JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพการผลิตและจดบันทึกเอกสาร - ตรวจสอบน้ำยาเคมีที่ใช้ในการผลิตประจำวัน - ควบคุมกระบวนการเตรียมผิว (Pre-treatment) ก่อนผลิต - ควบคุมและดูแลเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

ARTRUS Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 12,500 - 14,000
26 มี.ค. 62
2 . พนักงานตรวจสอบ (QC) ประจำโรงงาน CBDรับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300 - 9,800 บาท
25 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
-ตรวจสอบเครื่อง Inspector Machine ด้วยขวดต้นแบบที่ได้รับขึ้นทะเบียน -ควบคุมดูแลขวดต้นแบบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ซ่อมแซ่มและดูแลเครื่องInspector Machine

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ QA
1. ควบคุม ดูแล งานด้านคุณภาพ ทั้งระบบ 2. ควบคุมเครื่องมือวัดให้มีการสอบเทียบตามแผนและดำเนินการสอบเทียบตามแผน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3.ปรับปรุงทะเบียนเครื่องมือวัด ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 4.ตรวจเช็ค ...

บริษัท อี เอส แบตเตอรี่(ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
25 มี.ค. 62
5 . QA Engineer / เจ้าหน้าที่ QA. รับสมัครด่วน !
QUALITY ASSURANCE ENGINEER ขอบเขตหน้าที่ของงาน ดำเนินการควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพของสินค้าเพื่อให้มั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
3 อัตรา
25 มี.ค. 62
6 . Quality Control Staff(QC) (Gateway City)รับสมัครด่วน !
- Follow problem and support customer of Honda, Toyotomi, Toyotetsu and G-TEKT Eastern

G-TEKT Eastern Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน Nagotiation
25 มี.ค. 62
7 . QA Loading
รับผิดชอบในการตรวจปล่อยสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการจัดเก็บในคลังสินค้าจนถึงการจัดส่ง

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
8 . QC Staff *Chachoengsao*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรไฟฟ้า วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. สถานที่ทำงาน : คลังสินค้า T-Park บางนา กม.39 , ต.บางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา ลักษณะงาน: - ตร...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
ทีพาร์ค บางนา ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12 K
25 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่หน่วยสอบเทียบ
1.ดูแลการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในงานควบคุมคุณภาพ 2.จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับSOP การใช้เครื่องมือและการสอบเทียบ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Unison Laboratores Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
10 . QA Supervisor
งานด้านความปลอดภัยและประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมคุณภาพ
1. จัดทำมาตรฐานกระบวนการผลิต (Process Standard) โดยปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการผลิตของทางส่วนวิศวกรรม เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจริง 2. จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็น KPI แล...

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
12 . Quality Control Manager
ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน วางแผนพัฒนาพนักงาน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน...

DSG Advanced Material (Thailand) CO.,LTD.
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
25 มี.ค. 62
13 . Production Manager / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ) ประมาณการยอดการผลิต วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต ...

DSG Advanced Material (Thailand) CO.,LTD.
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
25 มี.ค. 62
14 . Cost & Budget Staff or Senior Supervisor
1. สามารถควบคุมจัดการและวิเคราะห์ต้นทุนได้ 1.1 สามารถกำหนดได้ว่า product ใดที่ควรได้รับการปรับปรุง (Kaizen) ผลกำไร 1.2 สามารถวิเคราะห์ Cost Actual และเข้าใจปัญหาของแต่ละ product ได้ 1.3 สามารถจัดทำ...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ QC
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังกระบวนการผลิต

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
16 . Quality Assurance Supervisor
- รับผิดชอบในการควบคุมการทดสอบ และการแก้ไขปัญหาการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ - รับผิดชอบในการควบคุมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต - รับผิดชอบในการควบคุมการทำ New Product ,Validation ,Cliam...

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
17 . QC Officer/On Line QC(Frozen Seafood )
- QA QC work in frozen seafood industry - Document control - On line control - Third party audit

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
18 . Quality Assurance Engineer Staff
1.ติดต่อประสานงานด้านคุณภาพกับบริษัทลูกค้าและบริษัทคู่ค้า (Warranty Claim) 2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
19 . QA Technicianรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องมือวัด และแผนการสอบเทียบ 2. ตรวจสอบ สินค้าเข้า ชิ้นส่วนสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป 3. ควบคุมดูดแลงานเอกสารของแผนก เช่น NCR, DMA บันทึกการประชุม

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000
22 มี.ค. 62
20 . ผู้ช่วยหัวหน้างาน QA
-ดูแลการตรวจรับรู้วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ผักกาด+RTE -ดูแลเอกสารที่เกี่ยวของของ ISO9001 : 2015 , GMP , HACCP ,กรมประมง/ปศุสัตว์

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มี.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ