JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
16 ก.ค. 62
2 . Planning Supervisor
1.Oversee Planning staff, assigned work orders to all Planning staff and assists in problem solving 2.Coordinate with concerned section to Pursue the Production Schedule and solve any issues that may...

YMC Translation Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
15 ก.ค. 62
3 . วิศวกรประกันคุณภาพ
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภาพและข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 2. จัดการปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหา และป้องกันการ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
4 . Eng Design
-ออกแบบแม่พิมพ์

บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด
15 ก.ค. 62
5 . Engineer
ดูแลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด และงานด้านตรวจสอบคุณภาพ

Sumitomo Electric Group
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
6 . วิศวกร ( เครื่องกล ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- งานเขียนแบบ - ดูแลการสอบเทียบอุบกรณ์เครื่องมือวัดในแผนก - วิเคราะห์และหาทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานไห้ได้คุณภาพ - การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้าน...

บริษัท ยูซีซี อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
7 . Engineer (New Model/ Process Eng/QA Eng)
- ดูแลรับผิดชอบวางแผนและควบคุมงานในกระบวนการผลิตทั้งหมดในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดตั้งระบบควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรเครื่องจักรและเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ไ...

บริษัท ไทซิง หลี่ อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ