JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก/แคชเชียร์/พนักงานต้องรับ/รับออเดอร์/เสริฟ/เช็คเกอร์-เทคออเดอร์
ฝ่ายบริการในห้องครัว 1. กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก รับผิดชอบงานจัดเตรียมอาหารเพื่อทันต่อความต้องการลูกค้า 2. เช็คเกอร์ /เทคออเดอร์ รับผิดชอบอ่านออเดอร์ให้ผู้ช่วยกุ้กและตรวจสอบ คุณภาพอาหารก่อนส่งถึงลูกค้...

บริษัท โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
2 . พนักงานห้องอาหาร (พ่อครัว)
- ประกอบอาหาร ตรวจรับและจัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาพนักงานรับประทานอาหาร ทำรายการเพื่อขออนุมัติซื้อเครื่องปรุงอาหาร รวมทั้งควบคุมดูแลการทำความสะอาดของพื้นที่โรงอาหาร -...

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยกุ๊ก / กุ๊ก รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ - จัดเตรียมอาหารประเภทต่างๆ ให้เพียงพอ - ตัก ขายอาหาร - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอา...

บริษัท พี.เจ.กรีนพาร์ค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ