JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการรับเงินจากคนไข้ตามสิทธิต่าง ๆ ที่มารักษาที่โรงพยาบาล - จัดทำรายงานการรับเงินที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้โปรแกรมคำนวณ HIMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ติดตามหนี้ค้างชำระเบื้องต้น - ปร...

โรงพยาบาลเมืองพัทยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62

Nusa Legend Siam
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 62

Nusa Legend Siam
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 62
4 . Finance Manager
กำหนดนโยบาย วางแผน พยากรณ์ บริหาร และ ควบคุมทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณ และ แผนธุรกิจขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ , จัดหาเงินทุนหมุนเวียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดำเนินงานแล...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ