เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 716 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Facility Engineer
1.Utility System all factory as Electrical 2.LPG 3.Energy Air Compressor 4.Air Condition 5.Waste Water 6.RO Water 7.Fire engine pump 8.Fire Alarm Construction work and other

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
2 . ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์งาน Gravity die casting
ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ทำหน้าที่ดูแลรักษาแม่พิมพ์ งาน Low Pressure gravity die casting

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
3 . HR Manager
Responsible for Human Recourses Management and Human Resources Development. Responsible for General Affair; Compliance, Safety and Environment. Develop Performance Management System (MBO) Draw succ...

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
4 . วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต (Process Engineer)
-New model product planning -Design Jig & Fixture -Reduce the cost of waste material and tools -Responsible for production operation and team supervision -Develop production process regarding mana...

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 61
5 . Cating and Machining Production Leader , Sub Leader
1.ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต ลดของเสียจากการผลิต และเพิ่ม Productivity 2.ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ฝ่ายผลิต แผนก Casting,Painting

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(อาวุโส)
-ดูแลงานด้าน จป. และงานสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ทั้งระบบ

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 61
7 . R&D Packaging TechnicianUrgently Required !
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

TPN FlexPak Co., Ltd.,TPN Food Pakaging Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน Die Design & Die Making
ควบคุมงาน Design และ สร้าง/ซ่อมแม่พิมพ์ ในส่วน Techine

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
9 . วิศวกร หรือ เจ้าหน้าที่จัดทำต้นทุนการผลิต (Costing)
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรการผลิต และรู้กระบวนการผลิต - ประเมินราคาของผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพงานใ...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
21 ก.พ. 61
10 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
- วิศวกรไลน์พ่นสี ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต - เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นระบบ - ช่วยเหลือให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปร...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
21 ก.พ. 61
11 . Design Engineer Manager (Exp in Automobile, Parts, Machine Design) RSM 4770Urgently Required !
Company Summary: The International Leading in Engineering Business. Location: Chacheongsao Job Ref: RSM 4770 + Responsible for R&D, Design engineering + Supervising and driving the team to work...

SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000 - 85,000 THB
21 ก.พ. 61
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
21 ก.พ. 61
13 . พนักงานขาย โรบินสันฉะเชิงเทรา 2 อัตรา ด่วน!! 0847699316 คุณป๋อง
หน้าที่ต้องรับผิดชอบ Sales -ขายสินค้าและบริการ -จัดเรียงสินค้า -บริการลูกค้า -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป
เงินเดือน 9,500ขึ้นไป
21 ก.พ. 61
14 . R&D Staff
- Study and understand the understanding of the function of a responsible, STPC, the BEI, raw materials, manufacturing process, technology, cost, product drawings, Handmade jobs. - Provide ideas, p...

บริษัท ยูนิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
21 ก.พ. 61
15 . เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา
- รับผิดชอบตรวจสอบสินค้าตามคู่มือการดำเนินการ - บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - รายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหาให้หัวหน้างานทราบ

บริษัท ยูนิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
21 ก.พ. 61
16 . Operator
รับผิดชอบในการตรวจรับวัตถุดิบ และ เซ็ทวัตถุดิบให้ทันต่อความเร็วรอบของเครื่องจักร ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบ ทำความสะอาดเครื่องจักร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและคุณภาพ ตามเป้าหมายการผลิตที่ก...

บริษัท ยูนิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
17 . QC Inspector
- ตรวจสอบ, ควบคุมคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - สุ่มตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอนมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด - บันทึกการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน...

Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 61
18 . HR Staff / เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ดูแลงานเอกสาร-งานธุรการต่างๆ - ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องถ่ายสำเนา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ดูแลระบบการรับ-จ่ายเอกสาร, พัสดุภายในบริษัทฯ - ดูแลความเรียบร้อยห้องประ...

Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 61
19 . General Affairs Supervisor
- Handle and manage overall in GA function. - Provide advice assistance and follow up GA jobs. - Support the Good Communication in the company. - To direct and control GA Activities.

Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
20 . ช่างซ่อมบำรุง (ระบบ Utility)
• ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบ Chiller, Cooling Tower, Air Compressor, Boiler, Gas. • บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในบ...

Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 61
 พบ 716 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ