JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน Sale Admin (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 มิ.ย. 62
2 . Sale
1.ติดต่อ ประสานงานทั้งทางโทรศัพท์,e-mail ในการรับorderสินค้าจากลูกค้า 2.หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายแก่บริษัทฯ 3.งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป +คอมมิชชั่น
15 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
รับนโยบายจากผู้บริหารและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งวางแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางคลินิกกำหนด คิดเทคนิคใหม่ๆเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค...

V Plast Clinic
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
4 . ที่ปรึกษาการขายรับสมัครด่วน !
-ให้คำปรึกษาแนะนำให้กับลูกค้า -กำหนดแนวทางการขาย -สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า -วางแผนการขาย -จำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด

บริษัท ตะวันออก มอเตอร์คาร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + คอมฯ ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน
15 มิ.ย. 62
5 . ธุรการขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับแผนกวิศวกรรม ตามใบเสนอราคาหรือพิมพ์ใบเสนอราคา ให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.ติดตามใบเสนอราคา, สอบถามความเป็นไปได้ หรือ ปัญหาในการเสนอราคาจากลูกค้า 3.จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหม...

DS ADVANCE TECH Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
6 . Sales (มีปสก.ขายในโรงงานอุตสาหกรรม) ***อมตะนคร/ปิ่นทอง จ.ชลบุรี*** Urgently Required !
- Responsible for coordinating sales. - Documentation - a quotation. And track the shipment to the customer. - To coordinate with relevant agencies. - Other assignments.

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Person
เงินเดือน 15,000-18,000 THB
14 มิ.ย. 62
7 . Sales Coordinator (Industrial product tools and material/ Sriracha) 〔T01161〕
-Report to Sales Manager & Marketing Manager -Responsible for coordinating between customer and company in subject to delivery and confirm order etc. -Coordinating with oversea suppliers in deliv...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 THB + (Transport Exclude)
14 มิ.ย. 62
8 . พนักงานประสานงาน
1. จัดเตรียม ตรวจสอบหนังสือและคู่มือการเรียนในแต่ละหลักสูตร 2. ประสานมอบเอกสารต่างๆ แก่ลูกคู้าผู้เรียนแต่ละหลักสูตร 3..ให้การต้อนรับและเสนอข้อมูลหลักสูตร รวมถึงโปรโมชั่นให้ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มนักเรีย...

บริษัท วี บาย เดอะ เบรน จำกัด ( WE BY THE BRAIN )
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
14 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าหน่วยจัดหาบรรจุภัณฑ์
1.จัดหาแหล่งซื้อและแหล่งขาย 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข 3.รักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมาตราฐาน 4.สร้างความสัมพันธ์ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก 5.สนองความต้องการของลูกค้า 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่บั...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
10 . Sales Officer (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)
- Responsible for coordinating sales. - Documentation - a quotation. And track the shipment to the customer. - To coordinate with relevant agencies. - Other assignments.

Hanwa Steel Service (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
11 . Sales Coordinator (Japanese Speaker) ชลบุรี
Industry: Logistics Job duties: - Assist sales for Contact new customers - Solve problem when receiving customer's complaint - Coordinate and solve problems with customers both domestic and fore...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000
14 มิ.ย. 62
12 . CUSTOMER SERVICE / INTERNAL SALES ENGINEER
1.เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับ product specification พร้อมกับจัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ผ่านระบบ ERP 2.ประสานงานกับลูกค้าในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการค้า จัดทำเอกสารการลงทะเบียนลูกค้าใหม่ รวมถึงการจัดทำ...

Klinger Thailand Co.,Ltd.
2 อัตรา
14 มิ.ย. 62
13 . Reservation
คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้า

บริษัท ฟรอสท์ เมนเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
14 . Sales EngineerUrgently Required !
- Issue quotation, Support for visit customers, Find new customer, -New project management, Cooperate with concerned function from New part to mass production and Cost control. Benefit & Allowance...

E&H Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
13 มิ.ย. 62
15 . Sale Coordinator
1. ออกใบเสนอราคาส่งให้กับลูกค้า 2. ติดตาม PO จากลูกค้า 3. ติดต่อประสานงาน 4. สำรวจความพึงพอใจลูกค้า 5. จัดทำตารางสรุป Quotation - PO ส่งให้ผู้บังคับบัญชา 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์ จิ๊ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
16 . ประสานงานขาย( Support sales)
- ประสานงาน ติดตามงานขาย และให้บริการด้านการขายแก่ลูกค้าและฝ่ายขาย - จัดทำเอกสาร และตอบ email, line ทีเกี่ยวข้อง - จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท ฯ - จัดการเอกสารภา...

JKT ELECTRIC Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-16.000
13 มิ.ย. 62
17 . Sales coordinatorรับสมัครด่วน !
- ทำ NPD/ประสานงาน Project และหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ดูแลลูกค้่า

ROYAL FINISHING Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
18 . Sales Admin
- ควบคุมดูแลการรับ ORDER ของลูกค้า - บันทึกใบสั่งซื้อในระบบ และ ตรวจสอบวันครบกำหนดส่งสินค้า - ออกใบสั่งผลิต ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตามงานที่จะจัดส่งให้ลูกค้า ตามจำนวนที่กำหนดใน Plan...

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
19 . Customer Service
Job Summary * To coordinate with oversea customers and distributors for all orders and samples Duties & Responsibilities * Report customer 3 months forecast order * Preparing samples inc...

Foamtec International Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
13 มิ.ย. 62
20 . Sales (Japanese Speaking)
1.ติดต่อรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้าและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับจ้างช่วงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงเจรจากับลูกค้า 3.ติดต่อประสานงานกับล...

Yahata Industry (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 มิ.ย. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ