JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
- ปิดงบการเงินนำเสนอผู้บริหาร - บริหารจัดการวิเคราะห์ต้นทุน - บันทึก ปิดบัญชี ตรวจสอบ ความถูกต้องในการลงบัญชี - ตรวจสอบควบคุม สินค้า และ ทรัพสินย์ บริษัท

บริษัท บีพี2จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-50,000
25 ส.ค. 62
2 . ผช.ผจก.บัญชี, จนท.แผนงาน, วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยผู้จัดการ บัญชี-การเงิน 1.วิเคราะห์งบการเงิน, จัดทำงบการเงินประจำเดือน 2.วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี และติดตามเปรียบเทียบงบประมาณ 3.ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตั้งแต่เร...

บริษัท ตรัยณฐวัฒน์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
มีหน้าที่จัดการข้อมูลทั้งด้านการบัญชีและการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เช่นออกแบบระบบบัญชี จัดทำงบประมาณ วางแผนภาษีอากร จัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเสนอฝ่ายบริหาร

Tiffany's Show
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนว ทางการดำเนินงานของบริษัท 2. ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 3. ควบคุมบั...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
6 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
7 . Supervisor (Accounting)
- To Handle Finance job and Accounting job - Consolidation report (ไม่มีประสบการณ์ หรือคุณสมบัติไม่ตรง ไม่รับพิจารณาค่ะ)

Ageless (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- ตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3,53 - บันทึกค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - กระทบยอดคงเหลือบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย - ตรวจสอบการลงบัญชีในสมุดรายวัน - ปิดงบการเงิน - วางแผนทางภ...

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
9 . สมุห์บัญชี
-บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน -จัดระบบการวางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเงิน -รวบข้อมูลทำการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว -ประสานงานทั้ง...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
23 ส.ค. 62
10 . Accounting Assistant Manager (Mold Manufacturing Company)[T01295]
- Have knowledge of closing financial statements - Responsible for job of accounts for Costing, Physical count inventory,fixed assets, AP Oversea etc. - Working knowledge in SAP finance modules and...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000 THB (Depend on experience)
23 ส.ค. 62
11 . Accounting Manager (Costing) @Chonburi
1. Costing Management 2. Monitor and control costing month-end closing process 3. Review and analysis of monthly actual’s vs plan. 4. Analyze product costs and variances associated 5. Report to S...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
23 ส.ค. 62
12 . Finance&Accounting Manager (Chonburi)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, รายการปรับปรุงต่างๆ เป็นต้น - ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงาน, งบทดลอง - ตรวจสอบแบบภาษีเงินได้ เช่น ภงด 50,51 ภพ.30 - ตรวจสอบราย...

Chartered Square Holding Co., Ltd.
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
13 . Accounting Sr. Staff (52965)
Job Description - Responsible for data entry and accounting for invoice and payment to report transactions,ensuring daily operations run smoothly and effciently. - Assist supervisor for month/year e...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 27,000 - 35,000
23 ส.ค. 62
14 . Accounting Manager (23910)
(Must) 1.Manage evaluation following checking Entity-level control JSOX 2.Manage evaluation following checking Financial report process checklist JSOX 3.Manage evaluation following checking Process...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000-60,000
23 ส.ค. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริหารเงินหมุนเวียนและครอบคุมดูแลวงเงิน(กู้ยืมธนาคาร,กู้ยืมระหว่างบริษัทและในเครือ)ของทุกบริษัท

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
16 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
1.ปิดงบการเงิน,วิเคราะห์และตรวจสอบรายการ 2.วางแผนและตรวจสอบภาษี 3.Update มาตรฐานการบัญชี และภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการทำงบประมาณการปีถัดไป 5.ตรวจสอบประมาณการ...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ 1. วางแผนงานบัญชี งานภาษีอากร 2.วิเคราะห์ปิดงบการเงินรายเดือนตามมาตรบานบัญชีและภาษีอากร 3.จัดทำและตรวจสอบงบการเงิน 4.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 5.จัดทำรายการท...

Whale Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.รับผิดชอบบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร 2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3.ตรวจสอบงบการเงินประจำเดือน ประจำไดรมาส ประจำปี 4.ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีภายนอกและเจ้าหน้าที่สรรพากร 5.ประสาน...

บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าบี 4)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
19 . Accounting Supervisor
Accounts Payable 1. Receiving billing and transfer money through the banking system. 2. Make payment voucher and key into system. 3. Calculate withholding tax. 4. Transfer oversea to suppliers. ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
23 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ