JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Production Officer - Windows & Doors
- ควบคุมการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียมให้ทันตามแผนงานและได้คุณภาพ - จัดทำรายงานการผลิตประจำสัปดาห์เพื่อนำเสนอในที่ประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้ได้เป้าหมายทางการผลิต - งานอื่นๆเกี่ยวกับ...

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000
18 ก.ค. 62
2 . ฝ่ายผลิต คุมเตา,คุมหน้าเครื่อง,ทำแบบทราย,คุมเจีย (เคยอยู่โรงหล่อมาก่อนเท่านั้น)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน 6 วัน (หยุดวันจันทร์) ฝ่ายผลิตในหน่วยงานต่างๆ

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
18 ก.ค. 62
3 . รองหัวหน้าแผนกผลิต (โรงงานบางปะกง CBD)
1.วางแผนการผลิตตามแผนที่ได้รับ 2.ควบคุมอัตรากำลังการผลิตและอัตรากำลังคน 3.ตรวจสอบและควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.ร่วมวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
4 . พนักงานบรรจุ
-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว -ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End -ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์ -ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
5 . พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม - ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องจักร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
18 ก.ค. 62
6 . พนักงานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
-บันทึกข้อมูลของลูกค้าลงในบัตรพลาสติก

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
18 ก.ค. 62
7 . พนักงานปฏิบัติการประจำคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในคลังสินค้า - จัดเตรียม Part Support ฝ่ายผลิต - ขับรถโฟล์คลิฟต์เก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า, เช็คสต๊อคสินค้า - ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
8 . พนักงาน Coating
-จัดเตรียม ตรวจสอบไขมันและสารผสมเพื่อใช้ในการสเปรย์ไขมันและสารผสม -ควบคุมดูแลการสเปรย์ไขมันและสารผสมในกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมความสะอาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ Coating ตั้ง...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
9 . Production Engineer
รับผิดชอบการวิเคราะห์ชิ้นงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และงาน New Model ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิต ปรัปปรุงพัฒนากระบวนการ จัดเก็บข้อมูลฝ่ายผลิต

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
18 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)
-บริหารงานด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -บริหารจัดการด้านลดต้นทุน ลดของเสียให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -วางแผนควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพรวมถึงบริหารระบบคุณภาพบริษัท -ควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ...

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต,กำหนดเป้าหมายการผลิต(คุณภาพ,ต้นทุน) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับการกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนกา...

บริษัท ดี โอ อี พรีซิชั่น จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
12 . Production Operatorรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมผลผลิตในกระบวนการพิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย (Yield Performance rate) 2.ควบคุมอัตราผลผลิตเสียในกระบวนการพิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย (Scrap Rate) 3.ควบคุมเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง Tooling เครื่องจักรให้ตร...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
13 . พนักงานฝ่ายผลิตUrgently Required !
1.ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2.ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผ...

TT Automotive Steel (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/ ติดตั้ง
- ผลิตงานในไลน์ผลิต - ดูแลความเรียบร้อยในไลน์ผลิต - ติดตั้งงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่หน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน 9,500-10,000
18 ก.ค. 62
16 . Group Leader (Fabric Cut)
1. บริหารการผลิต 1.1 ควบคุมการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 1.2. ควบคุมการผลิตในแต่ละ Process ให้เกิดประสิทธิผล 1.3. ควบ...

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
17 . พนักงานผลิต ประปาบางปะกง (บางวัว)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลกระบวนการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามขั้นตอน (ผลิต) 2.จดค่าความสะอาดของน้ำ (ผลิต)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 10,500
17 ก.ค. 62
18 . Line Leader /Team Leader/ Production Engineer
1.Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC,Milling เป็นอย่างดี 2.Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขบวนการทำแห้ง
1. ควบคุมการทำงานของเครื่องทำแห้งแข็ง (Freeze Dryer) 2. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเป็นประจำทุกวัน 3. ดำเนินการผลิตและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนผลิต โดยสอดคล้องกับมาตรฐานGMP, ขั้นตอนการทำงานที่บริษัทกำหนด ...

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
16 ก.ค. 62

บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ