JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Manager
1. ปิดงบการเงินประจำปี งบประจำเดือนได้ 2. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ 3. บริหารจัดการฝ่ายบัญชีของสำนักงานที่ปรึกษาด้านบัญชี 6. ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้คำปรึกษากับพนักงาน...

บริษัท ไวส แอนด์ วิช คอนซัลเทนซี่ จำกัด
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
2 . บัญชีต้นทุน และ บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
สำหรับบัญชีต้นทุน-หน้าที่ความรับผิดชอบคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน,Updateข้อมูลให้ทันต่อสถานะการณ์

บริษัท ฮัวยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000-35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
4 . Accounting Assistant manager @Chonburi (919121) (Urgently Required ! )
• Managing daily transaction accounting entries. • Handle all accounting activities (month-end and year-end close activities, from balance sheet and cash account reconciliations to financial stateme...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
18 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
6 . Finance Supervisor
In charge of whole processing of the finance accounting of GL, AR, AP, costing and Taxing •Team work with internal and external department •Finish monthly closing processing and management reporting...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 70,000-80,000
18 มิ.ย. 62
7 . Finance SupervisorUrgently Required !
Duties and Responsibilities: •In charge of whole processing of the finance accounting of GL, AR, AP, costing and Taxing •Team work with internal and external department •Finish monthly closing proc...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 Position.
เงินเดือน 45,000 - 55,000 Bath/Month.
18 มิ.ย. 62
8 . รองหัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายงานด้านบัญชี 2.จัดทำ ตรวจสอบ หรือสอบทานการนำเสนอ งบการเงินต่างๆ 3.จัดทำ และส่งผ่านข้อมูลทางออนไลน์ให้กับตลาดหลักทรัพย์ 4.วางแผนภาษีอากรร่วมกับหัวหน้าแผนกบัญชี และจัดทำรวมถึงก...

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
9 . Accounting Manager (49960)
- Closing and analysis Financial Statement and all process related. - Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, Decision making, Kaizen and Ac...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
18 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน - ควมคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงิน จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรร งบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ - ตรวจเช็คบัญชียอดรับ-จ่ายของบริษัทฯ - ค...

บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 หรือ N/A
18 มิ.ย. 62
11 . Assistant Accounting Manager
1. Assisting the team in identifying accounting requirements and managing day to day G/L operations. 2. Collect, compile, verify and analyze financial information and prepare financial package and ma...

OMNI International Consultant Co.,Ltd.
1 Position
18 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกคิวซี
1 วิเคราะห์และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการกำหนดส่งของลูกค้า 2 ควบคุมและรายงานการผลิตและรักษาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดกับงานผลิตและควบคุมคุณภาพ 3 กำหนดเป้าหมายและนโยบาย...

บริษัท สยาม พรีสเตรสเซด แมททีเรียล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
18 มิ.ย. 62
13 . Assistant Accounting Manager
1) ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายวัน และ รายการปรับปรุงทางฝั่งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด 2) ตรวจสอบรายงานทางภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากร 3) ปิดง...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
15 . Supervisor (Accounting)
- To Handle Finance job and Accounting job - Consolidation report (ไม่มีประสบการณ์ หรือคุณสมบัติไม่ตรง ไม่รับพิจารณาค่ะ)

Ageless (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 มิ.ย. 62
16 . Accounting managerUrgently Required !
- J sox Management - Transfer Pricing - Account Administration

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
เงินเดือน NA
18 มิ.ย. 62
17 . Accounting Supervisor Urgently Required !
- Inventory Management - Costing, Calculation Processing cost - Lead of Inventory Center

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
18 มิ.ย. 62
18 . Assistant Accounting Manager ประจำออฟฟิศชลบุรี
*รายละเอียดงาน* - ทำบัญชีรายเดือนของบริษัท - จัดทำรายงานธุรกรรมทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสารการเงิน - วางแผนและบริหารงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก *วันเวลาทำงาน* ทำงานวันจันทร์ - ศุกร...

SANPONET Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 Bath
18 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 4. ตรวจสอบเงินสดย่อย 5. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิ...

บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
18 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน
-บริหารจัดการเรื่องระบบบัญชีต้นทุนโรงงาน -บริหารจัดการวิธีการปันส่วนต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -วิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -ควบคุมสต๊อกสินค้าในระบบบัญชี

Honda Lock Thai Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ