JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engine Development Section Manager
-Control engine and welding line to meet target - Control Assembly line to follow process engineering - Management manpower to achieve target and KPI.

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . QC Engineer (SQE)
- Planning Measurement incoming, Inprocess, before and after Delivery parts. - Handled about Non-Conformity parts - Issued NCR for Internal and External and Follow up to Closed the Problem - Summa...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on ability and company's structure
18 ก.ค. 62
3 . วิศวกร, QA
- รับผิดชอบ New Model (APQP / MSA) FMEA, Inspecetion std., Control Plan - ดูแลงานด้านเทคนิคการวิเคราะห์ หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายผลิต

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . Production Engineer (CNC)
- Planning Manpower, control and put operator in the suitable position - Meeting, advise Foreman, Line Leader and Operator as per general condition - Problem analysis and find solution for machine p...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on company structure
18 ก.ค. 62
5 . วิศวกรแผนกประกันคุณภาพผู้ส่งมอบ (SQE)
1. To improve quality in process for supplier ontrol. 2. Monitoring the quality of material and analysis problem with supplier. 3. To communication and audit all of supplier, evaluation such as q...

บริษัท มิโตโยะ พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
6 . วิศวกรส่วนประกันคุณภาพ/วิศวกรผลิตรับสมัครด่วน !
1.วิศวกรควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ - ช่วยเหลือให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - จั...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
7 . QA Engineer รับสมัครด่วน !
QUALITY ASSURANCE ENGINEER ขอบเขตหน้าที่ของงาน ดำเนินการควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพของสินค้าเพื่อให้มั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการ - หัวหน้าแผนกวางแผนผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการติดตาม Sale Forecast จากฝ่ายขายล่วงหน้า เพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายขายและลูกค้า -วางแผนและบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบาย...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
9 . วิศวกรโรงงาน
วิศวกรโรงงาน 1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลโรงงาน 3. เขียน AutoCAD 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามที่วางไว้ 5....

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
10 . QC Engineer (Incoming)
- Contact with supplier - Prepare inspection standard - Analysis problem in line - Contact with foreign customer

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Structure
17 ก.ค. 62
11 . Die Engineering
1.จัดเตรียม Die สำหรับงาน New Model ให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ 2.วางแผนเรื่องงานใหม่โดยใช้หลัก 4M 3.วิศวกรแม่พิมพ์/DIE T/O, 4.DIE Repair & Improvement

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
12 . Chief PE
-Process design support -New Mode control schedule -Refer job description

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
13 . Machining Project Engineer รับสมัครด่วน !
- ดูแลงาน Machining New Project , โปรเกรม CNC Machine, Auto CAD , 3D ,set up new model - ประสานงานกับหน่วยงานในองค์กรและภายนอกองค์กร

บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด (Thai Fukoku Co.,Ltd.)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ IE
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.พัฒนา และปรับปรุงระบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ ป้องกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต 4.ควบคุมกา...

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
15 . วิศวกรวางแผน
-รับผิดชอบการกำหนดตารางการผลิต และประสานงานในการนำเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตให้ทันต่อแผนการผลิตหรือตารางการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอ...

Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
16 . วิศวกรอุตสาหการ
1. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Proc...

บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
11 ก.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ