JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชีต้นทุน และ บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
สำหรับบัญชีต้นทุน-หน้าที่ความรับผิดชอบคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน,Updateข้อมูลให้ทันต่อสถานะการณ์

บริษัท ฮัวยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000-35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาบ้านบึง
-จัดทำรายงานภาษี -ควบคุมดูแลเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการรับ-จ่ายเงิน -เช็คสต็อคสินค้า

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
4 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
5 . ACCOUNTING MANAGERรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2) ควบคุมดูแลลูกน้องภายในแผนก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่น O...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000-65,000Baht
15 มิ.ย. 62
6 . Accounting Supervisor Urgently Required !
- Inventory Management - Costing, Calculation Processing cost - Lead of Inventory Center

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
15 มิ.ย. 62
7 . สมุห์บัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน!!
•วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนได้ •ตรวจสอบความถูกต้องของงานด้านเจ้าหนี้ การจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี •ตรวจสอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงสิ้นเดือนและสิ้นปี...

อาร์ ซี เค กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
12 . SUPERVISOR ฝ่ายต้นทุน/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้นทุน
1.วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับอัตรากำลังการผลิต 2.บริหารต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 3.ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม 4.จ...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
15 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้างานบัญชีทั่วไป (GL) / Sr. Accountingรับสมัครด่วน !
- ดูแลบัญชีทรัพย์สิน Fixed Asset - ดูแล VAT WHT และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับ Additor ธนาคาร และสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานก...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 3.จัดทำแผนงบประมาณการใช้...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
15 . Accounting Manager *นิคมอมตะนคร ชลบุรี* Urgently Required !
· Closing and analysis Financial Statement and all process related. · Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. · Due date controlling, Decision making, Kaizen and Ac...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Depend on experience and skill
14 มิ.ย. 62
16 . Assistant Accounting Manager
1) ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายวัน และ รายการปรับปรุงทางฝั่งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด 2) ตรวจสอบรายงานทางภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากร 3) ปิดง...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
17 . Accounting Manager (49960)
- Closing and analysis Financial Statement and all process related. - Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, Decision making, Kaizen and Ac...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
14 มิ.ย. 62
18 . Accounting Assistant manager @Chonburi (919121) Urgently Required !
• Managing daily transaction accounting entries. • Handle all accounting activities (month-end and year-end close activities, from balance sheet and cash account reconciliations to financial stateme...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
14 มิ.ย. 62
19 . Assistant Accounting Manager
1. Assisting the team in identifying accounting requirements and managing day to day G/L operations. 2. Collect, compile, verify and analyze financial information and prepare financial package and ma...

OMNI International Consultant Co.,Ltd.
1 Position
14 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- บริหารจัดการระบบบัญชี รับผิดชอบงนด้านบัญชี การเงิน ภาษี ทั้งระบบ - ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในโปรแกรม Express, Formula - ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี วิเคราะห์ จัดทำรายงาน นำเสนอผู้บริหาร - จ...

บริษัท แกรนด์ พาราไดซ์ วิลล่า
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
14 มิ.ย. 62
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ