JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Procurement Supervisor
Responsible for Coordinate work between procurement team in Thailand and head office in China, participate new product line for construction project as key member of team. Keep track daily professiona...

Loyal Hailiang Copper (Thailand) Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำจ.บุรีรัมย์ 1อัตรา/อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - วางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส - วางแผนนำเสนองานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทั้งในประเทศและนอกประเทศ - ควบคุ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
18 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์
-บริหาร ควบคุม ดูแลงานอพาร์ทเม้นท์ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารเพิ่มยอดของผู้เช่าให้มากขึ้น -บริหารและควบคุมงบประมาณภายในอพาร์ทเม้นท์ -จัดทำแผนงาน งบประมาณและติดตามการทำงาน ให้เป็นไปตามแ...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการหมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นรับสมัครด่วน !
- ดูแลคอนโดมิเนียม ให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ - ให้บริการลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทรัพย...

บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต
1. วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นุทนการผลิต และการส่งมอบ) 2. วางแผน ควบคุมการใช้ทรัพยากรการผลิตและเครื่องจักร 3. ประมาณการยอดการผลิต 4. ควบคุม กำกับ ดูแล จัดกำลังคนเข้าทำงานใ...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
6 . Supply Chain Manager
1. Invenrory Management at each consignment warehouse to maximize customer service level 2. Develop supply plan - retread and closely follow up with production to ensure they are executed as planned ...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
7 . Sourcing ManagerPT19070201
-Responsible for the Import Direct Material and Control the delivery schedule according to Users & Master Plan Schedule (MPS) requirement and find sourcing vendor for good price and quality require...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000-80,000
16 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
1) ดูแล กำหนด เจรจาต่อรอง และยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2)ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 3) กำหนดความต้อ...

Metex Autoparts Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและข้อตกลง
15 ก.ค. 62
9 . HR & Admin Manager
1. Developing and implementing overall HR strategies, systems, tactics and procedures across the company that aligned with overall business strategy. 2. Bridging management & employee relations by id...

KNM Projects (Thailand) Co.,Ltd. / บริษัท เคเอ็นเอ็ม โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ