JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (เคมีและจุลชีววิทยา)
1. เตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ 2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีวฯ 3. สุ่ม swab ตามแผน 4. สุ่มตรวจน้ำ - น้ำแข็ง ตามแผน 5. สุ่มตรวจ Air test ตามแผน 6. บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง 7. งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Suppervisor)/เจ้าหน้าที่ R&D
R&D Suppervisor -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ -จัดทำรายงานการทดลองสินค้า -จัดทำเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ -ส่งมอบตัวอย่างและจัดการผลิตภัณฑ์หลังการส่งมอบ เจ้าหน้าที่ R&D - ผู้ช่วย ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนก CVO ประจำโรงงาน CBD รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลระบบการสอบเทียบ 2.ควบคุมดูแลระบบการ Validate จุด CCP,OPRP และเครื่องจักร 3.ควบคุมดูแลการทดสอบ Shelf life สินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4.ดำเนินการส่งตัวอย่างสินค้าวิเคราะห์คุณภาพโดยห...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
4 . ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี เพื่อทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในการทดสอบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามหัวข้อต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท & ตามตกลง-ประสบการณ์
15 ก.ค. 62
5 . QA LAB
- Analysis of raw material, inprocess sample, finish good and wastewater. - Prepare reagent and sample to lab test. - Operate and maintan instrument such as Plasma atomic emission spectrometer ...

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Structure
15 ก.ค. 62
6 . Lab Analyst
- ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตั้งแต่ก่อนผลิตจนกระทั่งผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งบำรุงรักษาเครื่องมือและระบบ

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
9 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์
- จัดทำเอกสารวิธีการและข้อกำหนดในการทดสอบผลิตภัณฑ์ - ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ที่่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง - จัดทำรายงานการทดสอบและแจ้งผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ - การแก้ไขปัญหาที่...

Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
8 . NPD Staff ( New Product & Precess Development ) รับสมัครด่วน !
- Should have technical communication skills. - Knowledgeable in the creation of artwork specifications of various printing process. - Able to perform print feasibility and project brief in combinat...

CCL Label (Thai) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 Position
11 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคมี(Chemist)
1. ตรวจสอบวัตถุดิบ 2. สุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์สารเคมี 3. ดำเนินการทดสอบสารในห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด, บริษัท แพคเซิร์ฟ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
11 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
* จัดเตรียม และคำนวณต้นทุนการผลิต * จัดทำใบเสนอราคา * จัดทำมาตรฐานการผลิต * อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขอบข่ายงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้าร้องขอ และความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการให้ประสิทธิภาพดีขึ้น หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ ...

Asia Kangnam Co., Ltd.
1 อัตรา
11 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพรับสมัครด่วน !
ศึกษาข้อกำหนดลูกค้า (ภาษาอังกฤษ)และใช้ระบบของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด,

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (หรือระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
11 ก.ค. 62
13 . R&D register/ R&D/ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ เครื่องสำอาง // เริ่มต้น 20,000+
รายละเอียดของงาน 1.*พัฒนาสูตร ตั้งสูตร ปรับปรุง จดแจ้ง แก้ไข้ งานสูตรจดแจ้ง เครื่องสำอาง งานเอกสารเกี่ยวกับ อย เครื่องสำอาง ฮาลาน GMP เอกสาร SDS MSDS TDS COA COF ของสินค้า และ สารเคมีเครื่องสำอาง ร...

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 20,000+ หรือ ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
11 ก.ค. 62

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ก.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ