JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Manager (Costing) @Chonburi
1. Costing Management 2. Monitor and control costing month-end closing process 3. Review and analysis of monthly actual’s vs plan. 4. Analyze product costs and variances associated 5. Report to S...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
17 ก.ค. 62
2 . Accounting Supervisor (Cost) @Chonburi (519128)
1. Conduct inventory reserve analysis and generate reports for senior management 2. Planning, Studying, and collecting data to determine costs of business activity 3. Analyzing actual manufacturing...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 THB
17 ก.ค. 62
3 . Accounting manager @Chonburi (919)
- J sox Management - Transfer Pricing - Managing and overseeing the daily operations of the accounting department - Responsible for overall activities of accounting functions

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 60,000
17 ก.ค. 62
4 . Accounting Assistant manager @Chonburi (919121)
• Managing daily transaction accounting entries. • Handle all accounting activities (month-end and year-end close activities, from balance sheet and cash account reconciliations to financial stateme...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
17 ก.ค. 62
5 . สมุห์บัญชีดูแลบริษัทในเครือ
1.ดูแล ตรวจสอบ งานบัญชีของบริษัทในเครือ 3.รวบรวมรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกียวข้อง 4.จัดทำรายงานทางภาษีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ 5.รว...

บริษัท ธารา เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
17 ก.ค. 62
6 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
บริหารงานด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ โดยวางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชี งานด้านการเงิน งานด้านงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ -กำหนด...

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 4. ตรวจสอบเงินสดย่อย 5. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิ...

บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
17 ก.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
9 . Accounting Supervisor
Accounts Payable 1. Receiving billing and transfer money through the banking system. 2. Make payment voucher and key into system. 3. Calculate withholding tax. 4. Transfer oversea to suppliers. ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
17 ก.ค. 62
10 . Finance & Accounting Supervisor (Work at Chonburi)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, รายการปรับปรุงต่างๆ เป็นต้น - ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงาน, งบทดลอง - ตรวจสอบแบบภาษีเงินได้ เช่น ภงด 50,51 ภพ.30 - ตรวจสอบราย...

Chartered Square Holding Co., Ltd.
2 อัตรา
17 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าบัญชี/การเงิน
ดูแลงานด้านการเงิน ติดต่อธนาคาร

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกบัญชี(เจ้าหนี้) / หัวหน้าแผนกบัญชี(ต้นทุน)
หัวหน้าแผนกบัญชี(ต้นทุน)=> รับผิดชอบการบันทึกและปรับปรุง Master Data ทางต้นทุน การวิเคราะห์ คำนวณ ต้นทุนมาตรฐานของสินค้า ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำงานรายงานเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า ทำการปิดบัญช...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 ก.ค. 62
14 . Accounting SupervisorUrgently Required !
Finance 1.To review suppliers payment in local, oversea, business trip, medical, petty cash and duty payment to customer. 2.To review withholding tax payment in PND1,PND3,PND54,PP36. 3.To...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
15 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
16 . Accounting Asst.Manager (52536)
Job Description - Responsible for job of accounts : Costing, Physical count inventory, fixed assets, AP Oversea etc. - Responsible for general account - Closing financial statements. - Other as s...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
17 ก.ค. 62
17 . Accounting Team Leader (52496)
Job Description - Responsible for Accounting task as Team Leader - Manage around 10 subordinates - Report to Thai Accounting Assistant Manager - Review payment - Review GL booked Account - Budge...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
17 ก.ค. 62
18 . Accounting Supervisor
-General accounting work for manufacturing -Knowledge of IFRS -Post & Process journal voucher entries to business transection -handle and carry AP & reconciliations -Knowledge of fixed asset acc...

TOYODA GOSEI (THAILAND) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเอกสารทางบัญชีเพื่อตรวจสอบ และบันทึกบัญชีในระบบของบริษัทฯ 2. จัดทำและตรวจสอบรายงานทางภาษีต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา 3. จัดทำ และตรวจสอบรายการทรัพย์สิน เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาพร้...

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
20 . Accounting Team Leader
1.Check Overview on GL transaction 2.Check Overview of Payment 3.Prepare Budget and Monthly report 4.Closed financial statement 5.Prepare VAT , TAX , of ROH 6.Other task as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
16 ก.ค. 62
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ