JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engine Development Section Manager
-Control engine and welding line to meet target - Control Assembly line to follow process engineering - Management manpower to achieve target and KPI.

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
2 . วิศกรโรงงาน (งานซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
1.งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ศึกษาคู่มือเครื่องจักร - ออกแบบการบำรุงรักษา - จัดทำ Checklist การบำรุงรักษา - ติดตามผลการบำรุงรักษา - ปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจั...

บริษัท พิราป สทาช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการ - หัวหน้าแผนกวางแผนผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการติดตาม Sale Forecast จากฝ่ายขายล่วงหน้า เพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายขายและลูกค้า -วางแผนและบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบาย...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
4 . Project engineer / Engineer (new model)
รับผิดชอบงานโครงการ งานnew model ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้และ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
5 . QC Engineer
- Planning Measurement incoming, Inprocess, before and after Delivery parts. - Handled about Non-Conformity parts - Issued NCR for Internal and External and Follow up to Closed the Problem - Summa...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on ability and company's structure
14 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรด้านความปลอดภัย
1.สร้าง/กำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ของเครื่องจักรและส่วนควบชุดลำเลียง เครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือประกอบกิจการ 2.ตรวจรับ ตรวจสอบ เครื่องจักรและส่วนควบชุดลำเลียง เคร...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรแผนกประกันคุณภาพผู้ส่งมอบ (SQE)
1. To improve quality in process for supplier ontrol. 2. Monitoring the quality of material and analysis problem with supplier. 3. To communication and audit all of supplier, evaluation such as q...

บริษัท มิโตโยะ พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
8 . Production Engineer
1.Do production improvement. 2.Support New Model. 3.Do production standard document. 4.DO the job as per company require.

บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์ เชน (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000.- 30,000.- บาท
14 มิ.ย. 62
9 . วิศวกร, QA
- รับผิดชอบ New Model (APQP / MSA) FMEA, Inspecetion std., Control Plan - ดูแลงานด้านเทคนิคการวิเคราะห์ หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายผลิต

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
10 . Improvement Engineer
ปฏิบัติงานในส่วน Improvement Engineer เน้นในส่วนการออกแบบ และสร้างเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และเรียนรู้เรื่องวัตถุดิบเพื่อทำโครงการลดต้นทุนวัตถุดิบ

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
13 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรส่วนประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
- วิศวกรควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ - ช่วยเหลือให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - จั...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรโรงงาน
วิศวกรโรงงาน 1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลโรงงาน 3. เขียน AutoCAD 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามที่วางไว้ 5....

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
13 . Die Engineering
1.จัดเตรียม Die สำหรับงาน New Model ให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ 2.วางแผนเรื่องงานใหม่โดยใช้หลัก 4M 3.วิศวกรแม่พิมพ์/DIE T/O, 4.DIE Repair & Improvement

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
14 . QC Engineer (Incoming)
- Contact with supplier - Prepare inspection standard - Analysis problem in line - Contact with foreign customer

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Structure
11 มิ.ย. 62
15 . Chief PE
-Process design support -New Mode control schedule -Refer job description

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ