JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
2 . สมุห์บัญชีดูแลบริษัทในเครือ
1.ดูแล ตรวจสอบ งานบัญชีของบริษัทในเครือ 3.รวบรวมรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกียวข้อง 4.จัดทำรายงานทางภาษีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ 5.รว...

บริษัท ธารา เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
4 . Accounting Team Leader
1.Check Overview on GL transaction 2.Check Overview of Payment 3.Prepare Budget and Monthly report 4.Closed financial statement 5.Prepare VAT , TAX , of ROH 6.Other task as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
16 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 4. ตรวจสอบเงินสดย่อย 5. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิ...

บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
16 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
บริหารงานด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ โดยวางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชี งานด้านการเงิน งานด้านงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ -กำหนด...

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าบัญชี/การเงิน
ดูแลงานด้านการเงิน ติดต่อธนาคาร

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในการปิดงบการเงินประจำเดือน - บันทึกบัญชีเจ้าหน้าการค้า และค่าใช้จ่าย ต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินสดย่อย ของกิจการให...

บริษัท ไทยซอสเซส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบัญชี(เจ้าหนี้) / หัวหน้าแผนกบัญชี(ต้นทุน)
หัวหน้าแผนกบัญชี(ต้นทุน)=> รับผิดชอบการบันทึกและปรับปรุง Master Data ทางต้นทุน การวิเคราะห์ คำนวณ ต้นทุนมาตรฐานของสินค้า ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำงานรายงานเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า ทำการปิดบัญช...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.ค. 62
12 . Accounting Manager
Job Summary :- - Leading the Accounting Department in delivering accurate and timely financial statements for the group of companies. - Handling monthly/quarterly/yearly closing, including group r...

DT Wiring Systems (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
13 . Accounting Asst.Manager (52536)
Job Description - Responsible for job of accounts : Costing, Physical count inventory, fixed assets, AP Oversea etc. - Responsible for general account - Closing financial statements. - Other as s...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
15 ก.ค. 62
14 . Accounting Team Leader (52496)
Job Description - Responsible for Accounting task as Team Leader - Manage around 10 subordinates - Report to Thai Accounting Assistant Manager - Review payment - Review GL booked Account - Budge...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
15 ก.ค. 62
15 . Accounting Manager (Costing) @Chonburi
1. Costing Management 2. Monitor and control costing month-end closing process 3. Review and analysis of monthly actual’s vs plan. 4. Analyze product costs and variances associated 5. Report to S...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
15 ก.ค. 62
16 . Accounting Supervisor (Costing) (SDG- 28521)
・Responsible for general accounting tasks ・Responsible for costing and Inventory as a main ・Support to prepare monthly/ yearly financial report ・Manage corporate assets and interact with revenue d...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 – 37,000 Bath
15 ก.ค. 62
17 . Accounting Manager (50K – 60K) (SDG-28505)
・Make a plan of accounting team such as operation improvement , yearly strategy ・Finalize all report which is related to finance and accounting and give advise to each Dept regarding accounting ・P...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000–60,000THB
15 ก.ค. 62
18 . Assistant Accounting Manager
1. Assisting the team in identifying accounting requirements and managing day to day G/L operations. 2. Collect, compile, verify and analyze financial information and prepare financial package and ma...

OMNI International Consultant Co.,Ltd.
1 Position
15 ก.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-ตรวจสอบระบบการทำงานและเอกสารภายใน เช่น บัญชี การเงิน ทรัพย์สิน Stock สินค้า

บริษัท คาโรไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ก.ค. 62
20 . Accounting Manager
- Closing and analysis financial statement and all process related. - Consolidation financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, decision making, kaizen and ac...

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ค. 62
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ