JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ [T01227]
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - - เตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมด - - ออกแบบพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - - ทำหน้าที...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 -30,000 บาท
18 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ / ช่วยงานแผนกความปลอดภัย (จปว.) - รับผิดชอบ / ช่วยงาน ISO 9001 และ ISO 14001

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน, ผู้รับเหมา รวมถึงอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 2. ร่วมเป็นทีมทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 14001, ISO 45001, ระบบ PSM 3. ให้คำปรึกษาพนักงานในเรื่องความปลอดภัย, ส...

Asian Chemical Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
5 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามไซต์งานลูกค้า และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
6 . จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง)
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับกองตรวจความปลอดภัย 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
7 . Safety and Environment Supervisor (PAPTH - Wellgrow Industrial Estate) Urgently Required !
•Support the development of OHS policies and programs •Advise and instruct on various safety-related topics (noise levels, use of machinery etc.) •Conduct risk assessment and enforce preventative ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยของบริษัท และกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของทางราชการ 2. ตรวจประเมินความเสี่ยงของสภาพการทำงานในพื้นที่บริษัท แ...

บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยUrgently Required !
1.ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน 2.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัย 3.ดำเนินการตามแผนความปลอดภัย 4.สอบสวนอุบัติเหตุ / รายงานการเกิดอุบัติเหตุ 5.จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความปลอ...

บริษัท เอกไทย เคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000
16 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ดูแลในส่วนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกฏหมายกำหนด - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามกฏหมายด้านความปลอดภัย **ส...

บริษัท ทีปกรอินดัสทรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ดูและรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ดูและระบบ เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001,14001,18001 และมาตรฐานอื่นตามที่ลูกค้าร้องขอ

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ แล้วแต่ตกลง
11 ก.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ