JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Folklift Driver
- รับ - จ่าย วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป - จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ และสินค้าที่นำออกมาจากฝ่ายผลิต - ทำความสะอาดพื้นที่ - จัดเก็บวัตถุดิบ - ตรวจนับสินค้า วัตถุดิบ และอื่น ๆ ที่จัดเก็บในคลังสินค้า - ทำงา...

SCML (Thailand) Co.,Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษััท
16 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ