JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. จัดทำงานด้านบัญชี

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000.- บาท
20 เม.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี/ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี
คีย์เอกสารซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย และง่านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพรดีการบัญชี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
3 . พนักงานบัญชีสต๊อครับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการทำรายงานสตีอค วัตถุดิบ เวชภัณฑ์ งานระหว่างทำ และสต๊อคอาหารสำเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจนับสต๊อคคงเหลือประจำวันและประจำเดือน

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรถขนส่งพนักงาน
1.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ในระบบ Express ประสานงานแผนกวางบิลรับเช็ค เพือ่นำส่งให้แก่ลูกค้า 2.จัดชุดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ และจัดเก็บให้ครบถ้วน 3.บันทึกตัดลุกหนี้การค้าในระบบ Express จัดทำใบกำกับภาษี/ใ...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
20 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ตรวจสอบการรับเงินไฟแนนซ์ - จัดทำรายงานสินทรัพย์ - กระทบยอดและปรับปรุงรายการ GL

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 เม.ย. 62
6 . นักบัญชีงบการเงินรวมรับสมัครด่วน !
-สอบทานรายงานทางการเงินของ บริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่กำหนด -ตรวจสอบงบการเงินรวม และรายละเอียดประกอบ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส/ปี

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 เม.ย. 62
7 . พนักงานบัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชี รับบิล วางบิล - จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล ออกใบกำกับภาษี - ทำใบเสนอราคาลูกค้า - ติดต่อประสานงาน ตามเอกสาร - เตรียมเอกสารภาษีซื้อ/ขาย ภาษีประจำปี - จัดทำข้อมูล สรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ แล...

บริษัท ม้าดำ เคนเซ็นเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานและความสามารถ)
19 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ดูแลเงินสดย่อย,ทำ ภงด 3,53 - คีย์งานลงโปรแกรม Express - บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - ทำเอกสารนำส่งประกันสังคม - ทำรายรับ-รายจ่าย - ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สวนทอง เรสซิเดนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
9 . Accounting Officerรับสมัครด่วน !
ทำงานจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.20น.) ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี บันทึกบัญชีทางด้านการรับเงินจากลูกหนี้ จัดทำประมาณการรับเงิน รายงานภาษีขาย ภ.พ.30 อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
10 . Accounting Assistant Manager *Chonburi*
Business : Auto parts production and sale Work Time : Mon - Fri & alternative Sat 08.00-17.00 Place : Pinthong I.E 2 ,Sriracha , Chonburi Detail : - All accounting jobs including BOI matters a...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40 - 50 K
19 เม.ย. 62
11 . Account/20-25K/(W)
-เป็นธุรกิจให้บริการดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย อากาศเสีย บริษัทPartner มีเซลล์อยู่สามารถขอความช่วยเหลือด้วย เรื่องการวางแผน การออกแบบโรงงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะให้ควา...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
19 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินนิติฯ (โครงการพัทยา)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบเอกสาร การนำเงินที่รับชำระจากเจ้าของร่วมประจำวันเข้าบัญชีเงินฝาก ของนิติบุคคลอาคารชุดที่รับบริหาร - ควบคุมดูการนำเสนอลงนามเช็คและติดตามผลงานการลงนาม เพื่อจ่ายให้กับบริษัทฯคู่ค้...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 เม.ย. 62
13 . ตรวจสอบบัญชี
1. ทำเอกสารด้านบัญชี 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3.เซ็นเอกสารการตรวจสอบบัญชีได้

บริษัท นิสโก (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
19 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำบริษัทในเครือ Thai Wacoal (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. งานด้านบัญชี คีย์เอกสาร รายละเอียดต่างๆ 2. ยื่นภาษี 3. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
19 เม.ย. 62
15 . Accounting and Financial & Accounting and Financial (Executive level)
Accounting and Financial (Executive level) Manage and oversea the daily operations of the accounting departing include : month-end & year-end process A/R, cash receipts, general ledger, payroll a...

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
16 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน ภพ.30 ภงด.3,53 3. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่าย 4. จัดทำรายการลูกหนี้ 5. รับวางบิล 6.ติดต่อ...

บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
19 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประสบการณ์ 5ปี ขึ้นไป)
- บันทึกบัญชีด้วย โปรแกรม Express - ลงบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน - คัดแยกเอกสารด้านบัญชี - เปิดใบกำกับภาษ๊ - จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษี ภงด53.ภพ30 อื่นๆ - สรุปรายงานประจำเดือนต่างๆของบริษัท...

บริษัท ชลบุรีอิเล็คทริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,500-18,500
19 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- Responsible for data and accounting for Transaction record of AP and GL. - Check and Record supplier invoices. - Prepare Cheque for payment to all Suppliers. - Make Withholding Tax 3, 53 and PP30...

บริษัท ไทยวอน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
19 . หัวหน้าทีมบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่ง : หัวหน้าทีมบัญชี 1.บันทึกบัญชี สอนและตรวจสอบการบันทึกบัญชี 2.ปิดงบการเงิน 3.ควบคุมทีมงาน วางแผนการทำงานของทีม 4.ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางกับลูกค้า 5.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และลูกค้า ต...

บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
หัวหน้า 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
20 . พนักงานบัญชี
- จัดทำใบแจ้งหนี้, ใยวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ในแต่ละเดือน ภพ.30, ภงด.3,53 - จัดทำรายการลูกหนี้,เจ้าหนี้ - สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ - ติดต่อประสานงานกับห...

บริษัท แมคซิส อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ