JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 2.จัดประชุม NPD ร่วมกับฝ่ายขายและผลิต เพื่อกำหนดแผนการเดินงานตัวอย่าง 3.ทำการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับหน่วยงานประกันคุณภาพ 4.พัฒนา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Suppervisor)/เจ้าหน้าที่ R&D
R&D Suppervisor -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ -จัดทำรายงานการทดลองสินค้า -จัดทำเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ -ส่งมอบตัวอย่างและจัดการผลิตภัณฑ์หลังการส่งมอบ เจ้าหน้าที่ R&D - ผู้ช่วย ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพรับสมัครด่วน !
ศึกษาข้อกำหนดลูกค้า (ภาษาอังกฤษ)และใช้ระบบของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด,

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (หรือระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
16 ส.ค. 62
4 . R&D Product Development Technician
- วิจัยและพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำเสนอลูกค้า - ศึกษาแนวโน้มตลาดและสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาและทดสอบบรรจุภัณฑ์ - ออกแบบ ควบคุมดูแลก...

TPN FlexPak Co.,Ltd. / TPN Food Pakaging Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
5 . นักเคมี (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
- รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและต้นทุน - รวมทั้งทดสอบวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ทดแทน

Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ส.ค. 62

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ส.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ