JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 724 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
- Performed all Accounting detail for support consultant and external auditor. - Coordinate and responsible for Revenue Department. - Verified and performed all fixed asset register depreciation...

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
22 มี.ค. 62
2 . Facility Technicianรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ Facility ภายในบริษัท - ดูแลระบบเครื่องปั้มลม, - ดูแลระบบ Fire Pump - ดูแลระบบน้ำ - ดูแลระบบปรับอากาศ

CCL Label (Thai) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintainince) ประจำโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.งานพื้นฐานตามสายงาน เช่น งานประกอบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส 2.งานตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรภานในโรงงานได้ 3.งาน PM/CM ได้ตามสายงานพร้อมทั้งสามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
4 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานที่ไซต์งานเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้าได้ 2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ DCS และระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าได้ 3. สามารถทำงานพื้นฐานที่เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
22 มี.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี/บัญชีต้นทุน จังหวัดฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.แจ้งหนี้ 6.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 มี.ค. 62
6 . หัวหน้ากะ โรงไม้อัดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของ เครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่อง และพนักงานทั่วไป เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร การประสานงานการผลิต ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาที่พบก่อนการ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (งานโครงการ)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ คำนวณ วางแผนผังทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 2. กำหนดรายละเอียด ประมาณราคาเกี่ยวกับงาน ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ป...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
8 . นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานผลิต)
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริห...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+Commission
22 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนก
ดูแลการปฎิบัติงานของเคร่ืองจักรให้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ดูแลการปฎิงานของพนักงานแผนกผลิตให้เป็นไปตสมวิธีการปฎิบัติงานของแต่ระบบ จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบั...

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบในการกำหนดตารางการผลิต จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงาน

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
13 . ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ปฎิบัติงานในแผนกซ๋อมบำรุง ซ่อมแซม ดูแล รักษาเครื่องจักร

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ, ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
14 . ผู้จัดการสาขาสินค้า IT (หลายสาขา)
- วางแผนการปฏิบัติงานของทีมงานและร้านให้บรรลุเป้าหมาย - วางแผนกลยุทธ์ยอดขายของร้าน - จัดทำรายงาน ดูแลสต็อกสินค้าภายในร้าน

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
22 มี.ค. 62
15 . Administrative Transport Officer
1. Control and report of carrier cars trailer’s maintenance, inventory and equipment. 2. Support general administration of carrier car daily work on quality and safety. 3. Support delivery routes su...

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
16 . พนักงานขับรถเทรเลอร์ (Trailer Driver)
1.ขับรถเทรเลอร์ขนส่งสินค้า จากจุดรับสินค้าไปยังจุดที่ได้รับมอบหมาย ทั่วประเทศ 2.ตรวจสอบสภาพสินค้าเบื้องต้น นำสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้า ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร ส่งมอบสินค้า ณ จุดที่ได้รับมอบหมาย แ...

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO., LTD.
12 อัตรา
22 มี.ค. 62

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
18 . วิศวกรออกแบบไฟฟ้า
- เขียนแบบงานตู้ควบคุมไฟฟ้าสวิสบอร์ด - เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ - มีความสามารถด้านการเขียนแบบระบบไฟฟ้า

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้าเครื่องมือุตสาหกรรมโรงงาน,อุปกรณ์ก่อสร้าง,ฮาร์ทแวร์ทุกชนิด

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
22 มี.ค. 62
20 . หัวหน้าวางแผนและดูแลการผลิตทั้งหมดของโรงหล่อ (ลุยงานเอง เชี่ยวชาญงานหล่อ)
1.สามารถวางแผนผลิตและดูแลควบคุมการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนขายได้ 2.เชี่ยวชาญงานโรงหล่อเหล็กFCและFCD 3.มีความรู้และทักษะในไลน์การผลิต ได้แก่ โจ้ว, ออโต้, ฟูราน 4.มีความสามารถในการควบคุมดูแลพนักงานให้ผ...

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
22 มี.ค. 62
 พบ 724 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ