JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ / ตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่
- สวัสดิการบริษัท : ประกันสังคม, วันหยุดตามประเพณี , วันลาพักร้อน/วันพักผ่อนประจำปี, โบนัสประจำปี/การปรับเงินเดือน(ขึ้นอยู่กับผลประการบริษัท) , ทีพักสำหรับพนักงาน

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฟาร์ม/สัตวบาล/ สัตวแพทย์ ประจำฟาร์มไก่ไข่ ไก่รุ่น
- ดูแล จัดการ และรับผิดชอบ รายงานผลการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่รุ่น ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำการจัดการกับปัญหาในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงมีปะสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 ก.ค. 62
3 . นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตรในภาคสนาม

บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ