JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ / ช่วยงานแผนกความปลอดภัย (จปว.) - รับผิดชอบ / ช่วยงาน ISO 9001 และ ISO 14001

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามไซต์งานลูกค้า และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ [T01227]
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - - เตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมด - - ออกแบบพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - - ทำหน้าที...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 -30,000 บาท
20 ก.ค. 62
4 . ผู้ช่วย QMRรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขอ/ต่ออายุการรับรองระบบ 2. ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนการตรวจติดตามภายในและจัดทำตาราง การตรวจ จัดทีมตรวจติตาม 4. ควบคุมและรวบรวมสรุปผลกา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง)
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับกองตรวจความปลอดภัย 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน, ผู้รับเหมา รวมถึงอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 2. ร่วมเป็นทีมทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 14001, ISO 45001, ระบบ PSM 3. ให้คำปรึกษาพนักงานในเรื่องความปลอดภัย, ส...

Asian Chemical Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
7 . Safety and Environment Supervisor (PAPTH - Wellgrow Industrial Estate) Urgently Required !
•Support the development of OHS policies and programs •Advise and instruct on various safety-related topics (noise levels, use of machinery etc.) •Conduct risk assessment and enforce preventative ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
19 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกป้องกันการสูญเสีย (LP) สำนักงานบางปะกง
-ดูแลงาน Safety ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ดูแลรับผิดชอบการทำงานของ Subcontract (รปภ.) ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -เช็คอุปกรณ์และระบบด้านความปลอดภัยตาม Check List ให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานต...

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
9 . DOCUMENT CONTROL /SUPERVISOR
1.จัดพิมพ์, แจกจ่ายและจัดเก็บเอกสารระบบ GMP , HACCP, ISO2200 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์ 3.รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเพื่อร...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ระดับ 7
1. ควบคุมดูแลมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 2. รายงานสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนระบบ ISO 14001 ประจำปี พร้อมทั้งการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการจัดทำระบบ ISO 1...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
19 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ
1.จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ 2.ควบคุมดูแล จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืนเอกสารในระบบคุณภาพ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนขึ้นทะเบียนและให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4.ปรับปรุงทะเบียนคว...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
13 . Calibration Officers
- สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibrate System - ISO/ IATF 16949 - ISO/ 14001:2015 - ISO/ 9001 :2015

Thai Sanei Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ดูและรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ดูและระบบ เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001,14001,18001 และมาตรฐานอื่นตามที่ลูกค้าร้องขอ

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ แล้วแต่ตกลง
18 ก.ค. 62
15 . DOCUMENT CONTROL/SUPERVISOR
1.ดูแลและจัดการเอกสารระบบ ISO 9001:2015 2.จัดเตรียมและติดตามผล INTERNAL AUDIT 3.จัดเตรียม สรุปรายงานการประชุม MANAGEMENT REVIEW 4.รองรับ/ติดตามผลการ AUDIT จากภายนอก 5.รับ AUDIT ระบบจากลูกค้า 6.ดำ...

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยของบริษัท และกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของทางราชการ 2. ตรวจประเมินความเสี่ยงของสภาพการทำงานในพื้นที่บริษัท แ...

บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยUrgently Required !
1.ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน 2.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัย 3.ดำเนินการตามแผนความปลอดภัย 4.สอบสวนอุบัติเหตุ / รายงานการเกิดอุบัติเหตุ 5.จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความปลอ...

บริษัท เอกไทย เคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000
16 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกระบบบริหารงานคุณภาพ
1. ดูแล ควบคุม ดำเนินงาน เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯในปัจจุบัน ยังคงไว้ซึ่งความสอดคล้องต่อระบบบริหารงานต่างๆที่บริษัทฯประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานต่างๆเพื่อใ...

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ดูแลในส่วนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกฏหมายกำหนด - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามกฏหมายด้านความปลอดภัย **ส...

บริษัท ทีปกรอินดัสทรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ