JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภพ.30 ภงด.3,53 3. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่าย 4. จัดทำรายการลูกหนี้ 5. รับวางบิล 6.ติดต่อ...

บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
18 ส.ค. 62

บริษัท วัน แอสเซท พลัส จำกัด
1 อัตรา
18 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ บัญชีต้นทุน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2. ดูแลระบบงานบัญชีต้นทุนทั้งหมด 3. ติดต่อประสานงานกับแผน...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
4 . ผู้ช่วยบัญชีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ - กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏ...

บริษัท สหธนชล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาแหลมฉบัง)
- รับวางบิล รับเช็ค - เบิกจ่ายเงิน Advance, Petty Cash - ออกใบหักภาษีต่างๆ - บันทึกทรัพย์สิน - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 ส.ค. 62
6 . พนักงานบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการทำรายงานสตีอค วัตถุดิบ เวชภัณฑ์ งานระหว่างทำ และสต๊อคอาหารสำเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจนับสต๊อคคงเหลือประจำวันและประจำเดือน

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-มีใบอนุญาติผู้ตรวจสอบบัญชี -ปิดงบได้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท ไทยจรัส เพ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ /ตามตกลง
17 ส.ค. 62
8 . Chinese Interpreter / Accounting Support (52773)
Job Description - Translate from Chinese to That and Thai to Chinese - Translate document - Contact with other department - Accounting support - Other as task Benefit - Free Rice - Transpor...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 51,000
16 ส.ค. 62
9 . Accounting Assistant Manager (Production Outsourcing Company)[T01242]
- Handle AP and AR and VAT - Prepare document Tax such as PND 3 & 53, PP30 and PND51 & 50etc - Monthly closing - Other assignment from Accounting Manager

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 to 50,000 THB (Depends on experience)
16 ส.ค. 62
10 . Accounting Staff (Raw material Trading Company) [T01196]
- Handle AP and AR and VAT - Prepare document Tax such as PND 3 & 53, PP30 and PND51 & 50 - Other assignment from Accounting Manager

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate (depends on experience)
16 ส.ค. 62
11 . Accounting Senior Staff (Costing) (20K – 25K) (SDG-27028)
・Handle and review, adjust accounting records in GL, AP, AR and Inventory. ・Check and review all of accounting voucher and follow up problem solving properly, if any. ・Check and review all of fixe...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000–25,000THB
16 ส.ค. 62
12 . Accounting Senior staff (Budget & Assets)
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การใช้งบประมาณ - วิเคราะห์งบประมาณ - บันทึก ลงทะเบียน ทรัพย์สินบริษัท - ตรวจสอบทรัพย์สินบริษัท - สรุปรายงานทรัพย์สิน

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
13 . พนักงานบัญชีทั่วไป
- จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายประจำเดือน - นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3/ภ.ง.ด.53) ประจำเดือน - ลงรายการทางบัญชีโดยผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป (EXPRESS) - จัดทำใบสำคัญจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประ...

บริษัท ศรีภาชนะ การบัญชี จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสาร และรายงานสต๊อกวัตถุดิบภายในโรงงาน - ประสานงานภายในบริษัทฯ *** สัมภาษณ์ทุกวัน อังคาร, พฤหัสบดี, และเสาร์ (ที่ทำงาน) ***

บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
15 . Accounts Executive
• To handle full set of accounts (AP, AR, FA and GL). This covers invoicing/credit/debit notes, accruals control and verification of supplier invoices. • Closing of financial accounts on a monthly b...

บริษัท สามเอซี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี GLรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ 1.วิเคราะห์และบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น 2.จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเงินทดลอง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.ควบคุมการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายบร...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.เปิดใบแจ้งหนี้ 2.ทำใบสำคัญจ่าย 3.ภงด.3,53 3.เช็ค Stetamnent

Topfive Crane Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
18 . Accounting Staff Urgently Required !
Responsibilities 1. Prepare petty cash and payment voucher and monthly report 2. Prepare withholding tax and monthly report 3. Collect account document send to accounting outsource 4. Handle fixed...

Bessho Wire Assembly (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
19 . Admin officer - เจ้าหน้าที่ธุรการ (Mon - Fri)Urgently Required !
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (Mon - Fri)

บริษัท เชร็ด-เทค เอเซีย จำกัด (Shred-Tech Asia Co., Ltd.)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position / 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทั้งระบบ (บัญชีทั่วไป,บัญชีตันทุน,บัญชีทรัพย์สิน รวมถึงระบบการเงิน (รับ - จ่าย) 2.ปิดงบบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงรายการได้ถูกต้องตามหลักบัญชี 3.สามารถปิดและวิเคราะห์ข้...

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ