JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สมุห์บัญชีดูแลบริษัทในเครือ
1.ดูแล ตรวจสอบ งานบัญชีของบริษัทในเครือ 3.รวบรวมรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกียวข้อง 4.จัดทำรายงานทางภาษีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ 5.รว...

บริษัท ธารา เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาบ้านบึง
-จัดทำรายงานภาษี -ควบคุมดูแลเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการรับ-จ่ายเงิน -เช็คสต็อคสินค้า

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
3 . Accounting Asst.Manager (52536)
Job Description - Responsible for job of accounts : Costing, Physical count inventory, fixed assets, AP Oversea etc. - Responsible for general account - Closing financial statements. - Other as s...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
18 ก.ค. 62
4 . Accounting Team Leader (52496)
Job Description - Responsible for Accounting task as Team Leader - Manage around 10 subordinates - Report to Thai Accounting Assistant Manager - Review payment - Review GL booked Account - Budge...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
18 ก.ค. 62
5 . Accounting Manager (Costing) @Chonburi
1. Costing Management 2. Monitor and control costing month-end closing process 3. Review and analysis of monthly actual’s vs plan. 4. Analyze product costs and variances associated 5. Report to S...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
18 ก.ค. 62
6 . Accounting Supervisor (Cost) @Chonburi (519128)
1. Conduct inventory reserve analysis and generate reports for senior management 2. Planning, Studying, and collecting data to determine costs of business activity 3. Analyzing actual manufacturing...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 THB
18 ก.ค. 62
7 . Accounting manager @Chonburi (919)
- J sox Management - Transfer Pricing - Managing and overseeing the daily operations of the accounting department - Responsible for overall activities of accounting functions

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 60,000
18 ก.ค. 62
8 . Accounting Assistant manager @Chonburi (919121)
• Managing daily transaction accounting entries. • Handle all accounting activities (month-end and year-end close activities, from balance sheet and cash account reconciliations to financial stateme...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
18 ก.ค. 62
9 . Accounting Supervisor (Costing) (SDG- 28521)
・Responsible for general accounting tasks ・Responsible for costing and Inventory as a main ・Support to prepare monthly/ yearly financial report ・Manage corporate assets and interact with revenue d...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 – 37,000 Bath
18 ก.ค. 62
10 . Accounting Manager (50K – 60K) (SDG-28505)
・Make a plan of accounting team such as operation improvement , yearly strategy ・Finalize all report which is related to finance and accounting and give advise to each Dept regarding accounting ・P...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000–60,000THB
18 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบัญชี(เจ้าหนี้) / หัวหน้าแผนกบัญชี(ต้นทุน)
หัวหน้าแผนกบัญชี(ต้นทุน)=> รับผิดชอบการบันทึกและปรับปรุง Master Data ทางต้นทุน การวิเคราะห์ คำนวณ ต้นทุนมาตรฐานของสินค้า ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำงานรายงานเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า ทำการปิดบัญช...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในการปิดงบการเงินประจำเดือน - บันทึกบัญชีเจ้าหน้าการค้า และค่าใช้จ่าย ต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินสดย่อย ของกิจการให...

บริษัท ไทยซอสเซส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 4. ตรวจสอบเงินสดย่อย 5. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิ...

บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
18 ก.ค. 62
15 . Accounting Team Leader
1.Check Overview on GL transaction 2.Check Overview of Payment 3.Prepare Budget and Monthly report 4.Closed financial statement 5.Prepare VAT , TAX , of ROH 6.Other task as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
16 . Assistant Accounting Manager
1) ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายวัน และ รายการปรับปรุงทางฝั่งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด 2) ตรวจสอบรายงานทางภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากร 3) ปิดง...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
17 . Senior Accounting Officer - AR
ตรวจสอบการคำนวณรายได้การบันทึกบัญชี ใบแจ้งหนี้ี ใบเพิ่มหนี้ี ใบลดหนี้ี ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน รายงานภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายงาน วิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน และติดตามทวงหนี้ที่ครบกำหน...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
18 . Sr. Accounting Manager 100 - 120K Chonburi รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและบริหารการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงินและต้นทุน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท • ดูแล ติดตาม การดำเนินงานด้านบัญชี ภาษีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ข้อปฏิบัติทางภาษีอาก...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
2 อัตรา
เงินเดือน 100,000 - 120,000
18 ก.ค. 62
19 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
20 . Accounting Supervisor
1. Review and reconcile VAT&WHT submitsion to RD 2. Responsible for GL transaction. 3. To record Mold for sale & calculate Mold Depreciation by monthly 4. To record all accrued and prepaid expense....

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ