JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Supervisor
ขอบเขตหน้าที่ของงาน ควบคุมดูแลการตรวจ / ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ / ชิ้นส่วน ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
2 . QC Inspector
- ตรวจสอบ, วัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตในกระบวนการผลิต และที่เป็นงานทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บิษัทกำหนด - สุ่มตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอนมาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนด - บันทึกการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบ...

Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
3 . QA Packing
ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการบรรจุ

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ผลิต
ควบคุมคุณภาพ : ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผลิต : ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่QAรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลด้านคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่พบปัญหางานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจรับเข้าวัตถุดิบ In Coming - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.ซี. พลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . QC Operator
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน QC

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
5 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน (ผ่านโปร 9,750-10,126 บาท/เดือน)
19 ก.ค. 62
7 . Quality Control Engineer(CMM Specialist) (30K – 35K) (SDG-28196)
・Program Design for coordinate measuring machine (CMM) Mitutoyo, Faro Arm ・Clear issues with headquarter in Japan , Customer , Supplier. ・Attend Co-check , Audit and Drawing. ・Continuous improvemen...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000–35,000THB
19 ก.ค. 62
8 . QA Technicianรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องมือวัด และแผนการสอบเทียบ 2. ตรวจสอบ สินค้าเข้า ชิ้นส่วนสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป 3. ควบคุมดูดแลงานเอกสารของแผนก เช่น NCR, DMA บันทึกการประชุม

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000
19 ก.ค. 62
9 . QC Engineer
1.Planning Measurement incoming, Inprocess, before and after Delivery parts. 2.Handled about Non-Conformity parts 3.Isued NCR for Internal and External and Follow up to Closed the Problem 4.Summar...

YMC Translation Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
19 ก.ค. 62
10 . พนักงานตรวจสอบ (QC) ประจำโรงงาน CBDรับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300 - 9,800 บาท
19 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
- ตรวจสอบเครื่อง Inspector Machine ด้วยขวดต้นแบบที่ได้รับขึ้นทะเบียน - ควบคุมดูแลขวดต้นแบบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ซ่อมแซ่มและดูแลเครื่องInspector Machine

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
12 . พนักงานตรวจสอบ (QC) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,300 - 9,800 บาท
19 ก.ค. 62
13 . QA Staff
1.สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามแผนงาน 2.ตรวจสอบสายการผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามแผนประจำปี 3.ทดสอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ตามแผนงาน 4.สนับสนุนการทดสอบเพื่อ Cost down ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ตรวจส...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
14 . ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)
1.บริหารงานภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานสากล ข้อกำหนดลูกค้า ข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายต่างๆ 2.ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาอนุมัติเอกสารในระบบคุณภาพ 3.พัฒนาระบบบริหาร...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
15 . New Model EngineerUrgently Required !
- Take care all new project - Handle new project and mold,New Mold trail run - New tool issue - Discussion with customer, coordinate with tool maker. - Plan schedules to new mold trail run - Main...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
16 . QA Supervisor
งานด้านความปลอดภัยและประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพ - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
19 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - วิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสีย - สรุปข้อมูลประจำเดือน

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ QA
1.ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน 2.ทำเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพชิ้นงาน 3.สุ่มตรวจชิ้นงาน ทุกๆชั่วโมง 4.ตอบปัญหาลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา

บริษัท ไทยรุ่งกิจ (ที อาร์ เค) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้ากรณีงานติดปัญหา 3.ทำแผนสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ 4.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องคุณภาพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ