JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Office Engineer
- ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย - อ่านแบบ-เขียนแบบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว / บริษัท ชุนหลี ยูโรคาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
2 . วิศวกร (ก่อสร้าง)
1.ควมคุมงานก่อสร้างอาคาร 2.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.ประชุมงานร่วมกับคอนเซ้าท์และผู้รับเหมา 4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 5.งานเอกสารด้านวิศวกรรม 6.ถ...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา ,โฟร์แมน(ภาคกลาง-ภาคตะวันออก)รับสมัครด่วน !
- วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกและระบบสาธารณสุขอื่นๆ พิจา...

บริษัท คิว เฟรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
4 . วิศวกรออกแบบโครงการ
1. ออกแบบและเขียนแบบ งานก่อสร้างโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2. สำรวจและวิเคราะห์ สถานที่สำหรับการก่อสร้าง โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 3. ถอดแบบและประมาณราคา งานก่อสร้างโรงผลิตพลั...

บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ