JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ผลิตงานในไลน์ผลิต - ดูแลความเรียบร้อยในไลน์ผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน 9,500-10,000
24 มี.ค. 62
2 . Supervisor : Banpho Plant (ปฎิบัติงานในพื้นที่ลูกค้า โตโยต้า บ้านโพธิ์)
ควบคุมดูแลงานด้านฝ่ายผลิต รวมถึงพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มี.ค. 62
3 . Production Supervisor / Foreman / Engineer
Production Supervisor -ปฏิบัติการควบคุมรวบรวมจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของแผนกผลิตและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
Supervisor 3 อัตรา / Foreman 1 อัตรา / วิศวกร 1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 62
4 . นายช่างฝ่ายผลิตทั่วไปรับสมัครด่วน !
-ทำงานในฝ่ายผลิต/ดูแลเครื่องจักรในฝ่ายผลิต

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/หรือที่ตกลง
23 มี.ค. 62
5 . พนักงานควบคุมการผลิต
1. ตรวจสอบ, ควบคุม และรักษาค่ามาตรฐานของพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิตตลอดเวลาที่เดินเครื่อง 2. ถ้าพารามิเตอร์ในกระบวนการมีค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่กำหนดให้ทำการรายงานและดำเนินการแก้ไข 3. จดค่าพารามิเ...

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
23 มี.ค. 62
6 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต -ลงข้อมูลรายงานการผลิตประจำวัน

บริษัท เอ.ซี. พลาส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามกฏหมายแรงงาน
23 มี.ค. 62
7 . พนักงานบรรจุ
-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว -ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End -ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์ -ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
8 . Production Operator (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม - ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องจักร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
22 มี.ค. 62
9 . Production Engineer (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมให้เป็นไปตามแผน - บริหารจัดการกำลังคนให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต - นำระบบ TPM เข้ามาใช้ในการทำงาน - จัดทำและวิเคราะห์รายงานการผลิต บริหารจัดการต้นทุนการผลิต

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
22 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ Inspector
1 ตรวจสอบ ตรวจวัดระหว่างกระบวนการผลิดและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2 ควบคุมคุณภาพของสินค้า 3 ดูแลการจัดทำเอกสารและเตรียมการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
22 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าห้องเย็น
- วางแผนและจัดทำ Stock วัตถุดิบห้องเย็น - ควบคุมการทำ เบิก - จ่าย วัตถุดิบในห้องเย็นให้ได้ตามแผนที่กำหนด - ตรวจติดตามด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่จัดเก็บในห้องเย้นให้ได้ตามมาตรฐาน - ควบคุมการปฏิบัติงานใ...

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสปการณ์
22 มี.ค. 62

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
20 อัตรา
22 มี.ค. 62

บริษัท เคทู จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
14 . พนักงาน
ผลิตงานในไลน์ผลิต

บริษัท เค.เค.ไดคาสติ้ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ
22 มี.ค. 62

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
9 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
16 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - ผลิตงานตามแผนการผลิต

บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 340
21 มี.ค. 62
17 . Line Leader /Team Leader/ Production Engineer
1.Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC,Milling เป็นอย่างดี 2.Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 มี.ค. 62
18 . Group LeaderUrgently Required !
มอบหมายงานให้พนักงานในทีมผลิตงานในแต่ละวัน ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกในทีมให้ถูกต้องและปลอดภัย ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่า...

TT Automotive Steel (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
19 . QC Engineer
1.Organize and Manage all Quality activites.such as in-coming inspection/in-process & out-going inspection and new model 2. Coaching & training cover all QA/QC function including new operator for Qua...

บริษัท อะคิตะ เอฟบี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มี.ค. 62
20 . After Print Supervisor
1.วางแผนการวางระบบและการควบคุมการทำงานให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า 2.ตรวจสอบการทำงานของหัวหน้ากะภายในแผนกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 3.สร้างความเข้าใจให้แก่หัวหน้ากะในการทำงานให้ตรงกับค...

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 มี.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ