JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน (ก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 มิ.ย. 62
2 . โฟร์เเมน/เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูเเลงานก่อสร้าง สวัสดิการ 1.ค่าความเสี่ยง 2,100 บ. 2.ค่าเสือมรถยนต์ 5,500บ. 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง 4.ค่าห้องพัก 5.ค่าน้ำมัน 6.ค่า Incentive 7.ความเสี่ยง 2,100

บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
3 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
1.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามปริมาณที่กำหนด 3.ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 4.ติดตามงานก่อสร้าง...

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
4 . โฟร์แมนติดตั้ง
1.ควบคุมงานติดตั้งบ้านระบบผนังสำเร็จรูป 2.ตรวจซ่อมงานเพื่อส่งงานกับโครงการ 3.ประสานงานกับผู้ควบคุมงานโครงการ 4.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ไทย แมค พรีแคซท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . โฟร์แมน ( Forman คุมงานก่อสร้าง ) รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างพร้อมส่งมอบงานบ้านลูกค้า - วางแผนงานและคุยกับผู้รับเหมาได้ - ติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี - ถอดปริมาณงานและสั่งวัสดุได้ - ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเ...

บริษัท มณีรินทร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / เครือเปรมสุข กรุ๊ป โครงการกลุ่ม มณีรินทร์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ