JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จ.ป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนงานโครงการ,มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาานพร้อมตรวจสอบ การปฎิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ตรวจสอบดูแลพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามกฎหม...

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ [T01227]
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - - เตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมด - - ออกแบบพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - - ทำหน้าที...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 -30,000 บาท
22 ส.ค. 62
3 . จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง)
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับกองตรวจความปลอดภัย 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
4 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามไซต์งานลูกค้า และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
5 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ / ช่วยงานแผนกความปลอดภัย (จปว.) - รับผิดชอบ / ช่วยงาน ISO 9001 และ ISO 14001

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงานประจำปี + สรุปแผนงานประจำปี - จัดทำคู่มือความปลอดภัย + ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย - จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น / การซ้อมอพยพหนีไฟ - จัดตั้งคณะ คปอ. จัดประชุมและบันทึกวาระการประชุม - จ...

บริษัท สยาม เอ็นทีซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท
21 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ดูและรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ดูและระบบ เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001,14001,18001 และมาตรฐานอื่นตามที่ลูกค้าร้องขอ

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ แล้วแต่ตกลง
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมทีทีไอ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
10 . จป. วิชาชีพ
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับกองตรวจความปลอดภัย 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ