JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader Ware House & Logistic (ประจำสาขาแหลมฉบัง) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานหน่วยงานจัดส่ง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . Shipping Coordination Manager (Glass Product)[T01209]
- Communicate with customer about production plan - Feedback production plan to own company and adjust, dispatch resource. - Resolve operation problem and report - Keep customer relation

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000THB - 60,000THB
20 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการโลจิสติกส์ Transport Manager(ส่งสินค้าทั่วประเทศ)
1.วางแผนงานในแผนกที่รับผิดชอบทั้งหมด 2.วางนโยบายการบริหารให้กับเจ้าหน้าที่ในทีมที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมต้นทุน และวางแผนการทำ Business plan และ Budget ประจำปี 4.กำหนด KPI ภายในแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับกา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าสโตร์ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)
งานด้านการควบคุมการเบิกจ่ายการใช้วัสดุสิ้นเปลืองการคิดต้นทุน เพื่อให้สามารถบริหารพัสดุคงคลังและการควบคุมต้นทุนเป็นไปได้อย่างประสิทธิภาพ

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
20 ก.ค. 62
5 . Warehouse Supervisor(FG)
Supervisor 1.รับวัตถุดิบ ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าร่วมกับคิวซี แจ้งผู้ใช้งานให้ทราบ 2. จัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานและสะดวกต่อการใช้สอย (ระบบ 5 ส.) 3. ควบคุมวัตถุดิบต่าง...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . Logistics ManagerUrgently Required !
1. Manage work efficiency for Quality , timing , and stock for part receiving both of import and local part, Internal transportation and A/T shipping. 2. Managed subordinate to work quality an...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
7 . Logistic Foreman - SupervisorUrgently Required !
Products / Part Control , In-Plant logistic control. 1. Order / Storage / Supply ( Stock control ) 2. Business improvement ( Base on TPS ) 3. Confirmation and thoroughess of operation standard. 4....

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
8 . Part Control Leader(Stock Control & Delivery) ( รับสมัครด่วน )
1.ควบคุมดูแลการรับวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ควบคุมดูแลการจัดเก็บ เบิก-จ่ายวัตถุดิบ 4.ควบคุมดูแลการขนส่ง และวางแผนรถขนส่ง 5.มีภาวะผู้นำ อดทน แก้ไขปัญห...

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
9 . Warehouse Supervisor (52492)
Job Description - Warehouse operational standards by contributing warehouse information to strategic plans and reviews - Customer-service standards by resolving problems for identifying warehouse s...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 32,000
19 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกจัดส่งน้ำมันรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน -ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาการขนส่ง -ควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า -ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. ดูแล ควบคุม วางแผนการจัดการคลังสินค้าให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดูแล กำกับ ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ดำเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 3 ร่วมควบคุมดูแลงานคลัง...

บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
19 ก.ค. 62
12 . Manager
Job responsibility 1. Control and manage MP to work smoothly with correct procedures and accurate system on a daily basis with successfully defined goals. 2. Analyze the problem and corrective act...

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกสโตร์/คลังสินค้า
1.ควบคุม-ดูแลการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.บันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้าให้ถูกต้อง 3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 + ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
14 . ผจก.แผนกสโตร์/จัดส่ง
- จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - อนุมัติการเบิกจ่ายสินค้า เข้า/ออกจากคลังสินค้า - ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเ...

บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้าง
19 ก.ค. 62
15 . หัวหน้างานคลังสินค้า
-ตรวจเช็คสินค้า และจัดทำสรุปสินค้าคงคลังประจำเดือน -ควบคุมการรับและจัดสินค้าตามระบบ FIFO -ตรวจสอบภาชนะบรรจุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ -ปรับปรุงเอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและตามระบบ ISO/IAT...

บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
16 . หัวหน้าทีมคลังสินค้าและจัดส่ง (Logistics Team Leader)
- ควบคุมการจัดเก็บ, การจัดเตรียมชิ้นงาน เพื่อสนับสนุนไลน์การผลิต และการควบคุมสินค้าคงคลัง - ดูแลการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระบบ FIFO, 5ส. และกฏระเบียบ - วางแผนจัด...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
17 . Warehouse Supervisor "หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง" รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลการจัดเรียงสินค้าเข้า-ออก จากคลัง - ดูแล เช็คสต็อคสินค้าและจัดทำรายงาน - ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลในคลังสินค้า - ตรวจนับและเช็คสินค้าที่เตรียมจะจัดส่งให้ลูกค้า - บริหารกา...

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการทำงานในแผนกสโตร์ ตามคู่มือการทำงานของแผนกคลังสินค้า 2. ควบคุมการตรวจรับวัตถุดิบ - การจัดเก็บวัตถุดิบ -การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง และการเบิกจ่ายวัตถุดิบ ตามคู่มือการจัดเก็บของคลังสิน...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
19 . WAREHOUSE MANAGER
1.จัดทำวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ในการควบคุมคลังสินค้าและขั้นตอนการจัดส่งสินค้า 2.จัดการบริหารการใช้พื้นที่คลังสินค้า การตรวจรับและจัดจ่าย, จัดเก็บและการเคลื่อนย้ายใช้งาน 3.ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลัง...

บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
20 . Warehouse Supervisor (เข้ากะได้)
1. จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บ Material & Finished Goods ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Stock 3. ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมและดูแลการปฏิบั...

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ