JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Services Supervisor
1. Responsible to be supervise technical & services section 2. Supporting installation and services for our services technicians (Both Dental Treatment Units and X-ray) 3. Follow up customer compl...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000.-
19 ก.ค. 62
2 . Research and Development Engineer [Speak Japanese Require]
Designs mechanical and electromechanical products and systems by developing and testing specifications and methods of Dental Equipment Product Maintains product and company reputation by complying wi...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 position
เงินเดือน 40,000 ฿ up
19 ก.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2.ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3.นำข้อมูลจาก...

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
4 . Service Engineer Supervisor (ไฟฟ้า) ปฎิบัติงาน Well Grow 35-55K รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร และเครื่องมืออุปกรณ์ ประเภท compressor ให้กับลูกค้า - สื่อสารและตอบคำถามลูกค้า - เดินทางไป service ลูกค้า ตามโซนอุตสาหกรรม

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-55,000
19 ก.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า
พัฒนาและปรับปรุงควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรบำรุงรักษา (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3. นำข้อมูล...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
7 . Automation Engineer(ประจำโรงงาน CBD)
กำหนดกลยุทธ์ด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรกลอัตโนมัติสามาถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
8 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานติดตั้งตาม Site งาน - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี - ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก - ปฏิบัติตามค...

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
9 . Design EngineerUrgently Required !
•Develop new model of product and project control •Modeling creation by 3D, 2D •Cost analysis and create CR idea •Product development and the production process more efficient •Evaluation test and...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 18,000 THB
19 ก.ค. 62
10 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1.มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2.มีความสามารถวิเคาะห์ปัญหาเครื่องจักรเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง 3.ความรู้ด้านมาตรฐาน ISO 9001 และการจัดการเอกสาร 4.มีความรู้ระบบ PLC และระ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
11 . วิศกรไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
Under direction from the Electrical-Mechanical Leader, Assistant Electrical Leader to maintain and repair electrical equipment in the plant in safe, efficient, economical and timely manner includes in...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
12 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1.ทำแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อให้การซ่อมเป็นลักษณะการซ่อมเชิงป้องกัน 2.ให้ข้อมูลประกอบการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ไฟฟ้า ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ 3.ซ่อม – สร้าง ระบบไ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
14 . Service Engineer
1) ติดตั้งเครื่องจักรและแนะนำวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า 2) ประสานงานฝ่ายขายในด้านเทคนิคและแผนงานบำรุงรักษา 3) แก้ไขปัญหาเครื่องจักรและดูแลงานบริการหลังการขาย 4) ทำรายงานแผนการบำรุงรักษาและสรุปการแก้...

บริษัท โลจิสติกส์ มาร์ท จำกัด/ บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ค. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1. ร่างแบบ และสรุปรายละเอียดให้ช่างเขียนแบบ ปฏบัติงานต่อพร้อมติดตามผลการทำงานของช่างเขียนแบบให้ระยะเวลาสอดคล้องกับ Master schdule 2.ตรวจสอบหรือกำหนดวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตทั้งที่ออกจากตัว...

บริษัท เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . Engineering DM (คลังสินค้าสุวินทวงศ์ ซ.ตลาดปองพล จ.ฉะเชิงเทรา)
ความรับผิดชอบ : 1. ควบคุม, ตรวจสอบและปรับปรุงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอัตโนมัติและอุปกรณ์ทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งด้าน Hardware และ Software 2. จัดหา Spare part และควบคุ...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
15 ก.ค. 62
17 . R&D Engineer ( Mechanial and Electronic Design)Urgently Required !
1. Design for new project. 2. Develop of project design leader during RFQ , EVT , DVT stage and design timeplan control. 3. Develop new technical and new material for new product. 4. Design issue s...

Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
12 Position
เงินเดือน Negotiate
15 ก.ค. 62
18 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลและรับผิดชอบหน้าที่ตามเอกสารความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรบำรุงรักษา
1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3. นำข้อมูล...

บริษัท จินยัง ไวร์โรป (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ