JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด - ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO - งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ++ (มีค่าคอมฯ)
19 ก.ค. 62
2 . พนักงานควบคุมสต๊อควัตถุดิบ (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
1.รับผิดชอบงานควบคุมดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตอาหาร 2.รับผิดชอบวางแผน และตรวจสอบ ทวนสอบ และติดตาม งานรับเข้า จัดเก็บดูแลรักษา เบิกจ่ายวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนก...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . พนักงานคลังสินค้า
1.รับผิดชอบในการควบ ดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับวัตุดิบ สินค้าสำเร็จรูป โดยทำการตรวจเช็คให้สอดคล้องกับใบสั่งซื้อ ทั้งขนาดเเละจำนวนตามเอกสารจัดส่ง (Delivery Order, Invoice) และทำการบันทึกรายการรับวัตถุดิบ ใ...

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า(ขับโฟกลิฟได้)
- ขับรถโฟล์คลิฟท์ประจำในส่วนคลังสินค้า - จัดส่งวัตถุดิบ ให้แผนกบรรจุสินค้า - จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Burapa Prosper Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาทขึ้นไป
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานโหลดสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับสินค้าเข้าและโหลดสินค้าออกเตรียมเข้าตู้คอนเทรนเนอร์ - จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง - ดูแลพื้นที่ส่วนงานสโตร์ให้เรียบร้อย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท รอยัล อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
1 ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
6 . Supervisor Warehouse
- Supervise operations and processes in the warehouse - Assure quality standard of warehouse operations - Supervise daily Operations and system in the warehouse. - Setup and implement processes and...

Anji-NYK logistics Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
19 ก.ค. 62
7 . Warehouse Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี)
- ควบคุมและทวนสอบกิจกรรมการบรรจุและรับสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมและทวนสอบการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมและทวนสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ - การบริหารจัดการทั่วไป

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
8 . Warehouse Staff [Panel Plant]
- Inventory Control system - Part and raw material - In-out stock - Input Data in NIS system - Receive part from supplier - Etc.

Nikkei Siam Aluminium Limited. / บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด (สาขากรุงเทพ - อาคารบีบี และสาขาอมตะนคร)
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน As company structure
19 ก.ค. 62
9 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับสินค้า และจัดเก็บสินค้า 2. จ่ายวัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิต 3. ลงบันทึกสินค้าใน Stock card 4. จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบตามมาตรฐานของคลังสินค้า 5. ควบคุมความถูกต้องของสินค้าระหว่างของจริงกับระบบ ...

บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 - 11,000
19 ก.ค. 62
10 . Warehouse Officer(สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
1.Operation of SAP system accounting and management of documents. 2.Check inventory control. 3.Check Stork. 4.Other assignments.

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน Salary Structure
19 ก.ค. 62
11 . Warehouse Staff (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ดำเนินกิจกรรม การรับ การจัดเก็บ การจ่าย สินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตรับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลการรับเข้า-จ่ายออก วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ก่อนบันทึกเข้าระบบ 3. ควบคุมและตรวจนับสต๊อค 4. จัดทำเอกสารและตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า 5. งานอื่...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
13 . Staff จัดรถรับส่งพนักงานรับสมัครด่วน !
1.จัดสายรถและจ่ายงานให้พนักงานขับรถ 2.เช็คเที่ยวรถเทียบกับการวิ่งงานของพนักงานขับรถ 3.สรุปเที่ยวรถส่งบัญชี 4.ตรวจสอบเวลาการเดินรถ 5.ตรวจสอบสภาพรถและความเรียบร้อยของพนักงานขับรถ 6.จัดทำรายงานทางเด...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
14 . Warehouse Staff
1. To input data and daily check quantity of materials, parts, finished goods into process production and customers. 2. Entry data in MAP ( Part issue slip, Completion slip, Invoice, Stock movement, ...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
19 ก.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ( Warehouse Supervisor ) ประจำโรงชลบุรี
- ควบคุมการรับเข้า - เบิกจ่ายเเละจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงสารเคมีปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารจัดการวัสดุคงคลัง เเละพื้นที่ให้เหมาะสมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด - กำหนดวิธีการปฏิบัติของพนั...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า
1. จัดเรียงสินค้าขึ้นชั้นวางสินค้า 2. ตรวจเช็คสินค้าอย่างสม่ำเสมอ 3. เช็ครายการสินค้าเพื่อขอสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์/คลังสินค้า
1.ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.จัดสินค้าตามOrderลูกค้า 3.บันทึกข้อมูลการรับเข้า-ส่งออกสินค้าให้ถูกต้อง 4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
19 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่ง (ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบการวางแผนขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานsub contract. - จัดตารางการเดินรถและจ่ายงานให้กั...

Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. การบริหารพื้นที่ใช้รถบรรทุกสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ในเอกสาร Summary Shipping 2. ประสานงานกับผู้ขนส่งติดตามรถขนส่งเข้ารับสินค้าให้ตรงตามเวลากำหนด และ ตามลำดับการขึ้นสินค้า 3. โยกร้านสาข...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่อะไหล่(ประจำอู่สีอมตะนคร)รับสมัครด่วน !
-เบิกจ่ายอะไหล่ศูนย์บริการรถยนต์มาสด้า -เช็คและสั่งเข้าสต็อคอะไหล่ประจำศูนย์บริการ

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตอบแทนพิเศษ
18 ก.ค. 62
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ