JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRM Supervisor (52653)
Job Description - In charge of Recruitment, Payroll and Employee/Labor relation - Update, improve compensation and benefit - Other assigned Benefit - Social Security Fund - Provident Fund - O...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่สรรหา (โรงงานบางปะกง CBD)
- บริหารจัดการอัตรากำลัง - บริหารจัดการใบขออัตรากำลัง - จัดหาอัตรากำลังตามใบขอ - สรุปข้อมูล KPI ประจำเดือน - งานกิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์ - งานสรุปข้อมูลประจำเดือน

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
3 . HR Senior Supervisor
1.รับผิดชอบการวางแผนการสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน ควบคุมการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ทันเวลา ต้นทุนเหมาะสม และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 2.รับผิดชอบในการดำเนินงานตามระบบการปร...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
4 . HR Supervisor (On-Site)
HR Supervisor - ทำบันทึกเวลาเข้า ออก ,OT (time attendance) ของพนักงาน - ทำการวางบิลกับลูกค้า และประสานงานกับพนักงานที่ On-Site - เคยมีประสพการณ์การทำงานด้าน HR -HRM - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได...

บริษัท ทรานส์ไลน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
5 . Senior Officer - Human Resources
1. Responsible for all function of HR; Recruitment, Manpower outsource, Employment contract, Benefits & Welfare, Employee Relation 2. Coordinate with hiring managers to creat job descriptions for ope...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
6 . HR Supervisor / Well grow ฉะเชิงเทรา (V)
- ดูและจัดฝึกอบรมพัฒนาตามแผนงาน -ศึกษา สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรทุกระดับ -จัดเตรียม จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรม - รับผิดชอบกระบวนการสรรหา / สวัสดิการ ค่าตอบแทน HRD (Train...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้ (นิคมอุตสาหกรรมโวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมสถานที่ และจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการ หรือประสานงานให้เกิดการวัดผลการเรียนรู้ , การทดสอบซ้ำ และการติดตามผลหลังก...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและธุรการรับสมัครด่วน !
- งานด้านอบรม -ทำเเผนอบรมประจำปี -ส่งรายงานฝึกอบรมกรมพัฒฯ - งาน Time Attendance - งานด้านประกันสังคม - งานต่อภาษีรถยนต์ /พรบ./ต่อใบอนุญาต - งานด้านสวัสดิการ - งานด้านธุรการต่างๆ

บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
9 . HR Managerรับสมัครด่วน !
Buraphavat Communication Co., Ltd Size: 200 employees Industry: Telecommunication Work location: Chachoengsao Province Roles & Responsibilities - Set up HR Strategies and Annual HR ...

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
23 ก.ค. 62
10 . Senior HR Officer รับสมัครด่วน !
(งานสรรหา) 1. รับผิดชอบงานด้านสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 2. หา Candidate จากช่องทางการสรรหาต่างๆ 3. สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น นัดหมายผู้สมัครเข้ารับก...

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
23 ก.ค. 62
11 . Training Supervisor
• รับผิดชอบงานด้านกระบวนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรทั้งระบบ • รับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานทักษะในการทำงานในสายงานต่าง ๆ • รับผิดชอบในการสร้างสื่อ คู่มื่อ การเรียนการสอนต่าง ๆภายในองค์กร •...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
12 . HR Officer/Supervisor (Japanese Speaking)
・Responsible for all HRM (Recruitment, Compensation & Benefit, Employee Relation, HR Policy and Strategy) ・Manage company's Payroll (check clock-in & clock-out, OT, leave, attendance) ・Review, r...

Manpower Thailand Co., Ltd.
ทีพาร์ค บางนา ฉะเชิงเทรา
23 ก.ค. 62
13 . Adminstration staff
1. ดูแลแผนกจัดซื้อ 2. ผู้ประสานงานระหว่าง สาขากลับส่วนกลาง 3. ดูแลแผนกบุคลล (คำนวนOT โปรแกรม BPlus,สวัสดิการพนักงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ) 4. ดูแลงานเอกสาร ISO ,ฝึกอบรม 5. งานอื่นๆ...

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ( TT Assembly (Thailand) Co., Ltd.. (TTAT) (Toyota Tsusho Group)
2 อัตรา
23 ก.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/ HR Manager
- ควบคุมด้านงานสวัสดิการ,ค่าจ้าง,การฝึกอบรม,แรงงานสัมพันธ์ - เจรจาและควบคุมดูแลงานในแผนกของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา - ปรับปรุงและพัฒนาแผนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ - ชี้แจงกฎระเบียบเพื่อให้พนักง...

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
กำกับ ดูแล ควบคุม บริหารจัดการ งานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ (สรรหา/เงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม)

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
23 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สรรหา
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหน่งงาน ตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
17 . หัวหน้าหน่วยงานRelation/Senior Relationรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2. ปฏิบัติงานประสานกับสหภาพแรงงาน 3. ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ 4. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่อาวุโส / Senior Coporate Planningรับสมัครด่วน !
- Perform work for Corporate planning department - Coordinate within Internal - Coordinate within External - Training or Orientation to new employee , Subcontract Contractor about Confidentiality ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน Based on organizational structure
23 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / Training Staffรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานในแผนกบุคคล 2.วิเคราะห์และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 3.จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 4.เป็นวิทยากรภายในองค์กร 5.ดูแลควบคุมงานด้านฝึกอบรม 6.ดูแลการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
20 . ผจก.ฝ่าย/หน.แผนกบุคคล (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - กำหนดแผนงานในการบริหารงานบุคคล งานสรรหา, การพัฒนาบุคลากร, งานแรงงานสัมพันธ์, งานธุรการ, งานด้านความปลอดภัย และงานระบบ ISO - พัฒนาระบบการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภา...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ