JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สมุห์บัญชี
-บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน -จัดระบบการวางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเงิน -รวบข้อมูลทำการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว -ประสานงานทั้ง...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
23 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
- ปิดงบการเงินนำเสนอผู้บริหาร - บริหารจัดการวิเคราะห์ต้นทุน - บันทึก ปิดบัญชี ตรวจสอบ ความถูกต้องในการลงบัญชี - ตรวจสอบควบคุม สินค้า และ ทรัพสินย์ บริษัท

บริษัท บีพี2จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-50,000
23 ส.ค. 62
3 . Accounting Assistant Manager (Mold Manufacturing Company)[T01295]
- Have knowledge of closing financial statements - Responsible for job of accounts for Costing, Physical count inventory,fixed assets, AP Oversea etc. - Working knowledge in SAP finance modules and...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000 THB (Depend on experience)
23 ส.ค. 62
4 . Accounting Manager (Costing) @Chonburi
1. Costing Management 2. Monitor and control costing month-end closing process 3. Review and analysis of monthly actual’s vs plan. 4. Analyze product costs and variances associated 5. Report to S...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
23 ส.ค. 62
5 . Finance&Accounting Manager (Chonburi)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, รายการปรับปรุงต่างๆ เป็นต้น - ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงาน, งบทดลอง - ตรวจสอบแบบภาษีเงินได้ เช่น ภงด 50,51 ภพ.30 - ตรวจสอบราย...

Chartered Square Holding Co., Ltd.
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
6 . Accounting Sr. Staff (52965)
Job Description - Responsible for data entry and accounting for invoice and payment to report transactions,ensuring daily operations run smoothly and effciently. - Assist supervisor for month/year e...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 27,000 - 35,000
23 ส.ค. 62
7 . Accounting Manager (23910)
(Must) 1.Manage evaluation following checking Entity-level control JSOX 2.Manage evaluation following checking Financial report process checklist JSOX 3.Manage evaluation following checking Process...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000-60,000
23 ส.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริหารเงินหมุนเวียนและครอบคุมดูแลวงเงิน(กู้ยืมธนาคาร,กู้ยืมระหว่างบริษัทและในเครือ)ของทุกบริษัท

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
9 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
มีหน้าที่จัดการข้อมูลทั้งด้านการบัญชีและการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ เช่นออกแบบระบบบัญชี จัดทำงบประมาณ วางแผนภาษีอากร จัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเสนอฝ่ายบริหาร

Tiffany's Show
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
11 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
1.ปิดงบการเงิน,วิเคราะห์และตรวจสอบรายการ 2.วางแผนและตรวจสอบภาษี 3.Update มาตรฐานการบัญชี และภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการทำงบประมาณการปีถัดไป 5.ตรวจสอบประมาณการ...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ 1. วางแผนงานบัญชี งานภาษีอากร 2.วิเคราะห์ปิดงบการเงินรายเดือนตามมาตรบานบัญชีและภาษีอากร 3.จัดทำและตรวจสอบงบการเงิน 4.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 5.จัดทำรายการท...

Whale Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.รับผิดชอบบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร 2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3.ตรวจสอบงบการเงินประจำเดือน ประจำไดรมาส ประจำปี 4.ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีภายนอกและเจ้าหน้าที่สรรพากร 5.ประสาน...

บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าบี 4)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
14 . Accounting Supervisor
Accounts Payable 1. Receiving billing and transfer money through the banking system. 2. Make payment voucher and key into system. 3. Calculate withholding tax. 4. Transfer oversea to suppliers. ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
23 ส.ค. 62
15 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62

บริษัท โกลบอลท์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
17 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
18 . Accounting Team Leader
1.Check Overview on GL transaction 2.Check Overview of Payment 3.Prepare Budget and Monthly report 4.Closed financial statement 5.Prepare VAT , TAX , of ROH 6.Other task as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
19 . Accounting Supervisor (27K – 29K) (SDG-36273)
・ Support the Assistant Manager in all financial control and record keeping ;financial reporting , including Financial and Accounting Team ・ Support Accounting Manager in all payment system reconcili...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 27,200–29,200THB
23 ส.ค. 62
20 . Accounting Assistant Manager/Manager (45K – 50K) (SDG-29592)
・ Responsible for overall accounting and finance function including AP,AR,GL , fixed asset, tax,BOI ・ Supervise all accounting and finance functions including monthly and yearly closing, ・Key in ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000–50,000THB
23 ส.ค. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ