JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรประกันคุณภาพ
- งานด้านจุลชีววิทยาทางสอบเทียบและทางเคมี - ควบคุมการทำ Analytical Method Validation - ตรวจสอบเครื่องมือและการบันทึกในการปฏิบัติงาน - ตรวจความถูกต้องของข้อมูลการวิเคราะห์ยาระหว่างผลิตและยาสำเร็จรูป...

Unison Laboratores Co., LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
2 . เภสัชกรควบคุมคุณภาพยารับสมัครด่วน !
**ปฎิบัติงาน โรงงาน (ฉะเชิงเทรา)** ด้านวิเคราห์เคมีและด้านวิเคราะห์จุลชีวะ - บริหารจัดการดูแลวางแผนการตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ยาระหว่างการผลิตและยาสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเวลาที่ก...

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . เภสัชกรควบคุมการผลิตยา (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย)
- จัดทำเอกสารการผลิต BMR และ BPR - วางแผนการผลิตยาประจำเดือน ประจำสัปดาห์ และ ประจำวัน - จัดจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ และ พนักงานผลิต ให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบสุขลักษณะเจ้าหน้าที่ พนักงาน...

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 (สามารถต่อรองได้, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
15 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ