JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Engineer / Sales Executive (ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา)
- To manage and sale for the product as Evaporative Compressor. - Build business partnership, develop and monitor profitability customers. - Provide trade marketing supports to the achieve the targe...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์
17 ก.ค. 62
2 . New Model Engineer
New Model 1.จัดเตรียมงานใหม่ที่จะต้องมีการผลิตขายในอนาคต 2.จะต้องมีการเตรียมการทดสอบ และทดลองผลก่อนที่จะออกมาเป็นงานจริง 3.บันทึกข้อมูลต่างๆ และรายงานผล เพื่อปรับแต่งแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สุด 4...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
3 . Engine Development Section Manager
-Control engine and welding line to meet target - Control Assembly line to follow process engineering - Management manpower to achieve target and KPI.

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
4 . Design EngineerUrgently Required !
•Develop new model of product and project control •Modeling creation by 3D, 2D •Cost analysis and create CR idea •Product development and the production process more efficient •Evaluation test and...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 18,000 THB
17 ก.ค. 62
5 . Process Engineer
- Process Lay Out Line - Production line improvement and machine modify - Preparation document for audit (Customer & Systems) - Other

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
6 . Engineer Supervisor
- Review design / Review drawing - Control design of product for each stage - Participate CR activity - Summarize design history - Participate / support document for design change meeting - Clari...

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
7 . QC Engineer (Incoming)
- Contact with supplier - Prepare inspection standard - Analysis problem in line - Contact with foreign customer

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Structure
17 ก.ค. 62
8 . Sale Engineer
1. To communicate with our existing to ensure all the customer's requirement are served. 2. Handle for New Project & Specification's requirement and Engineering Charge. 3. To provide quotation and p...

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1.ทำแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อให้การซ่อมเป็นลักษณะการซ่อมเชิงป้องกัน 2.ให้ข้อมูลประกอบการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ไฟฟ้า ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ 3.ซ่อม – สร้าง ระบบไ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
10 . Supervisor
1.ดูแลและวางแผนการจัดการระบบการผลิต และกำลังคนในส่วนการผลิต 2.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ Stamping , Injection และอื่นๆ

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
17 ก.ค. 62
11 . Production Engineer (CNC)
- Planning Manpower, control and put operator in the suitable position - Meeting, advise Foreman, Line Leader and Operator as per general condition - Problem analysis and find solution for machine p...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on company structure
17 ก.ค. 62
12 . QC Engineer 2 (SQE)
- Planning Measurement incoming, Inprocess, before and after Delivery parts. - Handled about Non-Conformity parts - Issued NCR for Internal and External and Follow up to Closed the Problem - Summa...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on ability and company's structure
17 ก.ค. 62
13 . Eng Design
-ออกแบบแม่พิมพ์

บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด
17 ก.ค. 62
14 . วิศวกรเครื่องกล (Process / Project Engineer)
- ค้นหา ริเริ่ม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของกระบวนการทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงาน เช่น Project เกี่ยวกับพลังงาน - ควบคุม และประสานงานในระบบการจัดการพลังงานทั้งหมดภาย...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
15 . Production Engineer
- Maintain navigator system in manufacturing line - Maintain Function Tester - Support ignition coil or PCB, control document of engineering - Defect control and improvement machine - Set up line ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
16 . Production Engineer Staff (Heat Treatment)
1. รับผิดชอบงานด้านการสร้าง Line การผลิต ได้แก่ การวางแผนปฎิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ ติดต่อประสานงาน สั่งซื้อ ทดลองการผลิต ปรับแต่งเครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ แก้ไขปรับปรุง สร้างม...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
17 . Production Engineeringรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ Process Chart ข้อกำหนดต่างๆ ในแต่ละ process (Set up New Project) 2.เตรียมความพร้อมก่อนการ Setting Machine เช่น Jig&Fixture,Cutting Tool,Program Cutting CNC 3.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา (MH/GR 1 อัตรา , Cold Forge 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
18 . วิศวกร/หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบและอาคารสถานที่
1.ตรวจสอบระบบ Utility , Facility และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพ 2.ควบคุม และวางแผนการซ่อมบำรุงงานระบบ Utility , Facility และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดหาอะไหล่สำห...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- บริหารจัดการ และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและฝึกอบรมช่างในการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร,ระ...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
20 . วิศวกรโยธา
ควบคุมงานและประสานงานระบบ

As built Consultants& Design Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
17 ก.ค. 62
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ