JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
1. บัญชีลูกหนี้ 2. บัญชีเจ้าหนี้ 3. ติดต่อประสานงานด้านบัญชีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. รายงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

NBC (ASIA) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
2 . Accounting Supervisor
-Prepare a document for the receipt voucher -Reconcile AR aging report -Accounts Receivable and Billing -Prepare VAT and withholding tax reconciliation -Follow up on, collect and allocate payments...

USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Salaries by company structure
24 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ตัดชำระหนี้ - บันทึกเช็ค รับ-ผ่าน - ตรวจ statement - จัดทำรายงานเงินสดรับ - จัดทำใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
4 . Accounting managerUrgently Required !
- Manage and settlement account make accuracy and reliable,manage GL system,Fixed assets,Costing,Inventory and push ERP software.

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
เงินเดือน NA
24 พ.ค. 62
5 . Account Receivable officerรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารรับเงิน ทำวางบิล และเอกสารรับเงินจากลูกค้าตามกำหนด 2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานวงเงินเครดิตลูกค้า 3. บันทึกบัญชีให้ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเ...

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน xx,xxx บาท
24 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน(เจ้าหนี้) รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านจ่าย - ทำจ่าย Supplier - ตรวจสอบเอกสารทำจ่ายผู้รับเหมา - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
23 พ.ค. 62
7 . พนักงานบัญชีลูกหนี้ รับสมัครด่วน !
- วางบิลลูกค้า - เช็คยอดเงินโอน - ติดตามหนี้ - ลงเอกสารเข้าแฟ้ม - แยกเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท ศรีราชากิจการยางและบริการ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
8 . บัญชีเจ้าหนี้
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อและบันทึกบัญชี 2.รับวางบิล จัดทำเอกสารการชำระเงินเจ้าหนี้การค้าและบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัท 3.สรุปรายจ่ายประจำเดือน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
1.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ 2.ตรวจสอบบิลขายประจำวัน 3.ดูแลเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามกำหนดเวลาของบริษัท 4.จัดทำเอกสารใบวางบิลให้ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ตรงตามกำห...

บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (สัญญาจ้างรายเดือน)
1. บันทึกรายได้ขายเชื่อ 2. จัดทำใบวางบิล 3. บันทึกรับชำระหนี้ประจำวัน 4. ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า และควบคุมเล่มใบเสร็จ 5. Update ชื่อลูกค้าในระบบ Express 6. ติดตามเอกสาร ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 10...

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด (โรงพยาบาลบีเอ็มซี พลัส)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน (สามารถสื่อสารอังกฤษหรือจีนได้)
บริษัท แมกซ์ โฟลว อินดัสทรี้ จำกัด ( เครือเดียวกันกับ HCP Thailand ) วัน-เวลาทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00น. 1.รับผิดชอบงานบัญชีผ่านระบบ ERP บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/ต้นทุน รวมถึงใบแจ...

Max Flow Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
13 . Accounting Officer - AP
- Checking Invoices & Tally With Purchase Order - Preparing Payment Voucher, Cheques & TT - Coding & Verified Of Coding & Input Into ACCPAC - Input manual cheque payment into ACCPAC - Stamp "Paid"...

Underwater World Pattaya Co.,Ltd.
2 อัตรา
21 พ.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
1.จัดทำใบวางบิล 2.เปิดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างและติดตามผล 4.บันทึกบัญชีเบื้องต้นฝั่งลูกหนี้ (สมุดรายวันทั่วไป) 5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี การเงิน เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารและประสานงานเอกสาร แจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน/ วางบิล และติดตามการชำระเงิน 2. จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเจ้าหนี้การค้า รับวางบิล และค่าใช้จ่ายทั่วไป ...

บริษัท วิริยะไพศาล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000++
17 พ.ค. 62
16 . บัญชีเจ้าหนี้ (AP Manager)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายใน...

Nusa Legend Siam
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ