JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลจัดทำเอกสารภายใน ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล ในระบบเกี่ยวกับสินค้าในคลังสินค้า - ติดต่อประสานงานระว่างลูกค้า ฝ่ายขาย และส่วนงานคลังสินค้าในการรับสินคัาเข้าจัดเก็บ - ติดต่อประสานงานการสั่งสินค้า และ...

บริษัท เลเจนท์ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -18,000 บาท
23 เม.ย. 62
2 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับสินค้า และจัดเก็บสินค้า 2. จ่ายวัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิต 3. ลงบันทึกสินค้าใน Stock card 4. จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบตามมาตรฐานของคลังสินค้า 5. ควบคุมความถูกต้องของสินค้าระหว่างของจริงกับระบบ ...

บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
23 เม.ย. 62
3 . Warehouse Chief(25K – 35K) (SDG-26221)
- Supervising the work flow in the warehouses concerning about safety - Arranging the daily working schedules - Placing the products in the warehouse according the each type of products - Observing...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000–35,000THB
23 เม.ย. 62
4 . Warehouse Assistant Manager/Manager (50K – 60K) (SDG-26213)
- Responsible for overall, planing the warehouse work - Responsible for the arrange manpower, ensure the warehouse work efficient and accurate. - Monitor control warehouse operations systems by dete...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000–60,000THB
23 เม.ย. 62
5 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด - ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO - งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ++ (มีค่าคอมฯ)
23 เม.ย. 62
6 . พนักงานดูแลสโตร์วัตถุดิบ
- รับและตรวจสอบสินค้าตาม PO - จัดเก็บสินค้าเข้าสโตร์ - จ่ายสินค้าตามใบเบิกวัตถุดิบของแต่ละแผนก - ตัดสต๊อควัตถุดิบ - สรุปวัตถุดิบที่ใช้ไปและวัตถุดิบคงเหลือของแต่ละเดือน - นับสต๊อควัตถุดิบคงเหลือจร...

บริษัท ซี.บี.เอ็กเซลเลนท์พาร์ท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
7 . Sale Auto Part Delivery Leader ( หัวหน้าคลังสินค้า )รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการ รับ-จัดเก็บ-จ่าย สินค้าสำเร็จรูป 2. ดูแล ควบคุมตรวจสอบ Packing 3. ดูแล ควบคุมการรับสินค้าต่างๆ 4. ควบคุมการจัดทำ Delivery ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน FIFO 5. ดูแล ควบคุมการจัดส่ง...

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
8 . Assistant Operation Manager (Automotive Warehouse)
Working Location: Hemaraj Eastern Seaboard 2 This position reports directly to Operation Manager of Inhouse Department to help ensure the effective and efficient warehouse operation and management...

Anji-NYK logistics Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
9 . Store man บ่อวินรับสมัครด่วน !
Store man - โหลดสินค้าขึ้น, ลงจากตู้คอนเทนเนอร์ - ทำความสะอาดยาง - ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและระเบียบความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมาย

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
10 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับและเก็บวัตถุดิบ(อิเล็คทรอนิคส์)เข้าคลังสินค้า - จ่ายวัตถุดิบงานอิเล็คโทรนิค เข้าไลน์ผลิต - รับและเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า - ทำการตรวจนับ Inventory - ดูแลความสะอาดพื้นที่และสินค้าในคลัง ทำ...

บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
1. บันทึกข้อมูลการรับเข้า-จ่ายออก วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ก่อนบันทึกเข้าระบบ 3. ควบคุมและตรวจนับสต๊อค 4. จัดทำเอกสารและตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า 5. งานอื่...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
12 . พนักงานตรวจเช็คตู้สินค้า (Apron Checker)
- ตรวจสอบสภาพตู้สินค้า/ ความถูกต้องของเบอร์ Seal ของตู้ที่ทำการขนส่ง - บันทึกข้อมูลหมายเลขตู้สินค้า

บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด และ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
13 . พนักงานควบคุมสต๊อควัตถุดิบ
1.รับผิดชอบงานควบคุมดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตอาหาร 2.รับผิดชอบวางแผน และตรวจสอบ ทวนสอบ และติดตาม งานรับเข้า จัดเก็บดูแลรักษา เบิกจ่ายวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนก...

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
14 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ ดำเนินการขึ้นและลงวัตถุดิบ ทำความสะอาดเครื่องจักรพื้นที่รับผิดชอบ วัดปากถัง ทำความสะอาดถังเข็นวัตถุดิบท้ายเซน เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและแจ้งสภาพเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บกพร่อง

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 355/วัน ไม่รวม ค่าข้าว,ค่ากะ,OT
23 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลปฏิบัติงานรับพัสดุอ่ะไหล่ พร้อมทั้งเปิดใบรับของเข้าตามระบบ - ประสานงานร่วมกับบัญชีโรงงาน - ควบคุมดูแลสต๊อกเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน ในการรับเข้าจ่ายออก

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. การบริหารพื้นที่ใช้รถบรรทุกสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ในเอกสาร Summary Shipping 2. ประสานงานกับผู้ขนส่งติดตามรถขนส่งเข้ารับสินค้าให้ตรงตามเวลากำหนด และ ตามลำดับการขึ้นสินค้า 3. โยกร้านสาข...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
17 . Warehouse Assistant Manager
1,Support warehouse manager for update stocks balance and docs. 2,Support Just In Time delivery and docs. 3,Support sales team for new project. 4,Suport accounting for monthly invoice.

LTD Solution Co.,Ltd
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
23 เม.ย. 62
18 . Warehouse Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี)
- ควบคุมและทวนสอบกิจกรรมการบรรจุและรับสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมและทวนสอบการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมและทวนสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ - การบริหารจัดการทั่วไป

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
19 . Warehouse Staff (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ดำเนินกิจกรรม การรับ การจัดเก็บ การจ่าย สินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำโครงการชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมใบขอซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของใบขอซื้อที่ได้รับ 3. เปิดใบสั่งซื้อ (PR) และติดต่อกับ Supplier ในการสั่งซื้อวัสดุ 4. ติดตามการส่งมอบวัสดุที่สั่งซื้อจา...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ