JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting
1. บันทึกภาษีซื้อ-ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2. เตรียมรายงานเพื่อนำส่งสำนักวานบัญชี 3. ดูแล จัดทำ/เก็บ เอกสารทางบัญชี เอกสารเคลียร์เงินทดลองจ่าย 4. บันทึกข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด ระบบ Excel 5. สรุป...

บริษัท เจดับเบิลยู ร่วมกิจ จำกัด
Manager/Staff
เงินเดือน N/A
19 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ-จ่าย ค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย 3.จัดทำภาษีซื้อ-ขาย , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภงด นิติบุคคลต่างๆ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง , วัตถุดิบ , ...

บริษัท จี เวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามเอกสาร สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ - รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร พร้อมบันทึกบัญชี ด้านรับ–ด้านจ่ายเงิน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟิสท์ อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์
18 พ.ค. 62
4 . Accounting Officerรับสมัครด่วน !
- ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - บันทึกบัญชีทางด้านการรับเงินจากลูกหนี้ - จัดทำประมาณการรับเงิน - รายงานภาษีขาย ภ.พ.30 - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.20น.)

บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วิเคราะห์ คำนวน และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า - ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม - รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภ...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
6 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภพ.30 ภงด.3,53 3. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่าย 4. จัดทำรายการลูกหนี้ 5. รับวางบิล 6.ติดต่อ...

บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
18 พ.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี/ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี
คีย์เอกสารซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย และง่านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพรดีการบัญชี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
1. บริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 2. ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆและเงินประสันสังคมให้ถูกต้อง และโอนเปิดในระบบบัญชีก่อนนำส่ง 3. ตรวจสอบการตั้งภาระหนี้ทั้งในและต่างประเทศให้ถูกต้องตลอดจนถึงการจ่ายชำร...

บริษัท เยทา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน/ตามตกลง
18 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วยบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - หยุดทุกวันอาทิตย์/นักขัตฤกษ์ - วันหยุดพักร้อน - OT - เบี้ยขยัน 2000.-

บริษัท ฮิคโครี่ บุชเชอร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 12,000 + เบี้ยขยัน 2,000
18 พ.ค. 62
10 . ฝ่ายการเงิน /บัญชี/แคชเชียร์ ภาษาจีนและไทย 财务人员(出纳、会计)
สวัสดิการเพิ่มเติม ไม่มีเพดาน ข้อเสนอสามารถเจรจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงาน มีเงินช่วยเหลือค่าที่พัก 【工作职位】财务人员(出纳、会计)(泰籍优先;在泰国工作的华人优先。) 【招聘人数】2 【工作地址】泰国芭提雅中天海滩附近(春武里府...

Van Kai Development Co., Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 50,000 บาท
17 พ.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี ประจำจังหวัดชลบุรี
1. จัดทำเอกสารบัญชี 2. จัดทำรายงานสรุปStock 3. งานตามสั่งอื่น

The Infinite Group
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
12 . Accounting Staff (22K – 50K) (SDG-27098)
・ Responsible for general accounting tasks ・All accounting and finance functions including monthly closing, AR, AP, taxation. ・Key in the transaction using SAP program. ・Manage petty cash and cash...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000–50,000THB
17 พ.ค. 62
13 . Accounting Senior Staff (Costing) (20K – 25K) (SDG-27028)
・Handle and review, adjust accounting records in GL, AP, AR and Inventory. ・Check and review all of accounting voucher and follow up problem solving properly, if any. ・Check and review all of fixe...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000–25,000THB
17 พ.ค. 62
14 . Accounting Staff (New plant set-up)
- Record Accounts payable transactions and related adjustment transactions in system. - Record Accrued expenses and reverse transactions in system. - Record related transactions such as loan paymen...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (Excluding OT)
17 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีเจ้าหนี้ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อ...

บริษัท สปาร์ค ซัสเพนชั่น จำกัด.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง.
17 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี GLรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ 1.วิเคราะห์และบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น 2.จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเงินทดลอง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.ควบคุมการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายบร...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
17 . Clerk Accounting (ประจำสำนักงานอมตะ)
มีความรู้ทางด้านบัญชีทั่วไป

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- Prepared is Reconcile income , expense and adjust bank deposit. - Prepared is Reconcile sales tax, purchase taxes - Prepared is summarize voucher payment/Receive, cheque and transfer funds via Ban...

บริษัท เลเซอร์ โซลีล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีUrgently Required !
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีก่อนส่งให้สรรพากร จัดเตรียมรายงานบัญชีกระทบยอดรายเดือน - ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากรเรื่องภาษี - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก - ดูแลจัดการด้านบั...

บริษัท 3เอ็มบี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
17 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ บัญชีต้นทุน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2. ดูแลระบบงานบัญชีต้นทุนทั้งหมด 3. ติดต่อประสานงานกับแผน...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 พ.ค. 62
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ