JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายผลิต คุมเตา,คุมหน้าเครื่อง,ทำแบบทราย,คุมเจีย (เคยอยู่โรงหล่อมาก่อนเท่านั้น)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน 6 วัน (หยุดวันจันทร์) ฝ่ายผลิตในหน่วยงานต่างๆ

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
24 มิ.ย. 62
2 . ควบคุมผลิตตั้งแต่เริ่มผลิตจนขายตามPO แก้ไขและวิเคราะห์งานเสียได้ (งานหล่อโลหะ)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน6วัน (หยุดวันจันทร์) วางแผนผลิตและควบคุมให้ขายได้ตามPO แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหางานเสีย

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
24 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบรรจุ
-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว -ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End -ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์ -ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม - ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องจักร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
24 มิ.ย. 62

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต 1. ควบคุมการผลิตและรายงานผลผลิตรายวัน 2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตได้ให้ตรงตามมาตรฐาน 3. ลงบันทึกการผลิตประจำวัน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. มีส่วนร่วมและสนั...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 325บาท/วัน
24 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)
-บริหารงานด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -บริหารจัดการด้านลดต้นทุน ลดของเสียให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -วางแผนควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพรวมถึงบริหารระบบคุณภาพบริษัท -ควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ...

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . Line Leader /Team Leader/ Production Engineer
1.Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC,Milling เป็นอย่างดี 2.Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
9 . Group LeaderUrgently Required !
มอบหมายงานให้พนักงานในทีมผลิตงานในแต่ละวัน ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกในทีมให้ถูกต้องและปลอดภัย ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่า...

TT Automotive Steel (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62

บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
11 . พนักงานผลิต ประปาบางปะกง (บางวัว)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลกระบวนการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามขั้นตอน (ผลิต) 2.จดค่าความสะอาดของน้ำ (ผลิต)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 10,500
21 มิ.ย. 62
12 . พนักงานปฏิบัติการ(ผลิต)
1.จัดเตรียมและโหลดสารเคมี 2.ตรวจเช็คความพร้อมและอุปกรณ์ต่าง ๆในกระบวนการผลิต ก่อนการเดินเครื่องจักรและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักร 3.เก็บตัวอย่างส่งให้ห้อง LAB 4.จดบันทึกข้อมูลลงในแบบฟ...

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 62
13 . After Print Supervisor
1.วางแผนการวางระบบและการควบคุมการทำงานให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า 2.ตรวจสอบการทำงานของหัวหน้ากะภายในแผนกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 3.สร้างความเข้าใจให้แก่หัวหน้ากะในการทำงานให้ตรงกับค...

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ / ช่างซ่อมบำรุง
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ - ติดต่อ Supplier ตรวจเช็คและเจราจาต่อรองราคา - ติดตาม Supplier ส่งสินค้าให้ทันกำหนดที่ User ต้องใช้ - ตรวจรับสินค้า/เบิก-จ่ายสินค้า - คำนวนราคาต้นทุนสินค้า - ควบคุมสินค้าระหว่...

WELLGROW INDUSTRIES Co., Ltd. ( บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด )
2 อัตรา
19 มิ.ย. 62
15 . Newmodel
- ดูแล,ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานNewmodel

บริษัท เค.เค.ไดคาสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
16 . พนักงานปฏิบัติงานฝ่ายผลิต (รับ 3 อัตรา)
1. ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. เฝ้าติดตามขนวบการผลิตและรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา 3. บันทึกจำนวนการผลิตในแต่ละวันเพื่อจัดส่งเป็นข้อมูล

บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขบวนการทำแห้ง
1. ควบคุมการทำงานของเครื่องทำแห้งแข็ง (Freeze Dryer) 2. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเป็นประจำทุกวัน 3. ดำเนินการผลิตและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนผลิต โดยสอดคล้องกับมาตรฐานGMP, ขั้นตอนการทำงานที่บริษัทกำหนด ...

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
18 . Quality Technical SupervisorUrgently Required !
Major Duties 1.Evaluates the effectiveness of quality assurance system within the section through statistical process control. 2.Conducts periodic internal quality audit to check operator's complian...

บริษัท ทีวาย อ๊อปติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ