JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ตรวจรับ เตรียม วัตถุดิบ จัดทำเอกสาร ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป กระบวนการผลิต ผลิต สินค้า ประเภท สบู่ เครื่องสำอาง ตาม GMP/ISO22716 ร่วมกับ rd และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 15,000++ ตามประสบกาณ์ หรือ ตาม ตกลง
17 มิ.ย. 62
2 . QCรับสมัครด่วน !
การควบคุมคุณภาพงานในไลน์ผลิต ก่อน ส่งงานลูกค้า ตรวจหา ของเสีย จาก ผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อม...

บริษัท ดี โอ อี พรีซิชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
18 มิ.ย. 62
3 . New Model EngineerUrgently Required !
- Take care all new project - Handle new project and mold,New Mold trail run - New tool issue - Discussion with customer, coordinate with tool maker. - Plan schedules to new mold trail run - Main...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
4 . พนักงานตรวจสอบ (QC) ประจำโรงงาน CBDรับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300 - 9,800 บาท
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
-ตรวจสอบเครื่อง Inspector Machine ด้วยขวดต้นแบบที่ได้รับขึ้นทะเบียน -ควบคุมดูแลขวดต้นแบบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ซ่อมแซ่มและดูแลเครื่องInspector Machine

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
6 . ผช.หน.แผนก และ หน.แผนก ควบคุมคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตาม STD - Daily QC Check - ควบคุมคุณภาพงาน Incoming,In process,Final Inspection - Test new model - Improve Quality Control - ติดต่อประสานงานภายในเกี่ยวกับงานคุณภาพ - จัดท...

บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง
18 มิ.ย. 62
7 . QC Supervisor
ขอบเขตหน้าที่ของงาน ควบคุมดูแลการตรวจ / ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ / ชิ้นส่วน ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ QC / เจ้าหน้าที่ QA
เจ้าหน้าที่QC 1. ตรวจและทดสอบวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนที่รับเข้ามา เพื่อใช้ในการผลิต ตามเอกสารวิธีปฏิบัติงานระบุ 2. รายงานผลการตรวจ/ทดสอบและแสดงสถานะของการตรวจ/ทดสอบอย่างชัดเจน 3. รายงานผลการตรวจ/ทดสอ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
3 อัตรา
19 มิ.ย. 62
9 . พนักงานQC ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ใช้เครื่องมือวัดได้ทุกประเภท อ่านแบบงานได้ดี
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน6วัน (หยุดวันอาทิตย์) - ตรวจเช็คชิ้นงานให้ตรงตามแบบ - รายงานด้านคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่แบบกำหนด

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
18 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ผลิต
ควบคุมคุณภาพ : ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผลิต : ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรควบคุณภาพ (QC Engineer)
ควบคุมให้มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจ ทดสอบวัสดุ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนที่รับเข้าเพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตลอดจนควบคุมให้มีการตรวจสอบระดับความสามารถของกระบวนการผลิต...

บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (QA, QC)รับสมัครด่วน !
-งานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป ( QC , QA )

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
13 . พนักงาน Service/QC
-ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า -บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้านอกสถานที่(กลางแจ้ง)

บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
18 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (หน้างาน)
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งประตูหน้าต่างที่หน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จดบันทึกเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

ARTRUS Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 13,500 - 14,500
18 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพ - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
18 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- มีความรู้ในระบบบริหารการจัดการคุณภาพ , มีความรู้ในระบบ QC/QA - มีความคิดในเชิงวิเคาระห์และทักษะในการวิเคราะห์และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล - มีความน่าเชื่อถือ,สามารถชี้แนะและให้คำปรึกษา,มีการสื...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO/DCCรับสมัครด่วน !
ดูแลจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ ISO ทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท พิราป สทาช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
18 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านควบคุมคุณภาพทั้งระบบ

บริษัท พิราป สทาช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
19 . พนักงาน QC
- วัดค่างาน ตรวจเช็คงานที่ผลิตออกมาให้ได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 อัตรา
15 มิ.ย. 62
20 . QA Engineering
- Leader to follow up, control, Driving project (New Tooling, New process, New production line, etc.) finish on plan before start Mass part. - Make and set Master plan ( Timing project making ne...

บริษัท ซานีอะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 30 K +
14 มิ.ย. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ