JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Markting Staff
1.วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อจัดทำแผนการส่งเสริม 2.ดูแลรับผิดชอบส่วนงานประชาสัมพันธ์ทางการตลาดทั้งหมด ทั้งOnline/Offine 3.ปฎิบัติตามกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับ...

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
26 มี.ค. 62
2 . Staff Marketingรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานขาย -ออกInvoice ติดต่อลูกค้า

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
3 . Officer
- ดูแลเอกสารงานด้านการขายและการตลาด - งานเอกสารเกี่ยวกับการขาย - ทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย - จัดทำข้อมูลลูกค้า และจัดทำรายงานความ...

FU YING TECH CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
26 มี.ค. 62
4 . Sales & Marketing (Japanese Speaking) (25K – 40K) (SDG-25893)
・Receiving incoming call/email and provide the necessary information to JP customer ・Welcome new customer and existing customer when they visit reception ・Taking care new customer till they start to...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000–40,000THB
26 มี.ค. 62
5 . Sales ประจำจังหวัด ชลบุรี / ระยอง
1.รับ PO และ Forecast จากลูกค้า 2. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับสำนักงาน 4. หาลูกค้ารายใหม่และทำยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเอาท์เอ็นเตอร์ไพร์ส ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์
26 มี.ค. 62
6 . Marketing Officer (พิจารณาคนไม่มีประสบการณ์)
- Analyze and monitor market planning and setting sale target of product - Coordinate with our customers and support solving problem solving (local and oversea) - Assist and coordinate with relative...

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
26 มี.ค. 62
7 . Marketing&Sales Executive
1. วางแผนและจัดหาข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมการตลาดและลงงานขายโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯในการดำเนินงานตามแผนและกิจกรรมที่มีให้ประสบผลสำเร็จและดำเนินการติดต่อบุคคลภ...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
8 . Sales Executive/Sr. Sales Executive
Take responsibility in role of sales and deliver results as per KPI set up for both revenues and GP. Approach New & Old customer to be KMMT customers or expand other Kerry logistics service and team ...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
2 Positions
เงินเดือน Company structure
26 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.สื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ 2.ดูแลงานด้านการตลาด 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 4.ดูแลงานด้านนำเข้า-ส่งออก 5.จัดทำเอกสารข้อมูลด้านการตลาด ตั้งแต่รับOrderถึงส่งมอบ 6.ไม่ต้องหาลูก...

CASTOP MATRIX CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,500 ขี้นไป หรือตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
10 . Marketing Staff ( Toyota )รับสมัครด่วน !
- ประสานงานเกี่ยวกับ New Model ของลูกค้าโตโยต้า - จัดทำเสนอราคา และวางแผนการสั่งงานล่วงหน้า - จัดทำประมาณการของลูกค้า เพื่อส่งออกแผนกที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมและดูแลรุ่นของงานทั้งที่จะเริ่มขาย, กำล...

SRN Sound Proof Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกการตลาดรับสมัครด่วน !
1. กำหนดเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสนับสนุนการขายทั้งในและต่างประเทศ 2. ส่งเสริมพัฒนาและควบคุมภาพลักษณ์ขององค์กร ตลอดจนสินค้าและบริการ 3. ประสานงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ข...

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
12 . Sale and Marketing Staffรับสมัครด่วน !
1. รับ-ตอบ E-mail ของลูกค้า 2. นัดลูกค้าให้กับทางหัวหน้างาน 3. เตรียม Schedule ให้กับทางหัวหน้างาน 4. Follow Up งานของลูกค้า 5. จัดเตรียมเอกสารให้กับหัวหน้างานก่อนไปพบลูกค้า 6. อื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด (Marketing officer)
1. จัดทำ ควบคุม และขออนุมัติ Quotation New Model โดยออกเป็นเอกสาร New Part แจ้งลูกค้าและภายในองค์กรทราบ 2. จัดทำเอกสารรายงานส่ง President "Sale Report" ในทุกๆ วัน 3. กำกับดูแลระบบโดยรับเอกสาร Purcha...

Watanabe Heat Treatment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
14 . Booking/การตลาด/รับจอง กีฬากอล์ฟรับสมัครด่วน !
- งานฺ Booking/การตลาด/รับจอง กีฬากอล์ฟ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าและดูแลด้านกลยุทธ์ในการทำสื่อต่างๆของธุรกิจบริษัท 2.ดูแลงานด้าน Socail Media เช่น Website,Facebook,Youtube เป็นต้น 3.จัดประชาสัมพันธ์สื่อสารกิจกรรมหรือแผน...

ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ (บริษัท จตุมาร์ จำกัด)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- จัดทำและควบคุมเอกสารภายในแผนก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000
25 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้าส่งออก
-จัดเตียมเอกสาร Packing List , invoice ,co -ประสานงานกับฝ่ายขาย การตลาด โรงงาน -ติดต่อ Shipping เพื่อทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกให้บรรลุเป้าหมายได้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวนผึ้งบิ๊กบี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- จัดทำเอกสารสัญญาเช่าป้าย สื่อโฆษณา - หาพื้นที่จัดตั้งป้าย สื่อโฆษณา - ตรวจสอบดูแลป้ายต่างๆของบริษัทฯ - จัดบูธ, งานเปิดโครงการ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
19 . Marketing Staff [Quotation / Preparation]Urgently Required !
Quotation - Sourcing / ECI Quotation (Make quotation both of part and Tool). - Price update (Input price in unit price system and update for all revision). - Price negotiation with customer in eac...

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ถ่ายรูปสินค้า)
1.ถ่ายรูปสินค้า 2.อัพรูปสินค้าลงในระบบ 3.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยข้อง 4.จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า 5.ต้อนรับลูกค้า 6.งานอื่้นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ