JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี(อสังหาฯ)房地产会计(泰籍)
ฝ่ายการเงินบริษัทดูบัญชี ธุรกิจอสังหาฯ (สัญชาติไทย) มีเงินช่วยเหลือ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ประกันสังคม 1. รับผิดชอบการบัญชีและการจัดการการเงินรายวัน 2. จัดระเบียบและปรับปรุงระบบการจัดการทางการเ...

Van Kai Development Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . สมุห์บัญชีดูแลบริษัทในเครือ
1.ดูแล ตรวจสอบ งานบัญชีของบริษัทในเครือ 3.รวบรวมรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกียวข้อง 4.จัดทำรายงานทางภาษีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ 5.รว...

บริษัท ธารา เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
19 ก.ค. 62
3 . Assistant Accounting Manager (45K– 55K) (SDG-29168)
• Plan and control financial and accounting system. • Management of each function and manpower of each job description. • Improvement financial and accounting method to efficiency and effective. • ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000–55,000THB
19 ก.ค. 62
4 . สมุห์บัญชี
- รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน - ดูแลและจัดทำภาษีอากร ภงด.1 3 53 ภพ.30 และนำส่งงบการเงิน ภงด.51,50 - จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน เสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบงานระบบบัญชี - ควบคุมเง...

บริษัท วี.ซี.สปอตโปรดั๊กชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนว ทางการดำเนินงานของบริษัท 2. ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 3. ควบคุมบั...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี รับสมัครด่วน !
1. ดูแลบัญชีทั้งระบบ 2. บัญชี BOI 3. บัญชีต้นทุน

Pasho (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
8 . Finance & Accounting Supervisor (Work at Chonburi)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, รายการปรับปรุงต่างๆ เป็นต้น - ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงาน, งบทดลอง - ตรวจสอบแบบภาษีเงินได้ เช่น ภงด 50,51 ภพ.30 - ตรวจสอบราย...

Chartered Square Holding Co., Ltd.
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
9 . Accounting Supervisor
1. Review and reconcile VAT&WHT submitsion to RD 2. Responsible for GL transaction. 3. To record Mold for sale & calculate Mold Depreciation by monthly 4. To record all accrued and prepaid expense....

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
10 . Accounting Team Leader
1.Check Overview on GL transaction 2.Check Overview of Payment 3.Prepare Budget and Monthly report 4.Closed financial statement 5.Prepare VAT , TAX , of ROH 6.Other task as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
11 . Accounting Supervisor
Accounts Payable 1. Receiving billing and transfer money through the banking system. 2. Make payment voucher and key into system. 3. Calculate withholding tax. 4. Transfer oversea to suppliers. ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
19 ก.ค. 62
12 . Accounting managerUrgently Required !
- J sox Management - Transfer Pricing - Account Administration

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
เงินเดือน NA
19 ก.ค. 62
13 . Accounting Supervisor Urgently Required !
- Inventory Management - Costing, Calculation Processing cost - Lead of Inventory Center

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
19 ก.ค. 62
14 . Accounting Manager (Costing) @Chonburi
1. Costing Management 2. Monitor and control costing month-end closing process 3. Review and analysis of monthly actual’s vs plan. 4. Analyze product costs and variances associated 5. Report to S...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
19 ก.ค. 62
15 . Accounting Supervisor (Cost) @Chonburi (519128)
1. Conduct inventory reserve analysis and generate reports for senior management 2. Planning, Studying, and collecting data to determine costs of business activity 3. Analyzing actual manufacturing...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 THB
19 ก.ค. 62
16 . Accounting manager @Chonburi (919)
- J sox Management - Transfer Pricing - Managing and overseeing the daily operations of the accounting department - Responsible for overall activities of accounting functions

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 60,000
19 ก.ค. 62
17 . Accounting Assistant manager @Chonburi (919121)
• Managing daily transaction accounting entries. • Handle all accounting activities (month-end and year-end close activities, from balance sheet and cash account reconciliations to financial stateme...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
19 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
19 . Cost Analyst / Account Assistant Manager
Responsibilities •Costing in Overall and each Product •Analyzing & Monitoring performance of business •Budgeting •Cost Analyst •Others

Nikkei Siam Aluminium Limited. / บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด (สาขากรุงเทพ - อาคารบีบี และสาขาอมตะนคร)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
19 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 4. ตรวจสอบเงินสดย่อย 5. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิ...

บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
19 ก.ค. 62
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ