JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบัญชี-แผนกเซอร์วิสรับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก • บริหารจัดการงานบัญชีวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และจัดทำรายงานต่างๆ • การบันทึก ปิดบัญชีต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน • วิเคราะห์ต้นทุน โดยสามารถแยกต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ • ...

Numchai Home Electronic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
19 มิ.ย. 62
2 . บัญชีต้นทุน และ บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
สำหรับบัญชีต้นทุน-หน้าที่ความรับผิดชอบคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน,Updateข้อมูลให้ทันต่อสถานะการณ์

บริษัท ฮัวยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000-35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . Accounting Manager *นิคมอมตะนคร ชลบุรี* Urgently Required !
· Closing and analysis Financial Statement and all process related. · Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. · Due date controlling, Decision making, Kaizen and Ac...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Depend on experience and skill
19 มิ.ย. 62
5 . Accounting Assistant manager @Chonburi (919121)
• Managing daily transaction accounting entries. • Handle all accounting activities (month-end and year-end close activities, from balance sheet and cash account reconciliations to financial stateme...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
19 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกคิวซี
1 วิเคราะห์และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการกำหนดส่งของลูกค้า 2 ควบคุมและรายงานการผลิตและรักษาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดกับงานผลิตและควบคุมคุณภาพ 3 กำหนดเป้าหมายและนโยบาย...

บริษัท สยาม พรีสเตรสเซด แมททีเรียล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
19 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62

Tire Mold (Thailand) Co.,Ltd. (Bridgestone Group)
19 มิ.ย. 62
9 . Assistant Accounting Manager
1. Assisting the team in identifying accounting requirements and managing day to day G/L operations. 2. Collect, compile, verify and analyze financial information and prepare financial package and ma...

OMNI International Consultant Co.,Ltd.
1 Position
19 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน - ควมคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงิน จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรร งบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ - ตรวจเช็คบัญชียอดรับ-จ่ายของบริษัทฯ - ค...

บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 หรือ N/A
19 มิ.ย. 62
11 . Senior Supervisor Accounting รับสมัครด่วน!
1.In charge of whole processing of the finance accounting of GL, AR, AP, PV,RV costing and Taxing 2.Team work with internal and external department. 3.Closing and analysis Financial Statement and al...

บริษัท อิโต เซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . Accounting ManagerUrgently Required !
1.Finance To Implement and control financial job activity to comply with the Accounting Standing. To reconciliation bank statement Month/ End- year process. To prepare and ensure correctly foll...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
13 . Accounting Manager (49960)
- Closing and analysis Financial Statement and all process related. - Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, Decision making, Kaizen and Ac...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
19 มิ.ย. 62
14 . ACCOUNTING MANAGERรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2) ควบคุมดูแลลูกน้องภายในแผนก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่น O...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000-65,000Baht
19 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- ตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3,53 - บันทึกค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - กระทบยอดคงเหลือบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - ตรวจสอบการลงบัญชีในสมุดรายวัน - ปิดงบการเงิน - วางแผนทางภ...

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน
-บริหารจัดการเรื่องระบบบัญชีต้นทุนโรงงาน -บริหารจัดการวิธีการปันส่วนต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -วิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -ควบคุมสต๊อกสินค้าในระบบบัญชี

Honda Lock Thai Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
17 . Accounting managerUrgently Required !
- J sox Management - Transfer Pricing - Account Administration

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
เงินเดือน NA
19 มิ.ย. 62
18 . Accounting Supervisor Urgently Required !
- Inventory Management - Costing, Calculation Processing cost - Lead of Inventory Center

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
19 มิ.ย. 62
19 . Accounting Supervisor
1. Review and reconcile VAT&WHT submitsion to RD 2. Responsible for GL transaction. 3. To record Mold for sale & calculate Mold Depreciation by monthly 4. To record all accrued and prepaid expense....

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
20 . Assistant Accounting Manager ประจำออฟฟิศชลบุรี
*รายละเอียดงาน* - ทำบัญชีรายเดือนของบริษัท - จัดทำรายงานธุรกรรมทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสารการเงิน - วางแผนและบริหารงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก *วันเวลาทำงาน* ทำงานวันจันทร์ - ศุกร...

SANPONET Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 Bath
19 มิ.ย. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ