JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชี 2.ทำบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้และภาษีต่างๆ 3.ปิดงบการเงิน 4.ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ จ่ายเงิน เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกบัญชี จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานทางด้านบัญชีเสนอผู้บริหาร โดย...

บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
27 พ.ค. 62
3 . Accounting Staff (22K – 50K) (SDG-27098)
・ Responsible for general accounting tasks ・All accounting and finance functions including monthly closing, AR, AP, taxation. ・Key in the transaction using SAP program. ・Manage petty cash and cash...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000–50,000THB
27 พ.ค. 62
4 . Accounting Senior Staff (Costing) (20K – 25K) (SDG-27028)
・Handle and review, adjust accounting records in GL, AP, AR and Inventory. ・Check and review all of accounting voucher and follow up problem solving properly, if any. ・Check and review all of fixe...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000–25,000THB
27 พ.ค. 62
5 . Accounting Staff
Check the validity of the invoice document in the country. And abroad (Including supporting documentation) to check the balance in debt. Operators pay money to creditors. On the way to the catalog at ...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
- รายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00

บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู บิส จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 20,000+ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
27 พ.ค. 62
7 . Accounting Staff (Raw material Trading Company) [T01196]
- Handle AP and AR and VAT - Prepare document Tax such as PND 3 & 53, PP30 and PND51 & 50 - Other assignment from Accounting Manager

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate (depends on experience)
27 พ.ค. 62
8 . Accountant (อมตะนคร เฟส 8) เริ่มปลายเดือน พค - สค 2562 (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- Key stock report of Ceriotech - Key stock report of Aitech Plus - เก็บบันทึก AR, AP - จัดเตรียมเช็ค AP - และอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา **เริ่มปลายเดือน พค - สค 2562 (สัญญาจ้าง 3 เดือ...

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 Baht (based on experience and knowledge)
27 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วิเคราะห์ คำนวน และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า - ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม - รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภ...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน-ผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน 1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรับ-เบิก วัตถุดิบ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกงานระหว่างทำ รวมถึงสินค้าสำเร็จรูป 3.จัดทำงบประมานต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ให้เป็นป...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่าง ๆ 2. รวบรวมเอกสารเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย 3. คำนวณและออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 4. จัดทำใบแจ้งหนี้ หรือบันทึกรายได้อื่น ๆ 5. จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน 6...

บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
12 . งานบัญชี
- จัดเตรียมและเก็บเอกสาร - ทำเอกสาร รับเงิน/จ่ายเงิน ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ - ออก Invoice / วางบิล ลูกค้า - จัดทำ ภงด.1,3,53 ภพ.30 แต่ละเดือน มีความรู้เรื่องภาษี - ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ติดต่อหน่วย...

บริษัท ไคเคอิ ไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
13 . Accounting Staff
Record information on accounting, Month tax preparation and other job.

MAX (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
27 พ.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1.สร้างระบบงานในการบันทึกต้นทุน 2.วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นและสามารถเปรียบเทียบประมาณการได้ 3.จัดทำและตรวจสอบรายงานต้นทุนรายสินค้า รายโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5.จัดทำรายงานเกี่ยวกั...

บริษัท สุวลี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. งานทางด้านบัญชี บันทึกบัญชี 2. งานภาษี 3. งานจัดทำเอกสารบัญชี 4. ติดต่อหน่วยงานราชการ 5. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ-จ่าย ค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย 3.จัดทำภาษีซื้อ-ขาย , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภงด นิติบุคคลต่างๆ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง , วัตถุดิบ , ...

บริษัท จี เวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (พูดอังกฤษกับเจ้านายต่างชาติได้)
1. ดูแลเอกสารด้านบัญชี 2. มีความระเอียดรอบคอบ 3. จัดทำรายด้านรับ-จ่ายของบริษัทฯ 4. จัดเก็บติดตามเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ 5. สามารถแก้ไขปัญหาและเสนอแนะงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง 6. สรุปและปิดงบรา...

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี GLรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ 1.วิเคราะห์และบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น 2.จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเงินทดลอง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.ควบคุมการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายบร...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- ควบคุมงบประมาณโครงการ - ตรวจสอบเอกสารจ่าย Supplier - ทำเอกสารงวดงานช่าง

บริษัท สหมิตร พัฒนา บ้านและที่ดิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ