JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์CSR (ฉะเชิงเทรา)
1.วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังคม 2.ดูแลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของบริษัทฯเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและภาพลักษณ์ที่ดี 3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบบริษํทฯ 4...

บริษัท เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ