JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกป้องกันการสูญเสีย (LP) สำนักงานบางปะกง
-ดูแลงาน Safety ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ดูแลรับผิดชอบการทำงานของ Subcontract (รปภ.) ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -เช็คอุปกรณ์และระบบด้านความปลอดภัยตาม Check List ให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานต...

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7
1. ควบคุมดูแลมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 2. รายงานสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนระบบ ISO 14001 ประจำปี พร้อมทั้งการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการจัดทำระบบ ISO 1...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
12 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ