JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย)รับสมัครด่วน !
1.ทำงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สุขาภิบาล ธุรกิจโรงแรมห้องพัก สำนักงานเช่า และ ร้านอาหาร 2.ร่วมวางแผนงานPM และรายงานความคืบหน้างาน รวมถึงนำเสนอแนวทางการซ่อมจากหน้างานจริงได้

บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
2 . หัวหน้าทีมเครื่องเชื่อม (โรงงานบ้านบึง)
- ควบคุมการใช้งานเครื่องเชื่อม,ตรวจสอบและดูแลการทำงานให้ได้ตามประสิทธิภาพ - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตและตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเชื่อมและวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
3 . รองหัวหน้าแผนกวิศวกรรมบริการ
1.วางแผนงานและควบคุมซ่อมบำรุงระบบ Chiller Plant และ ระบบ Generator 2.ระบบลิฟท์ภายในอาคาร 3.ระบบไฟฟ้า 4.รับผิดชอบแผนกวิศวกรรมบริการ และบริษัท Outsource ที่รับผิดชอบงานช่าง

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
4 . Maintenance Supervisor
1.ดูแลงานซ่อม, งานสร้าง และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งอาคารและสถานที่ 2.จัดหา / จัดเตรียมอะไหล่อุปกรณ์เกี่ยวกับงานซ่อม งานบำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งงานซ่อมอาคาร 3.จัดทำแ...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่พลังงาน
ดูแลรับผิดชอบด้านพลังงาน,จัดทำ Project ส่งกรมพลังงาน , จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน , เสนอแนะอบรมวิธีการลดพลังงานให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ,รับการ Audit จากลูกค้า

ROYAL FINISHING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62

บริษัท ซื่อหยานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
16 ก.ย. 62
7 . Shift Supervisor (หัวหน้ากะ) โรงไฟฟ้าบ้านบึง จ.ชลบุรีรับสมัครด่วน !
1)รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล โดยการควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เชื้อเพลิงในกะ 2)ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+ค่ากะ+โบนัส+ที่พัก
16 ก.ย. 62
8 . Maintenance Supervisor
1.Plan to maintain machine and public utility following policy of company 2.Develop effeciency for machine following objective 3.Plan manpower plan and provide spare parts for maintenance all mach...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
-วางแผน/จัดทำแผน/ควบคุมการซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ -ปรับปรุงงานด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมจัดเตรียม Spare Part ของเครื่องจักรให้พร้อมใช...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า
- วางแผนและสรุป PM and BM - วิเคราะห์และควบคุม PM and BM - เสนอจัดหาจัดซื้อ - Support Project ที่ได้รับมอบหมาย - บริหารจัดการทีมงานใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
11 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์/หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์โลหะ
1. ดูแลด้านแม่พิมพ์โลหะ 2. บริหารจัดการงานในโรงงานด้านการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบายที่ผู้บริหารกำหนดและเป้าหมายฝ่ายผลิต 3. รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายผลิตต่อผู้บริหาร,รายงานผลการทำงาน 4. งานอื...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
13 ก.ย. 62
12 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง โรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง พัทยารับสมัครด่วน !
1. ดูแล ตรวจเช็ค ติดตั้งระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4...

บริษัท มารีนเฟรชเชอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน ตามความสามารถ ประสบการณ์และการตกลง
13 ก.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกช่างบริการติดตั้งปรับปรุง
มีความสามารถ งานติดตั้งปั้มน้ำ เดินท่อประปา ปูกระเบื้อง display งานไม้ตกแต่ง งานปูน งานซ่อมแซมแอร์ งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตั้งได้

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 62
14 . หัวหน้าศูนย์บริการ (ประจำสาขาชลบุรี, ประจำสาขาสุรินทร์)
-ควบคุมดูแลงานด้านการบริการของศูนย์บริการที่รับผิดชอบ -บริหารรายได้ศูนย์บริการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ -ประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำเสนอรายละเอียดการให้บริการ...

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 62
15 . Coating Supervisor/ซุปเปอร์ไวเซอร์งานสี (สัญญาจ้าง)
1. Enforce work procedures and work practices 2. Ensure adherence to relevant specifications 3. Manpower planning and control 4. Shop and machine operate control and operator advisory 5. Work stat...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
11 ก.ย. 62
16 . หัวหน้าซ่อมบำรุง( ไฟฟ้า ) ประจำคลังสินค้าอันตรายท่าเรือแหลมฉบัง
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร(RSK และ RTG)ตามระยะเลาหรือตามแผนงานที่กำหนด 2.ซ่อมสร้างโครงสร้างเครื่องจักร (RSK และ RTG) 3.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร (RSK และ RTG) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธ...

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ก.ย. 62
17 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล-ไฟฟ้า
1.ควบคุมการดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย 2.ควบคุมการบำรุงรักษาต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.ดูแลรักษาอุปกรณ์การซ่อมให้ครบถ้วนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.ตรวจสอบการทำงานของอุ...

บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์ หรือตามตกลง
10 ก.ย. 62
18 . ผู้จัดการแผนกช่างทั่วไป (Chief Engineer)
1. ดูแลงานช่างประจำอาคาร โรงละคน และร้านอาหารไทยมาร์เช่ ให้มีระบบการทำงานได้อย่างเป็นปรกติ ทั้งระบบไฟฟ้า แอร์ปรับอากาศ ระบบกลไกในโรงละคร น้ำประปา โทรศัพท์ แก๊ส อุปกรณ์ครัวของร้านอาหารและแคนทีนพนักงานฯ...

Tiffany's Show
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
9 ก.ย. 62
19 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์,เครื่องจักร,อาคารและงานระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในสาขาให้สามารถพร้อมใช้งาน •จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษางานอาคาร/ระบบประจำเดือน •จัดทำทะเบียนควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรทั้งหมด •...

T.S.P. METAL WORK Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ ตามประสบการณ์การทำงาน
9 ก.ย. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ