เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 763 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า ประจำโรงงานบางปะกง
1.ดำเนินการเอกสารคลังสินค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
2 . หัวหน้างานคลังสินค้า ประจำโรงงานบางปะกง
1.พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้า 2.ควบคุมดูแลตรวจสอบระบบสต็อกสินค้า 3.ควบคุมการรับและบันทึกสินค้าเข้าระบบ 4.ตรวจเช็คสินค้าจากซัพพลายเออร์ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ ตามตกลง
16 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกงรับสมัครด่วน !
- ทำรายละเอียดเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานในส่วนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบต้นทุนและระบบใบสำคัญของสินค้าคงเหลือ - ควบคุมเงินสดย่อย เงินทดรอง สินทรัพย์ - งานอื่นๆ ที่ได...

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
4 . Production Junior Manager (Gateway city I.E/ Automobile parts) [T01073]
- Manage Manpower / Planning/ Training employee to have expert of work. - Control/ Planning production - Control employee to work performance target KPI and Control employee per rules company - Ana...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate (depend on experience)
16 ม.ค. 62
5 . Sourcing Manager (Consumer Electronics & Air Condition )[T01045]
- Understand unit business requirements and ensure timely inclusion to sourcing plans. - Sourcing for new sources and manage price negotiation, contracts, and payment terms. - Responsible for sourci...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000THB -70,000 (Depend on experience)
16 ม.ค. 62
6 . Senior Sales Engineer or Sales Engineer (Automotive)[T01034]
- Collaborate to provide information and advice on sales, bidding, trends and sales. - Provide sales services to customers in the industry. - Enthusiastic in finding new target customers. - Terms o...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000THB -40,000 (Depend on experience)
16 ม.ค. 62
7 . Senior Sales Engineer (Air condition)[T01033]
- Collaborate to provide information and advice on sales, bidding, trends and sales. - Provide sales services to customers in the industry. - Enthusiastic in finding new target customers. - Terms o...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000THB -40,000 (Depend on experience)
16 ม.ค. 62
8 . Prototype Engineer (Gateway / Automotive Industry)[T01026]
- Prototype and New Model - Bom, Control Plan , PFMEA , WI , Check sheet , Document support Production line - Development production - Design Jig & Fixture support Production - Design process

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate (depends on experiences)
16 ม.ค. 62
9 . พนักงานร้านกาแฟ มรภ ราชนครินทร์ แปดริ้ว
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ชอบในงานด้านบริการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
16 ม.ค. 62
10 . พนักงานร้านกาแฟ สาขามอเตอร์เวย์ (ขาออก แปดริ้ว)
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ชอบในงานด้านบริการ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
16 ม.ค. 62
11 . Plant Manager ผู้จัดการโรงงานไม้อัด (ประจำไซต์งานเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานไม้ (Plywood) ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงานการควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintainince) ประจำโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.งานพื้นฐานตามสายงาน เช่น งานประกอบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส 2.งานตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรภานในโรงงานได้ 3.งาน PM/CM ได้ตามสายงานพร้อมทั้งสามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
13 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้าได้ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ DCS และระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าได้ 3. สามารถทำงานพื้นฐานที่เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
16 ม.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี/บัญชีต้นทุน จังหวัดฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.แจ้งหนี้ 6.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ม.ค. 62
15 . หัวหน้ากะ โรงไม้อัดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของ เครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่อง และพนักงานทั่วไป เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร การประสานงานการผลิต ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาที่พบก่อนการ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
16 . Maintenance and Planning Engineer (ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. Assist the Maintenance Manager in the safe, efficient environmental and economical operation of the plant. Always follows AAA safety rules and ensures safe working practices. 2. Look for way to in...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
17 . Accounting Section Manager (ปฏิบัติงาน จ.ฉะเชิงเทรา)Urgently Required !
- Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, budgeting, cash forecasting, revenue and expenditure variance analysi...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
16 ม.ค. 62
18 . Production Assistant Manager
รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ในเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและความปลอดภัย

บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท
16 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ Inspector
1 ตรวจสอบ ตรวจวัดระหว่างกระบวนการผลิดและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2 ควบคุมคุณภาพของสินค้า 3 ดูแลการจัดทำเอกสารและเตรียมการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
16 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำหน่วยงานบ้านโพธิ์)
- วางแผนและปฏิบัติงานในการสั่งจ่ายงาน ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่พนักงานขับรถ

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
 พบ 763 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ