JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Manager
1. ปิดงบการเงินประจำปี งบประจำเดือนได้ 2. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ 3. บริหารจัดการฝ่ายบัญชีของสำนักงานที่ปรึกษาด้านบัญชี 6. ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้คำปรึกษากับพนักงาน...

บริษัท ไวส แอนด์ วิช คอนซัลเทนซี่ จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
2 . Costing Manager / Amata City Chonburi
•Collecting product costs info since issue material, packing and work in process •Providing standard cost of finished goods •Reporting the production costs, material costs, labour costs, production ...

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . Finance & Accounting Manager *แหลมฉบัง จ.ชลบุรี* Urgently Required !
- Responsible for General Ledger, Accounts Payable, Fixed asset and Cost Analysis - Manage and analyst Forecast, monitoring budget, prepare annual budget - Analyzing actual manufacturing cost, prepa...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 200K
26 มิ.ย. 62
4 . Accounting Supervisor (Cost) @Chonburi (519128)
1. Conduct inventory reserve analysis and generate reports for senior management 2. Planning, Studying, and collecting data to determine costs of business activity 3. Analyzing actual manufacturing...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 THB
26 มิ.ย. 62
5 . Accounting manager @Chonburi (919)
- J sox Management - Transfer Pricing - Managing and overseeing the daily operations of the accounting department - Responsible for overall activities of accounting functions

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 60,000
26 มิ.ย. 62
6 . Accounting Assistant manager @Chonburi (919121)
• Managing daily transaction accounting entries. • Handle all accounting activities (month-end and year-end close activities, from balance sheet and cash account reconciliations to financial stateme...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
26 มิ.ย. 62
7 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในการปิดงบการเงินประจำเดือน - บันทึกบัญชีเจ้าหน้าการค้า และค่าใช้จ่าย ต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินสดย่อย ของกิจการให...

บริษัท ไทยซอสเซส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . Accounting Manager
- Closing and analysis financial statement and all process related. - Consolidation financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, decision making, kaizen and ac...

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
1.ออกแบบ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนทุก SBU 2.ร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุน 4.วางแผนควบคุม และตรวจสอบกา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
11 . Accounting Manager / 50-60k /ปิ่นทอง/ Automotive (E)
Manage and settlement account make accuracy and reliable,manage GL system,Fixed assets,Costing,Inventory and push ERP software.

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-60,000
26 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน - ควมคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงิน จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรร งบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ - ตรวจเช็คบัญชียอดรับ-จ่ายของบริษัทฯ - ค...

บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 หรือ N/A
26 มิ.ย. 62
13 . Finance Supervisor
In charge of whole processing of the finance accounting of GL, AR, AP, costing and Taxing •Team work with internal and external department •Finish monthly closing processing and management reporting...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 70,000-80,000
26 มิ.ย. 62
14 . Finance SupervisorUrgently Required !
Duties and Responsibilities: •In charge of whole processing of the finance accounting of GL, AR, AP, costing and Taxing •Team work with internal and external department •Finish monthly closing proc...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 Position.
เงินเดือน 45,000 - 55,000 Bath/Month.
26 มิ.ย. 62
15 . Accounting Manager (49960)
- Closing and analysis Financial Statement and all process related. - Consolidation Financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, Decision making, Kaizen and Ac...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
26 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการจัดทำ cash flow projection ในทุกขั้นตอนการทำงาน และรับผิดชอบในทุกส่วนงานของบัญชี และการเงิน, ผู้สมัครต้องสามารถดำเนินการ และ จัดตั้งระบบบัญชีการเงิน เพื่อยกระดับผลประโยชน์ด้านการเงินให้ก...

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000-100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
18 . Assistant Accounting Manager
1. Assisting the team in identifying accounting requirements and managing day to day G/L operations. 2. Collect, compile, verify and analyze financial information and prepare financial package and ma...

OMNI International Consultant Co.,Ltd.
1 Position
26 มิ.ย. 62
19 . ACCOUNTING MANAGERรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2) ควบคุมดูแลลูกน้องภายในแผนก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่น O...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000-65,000Baht
26 มิ.ย. 62
20 . Assistant Accounting Manager ประจำออฟฟิศชลบุรี
*รายละเอียดงาน* - ทำบัญชีรายเดือนของบริษัท - จัดทำรายงานธุรกรรมทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสารการเงิน - วางแผนและบริหารงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก *วันเวลาทำงาน* ทำงานวันจันทร์ - ศุกร...

SANPONET Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 Bath
26 มิ.ย. 62
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ