JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineeringรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ Process Chart ข้อกำหนดต่างๆ ในแต่ละ process (Set up New Project) 2.เตรียมความพร้อมก่อนการ Setting Machine เช่น Jig&Fixture,Cutting Tool,Program Cutting CNC 3.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา (MH/GR 1 อัตรา , Cold Forge 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
2 . Engineer (New Model)
สถานที่ทำงาน - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันและเวลาทำงาน - จันทร - ศุกร์ 08.00 - 16.30น. รายละเอียดงาน 1. งานNew Model -ออกแบบและสั่งซื้อ Tooling (Die Cut) -ออกแบบกระบวนการ ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 - 21,000 บาท
19 ก.ค. 62
3 . วิศวกรผลิตรับสมัครด่วน !
- งานด้าน Maintenance หรืองานด้าน Production / Process Improvement

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (หรือระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
19 ก.ค. 62
4 . Engineering
Process Engineer ตรวจสอบ,วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต,ประเมินผลการปรับปรุง,ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วิธีการหรือขบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิต

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
5 . Production Engineer
- Maintain navigator system in manufacturing line - Maintain Function Tester - Support ignition coil or PCB, control document of engineering - Defect control and improvement machine - Set up line ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62

บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
7 . วิศวกรวางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต / วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด 2.ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
8 . วิศวกรแผนกผลิต
1.วางแผนงานผลิต 2.จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน 3.ดูแลงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 4.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โนว์ฮาว ทรานสเฟอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
9 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตในฝฝ่ายผลิต -ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน -อื่นๆ

THAI HITACHI ENAMEL WIRE CO., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมการผลิต (PE)
-วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัทตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ -ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต -ออกแบบ Layout, Production Line, Production Process, Work Study ...

B.V.S. MANUFACTURING CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
11 . Supervisor Production Engineerรับสมัครด่วน !
1.New model delvelopment by customer requirement. 2.APQP,PPAP submission to customer 3.New model master schedule & delicery of customer control. 4.Process improvement and provide the technical to e...

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ