JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Supervisor
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิก...

Xinyuan Household (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่ง (ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบการวางแผนขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานsub contract. - จัดตารางการเดินรถและจ่ายงานให้กั...

Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
25 มี.ค. 62
3 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด - ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO - งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ++ (มีค่าคอมฯ)
25 มี.ค. 62
4 . Warehouse Chief(25K – 35K) (SDG-26221)
- Supervising the work flow in the warehouses concerning about safety - Arranging the daily working schedules - Placing the products in the warehouse according the each type of products - Observing...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000–35,000THB
25 มี.ค. 62
5 . Warehouse Assistant Manager/Manager (50K – 60K) (SDG-26213)
- Responsible for overall, planing the warehouse work - Responsible for the arrange manpower, ensure the warehouse work efficient and accurate. - Monitor control warehouse operations systems by dete...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000–60,000THB
25 มี.ค. 62
6 . Production Control Staff
- มีความรู้ ด้านการตวจสอบ ควบคุม ดูแลด้านการรับ-จัดส่งชิ้นงานให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ในการวางแผนการผลิต - มีประสบการณ์ด้านการประสานงานในแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานสำเร็จบ...

บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
7 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ กับ พนักงานตรวจนับสินค้า (ประจำบริเวณเครือสหพัฒน์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดงานมาวางพื้นที่ตรวจเช็ค - ตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อยงานพร้อมกันกับคนขับรถที่มาร...

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Warehouse officer (เครือสหพัฒน์)
1. ดูแลจัดทำเอกสารภายใน ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลในระบบ(มาสเตอร์คาร์โก้) 2. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าในการรับสินค้าเข้าจัดเก็บ 3. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้า...

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
25 มี.ค. 62
9 . Store Admin (ธุรกิจขายกระเบื้อง เครื่องใช้ภายในบ้าน)
ดูแลความเคลื่อนไหวของคลังสินค้า คีย์ข้อมูลเข้า - ออก ในคลังสินค้า ประสานงาน

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
25 มี.ค. 62
10 . หน.วางแผนการผลิต(วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา)/จนท.ประสานงานขาย/จนท.คลัง(สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ผจก.แผนกวางแผนการผลิตหรือวิศวกรวางแผนการผลิต - ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป - ประเมินเบื้องต้นของกำลังการผลิตเทียบกับปริมาณงานและความต้องการของ ลูกค้า - ตรวจสอบกา...

YONGGROUP Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
12 . Warehouse Staff (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ดำเนินกิจกรรม การรับ การจัดเก็บ การจ่าย สินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
13 . Warehouse Customer Service (Bangna KM.27 & Sriracha Chonburi)
1.Render full customer service to logistics clients and communicate well to ensure their requirements are met. 2.Co-ordinate with warehouse staff and warehouse supervisor for all stock checks and reg...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
14 . Sale Auto Part Delivery Leader ( หัวหน้าคลังสินค้า )รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการ รับ-จัดเก็บ-จ่าย สินค้าสำเร็จรูป 2. ดูแล ควบคุมตรวจสอบ Packing 3. ดูแล ควบคุมการรับสินค้าต่างๆ 4. ควบคุมการจัดทำ Delivery ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน FIFO 5. ดูแล ควบคุมการจัดส่ง...

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำโครงการชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมใบขอซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของใบขอซื้อที่ได้รับ 3. เปิดใบสั่งซื้อ (PR) และติดต่อกับ Supplier ในการสั่งซื้อวัสดุ 4. ติดตามการส่งมอบวัสดุที่สั่งซื้อจา...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
16 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คสินค้าเข้า เบิกจ่ายสินค้า 2. เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่ง 3. บันทึกรายงานขนส่งแต่ละวัน 4. จัดสินค้าให้มีระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดในคลังสินค้า 5. จัดทำ KPI คลังสินค้า และหาแนวทางแก้ไข

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกสต๊อกวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานควบคุมดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตอาหาร 2.รับผิดชอบวางแผน และตรวจสอบ ทวนสอบ และติดตาม งานรับเข้า จัดเก็บดูแลรักษา เบิกจ่ายวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนก...

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
18 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (พนักงานประจำ)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการรับเข้า-จัดเก็บ ตรวจนับจำนวนและการเบิกจ่ายวัตถุดิบ เวชภัณฑ์-สารเสริม บรรจุภัณฑ์ อำนวยความสะดวก บริการ เตรียมเวชภัณฑ์-สารเสริม ให้กับผลิตและเตรียมพรีมิกซ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผ...

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ไม่รวม ค่าOT+ค่ากะ+ค่าเที่ยว+ค่าประสบการณ์
25 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลปฏิบัติงานรับพัสดุอ่ะไหล่ พร้อมทั้งเปิดใบรับของเข้าตามระบบ - ประสานงานร่วมกับบัญชีโรงงาน - ควบคุมดูแลสต๊อกเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน ในการรับเข้าจ่ายออก

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. ตรวจสอบ Stock สินค้า 2. วิเคาะห์สรุป Stock สินค้า 3. พัฒนาระบบงานคลังสินค้า

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ