กับพนักงาน  ตรวจสอบและควบคุ...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
22 ก.ค. 62
11 . Training Manager (คลังสินค้า ซ.ตลาดปองพล ฉะเชิงเทรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดฝึกอบรมความรู้ในการทำงาน (Functional Skills) และมาตรฐานงานบริการ (Service) ให้กับพนักงานออฟฟิศเมท และพนักงานขับรถส่งสินค้า 2. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานและคุณภาพของพนักงานก...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
12 . หัวหน้างานบุคคล
1.วางแผนดูแลระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลทั้งหมดของบริษัท 2.ดูแลงานระบบบริหารจัดการด้านเอกสารทั้งหมดของบริษัท 3.จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Broker Solution Corporation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
13 . HGD Section Manager
1. Overall management of HR&GA function Under thai Labour Laws Such as Recruitment , Employment , Training , Employee Relationship , Compensation Welfare & Benefits And all administration Jpbs. 2. C...

Mep Hexa ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
14 . HR.Supervisor S2รับสมัครด่วน !
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี - จัดทำ / ดูแล JD-JS Organization Chart - ดูแลเรื่อง ประกันชีวิต ประกันกลุ่ม การตรวจสุขภาพ - วางแผน/ควบคุม วิธีการแนวทางในการจัดทำ Training Roadmap - วางแผน/คว...

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
15 . HR Manager Urgently Required !
HR Manager 1.Support line management in all HRM 2.HR policy formation and implementation depending on the needs of the business. It shall also be the responsibility of the HR department to review t...

Alpha Interplus Placement Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
17 ก.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ