JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบ (QC) ประจำโรงงาน CBDรับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300 - 9,800 บาท
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
- ตรวจสอบเครื่อง Inspector Machine ด้วยขวดต้นแบบที่ได้รับขึ้นทะเบียน - ควบคุมดูแลขวดต้นแบบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ซ่อมแซ่มและดูแลเครื่องInspector Machine

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
3 . พนักงานตรวจสอบ (QC) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,300 - 9,800 บาท
22 ก.ค. 62
4 . QA Staff
1.สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามแผนงาน 2.ตรวจสอบสายการผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามแผนประจำปี 3.ทดสอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ตามแผนงาน 4.สนับสนุนการทดสอบเพื่อ Cost down ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ตรวจส...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
5 . QC Operatorรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างผลิตฉลากโดยปฎิบัติตามระเบียบปฎิบัติมาตรฐานที่กำหนดขึ้น - รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการพิมพ์และจัดเก็บตัวอย่างงานที่ทำการสุ่มตรวจไว้เป็นข้อมูลสืบค้นสอบกล...

CCL Label (Thai) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
22 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ QA, QCรับสมัครด่วน !
-งานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป ( QC , QA )

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)
1.บริหารงานภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานสากล ข้อกำหนดลูกค้า ข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายต่างๆ 2.ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาอนุมัติเอกสารในระบบคุณภาพ 3.พัฒนาระบบบริหาร...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
8 . Quality Control Engineer(CMM Specialist) (30K – 35K) (SDG-28196)
・Program Design for coordinate measuring machine (CMM) Mitutoyo, Faro Arm ・Clear issues with headquarter in Japan , Customer , Supplier. ・Attend Co-check , Audit and Drawing. ・Continuous improvemen...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000–35,000THB
22 ก.ค. 62
9 . QC Inspector
- ตรวจสอบ, วัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตในกระบวนการผลิต และที่เป็นงานทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บิษัทกำหนด - สุ่มตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอนมาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนด - บันทึกการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบ...

Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
10 . QC Engineer
-Support งานเกี่ยวกับงานเอกสาร New model,MSA,APQP,PPAP,FMEA ควบคุมภาพ New product

YPC PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
11 . QA Supervisor
งานด้านความปลอดภัยและประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิต -ติดต่อประสานงาน แก้ไข้ปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า -งานระบบบริหารคุณภาพ ISO.16946

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ QC (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
14 . QC Supervisor
ขอบเขตหน้าที่ของงาน ควบคุมดูแลการตรวจ / ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ / ชิ้นส่วน ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ QC / เจ้าหน้าที่ QA(สาขาบางพลี และสาขาบ้านโพธิ์)
เจ้าหน้าที่QC 1. ตรวจและทดสอบวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนที่รับเข้ามา เพื่อใช้ในการผลิต ตามเอกสารวิธีปฏิบัติงานระบุ 2. รายงานผลการตรวจ/ทดสอบและแสดงสถานะของการตรวจ/ทดสอบอย่างชัดเจน 3. รายงานผลการตรวจ/ทดสอ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
4 อัตรา
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพ - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
22 ก.ค. 62
17 . Quality Assurance
รายละเอียดของงาน 1.Establish, implement and maintain a calibration system for equipment used at Aeroworks 2.Conduct internal quality and process audits with records, follow up and verify the correct...

Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ผลิต
ควบคุมคุณภาพ : ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผลิต : ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
19 . QA Packing
ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการบรรจุ

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่QAรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลด้านคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่พบปัญหางานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจรับเข้าวัตถุดิบ In Coming - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.ซี. พลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ