JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก CVO ประจำโรงงาน CBD รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลระบบการสอบเทียบ 2.ควบคุมดูแลระบบการ Validate จุด CCP,OPRP และเครื่องจักร 3.ควบคุมดูแลการทดสอบ Shelf life สินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4.ดำเนินการส่งตัวอย่างสินค้าวิเคราะห์คุณภาพโดยห...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขอบข่ายงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้าร้องขอ และความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการให้ประสิทธิภาพดีขึ้น หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ ...

Asia Kangnam Co., Ltd.
1 อัตรา
11 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ