JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Career Consultant (Laemchabang) (35184)
- Sourcing potential candidates from external websites or internal systems - Interview candidates to identify their potentials to meet customers' requirements - Generate and prepare candidates' resu...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 27,000-35,000
23 ส.ค. 62
2 . Recruitment Consultant (Chonburi based)Urgently Required !
Recruitment Consultant - Leamchabang, Conburi Based To serve our business expansion in EASTERN SEABOARD area of Thailand, JAC Thailand is looking for those who are interested to join us as Recruit...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
23 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.ดำเนินการงานกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน 2.ดำเนินการงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม บ้านพักพนักงาน กรณีเจ็บป่วยพนักงานทั้งในและนอกงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ 3.รั...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ KTF. จ.ชลบุรี)
1.รับสัมครพนักงาน เข้าใหม่-ลาออก 2.ทำเอกสารแจ้งเข้า-แจ้งออกประกันสังคม 3.ดูแลควบคุมความเป็นอยู่ของพนักงานภายในฟาร์ม 4.ดูแลสวัสดิการต่างๆภายในฟาร์ม 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
5 . Human resource/Training
1. จัดทำตารางบริหารทักษะในการทำงานแบบ matrix. Making and updating the master skill matrix. 2. จัดทำแผนการอบรมประจำปี Preparing a yearly training plan. 3. จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมและเตรียมการอบรมทั้ง...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
23 ส.ค. 62
6 . HR senior staff
- Develop and Implement Company Regulations. - Warning Letters. - Company Announcement. - Operate control Labour relations and company activity. - All Payroll Function (time attendance/OT/Tax ...

H-ONE Parts Sriracha Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Admin&GA Officer)
Admin 1. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานกับองค์กรภายนอกและราชการเรื่องงาน 3. ดูแลควบคุม Stock สิ้นเปลืองของบริษัทฯ 4. เปิดใบ PR ให้กับแผนกจัดซื้อ 5. Work Permit+Passport ของผู้บริหารแล...

บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1.รับผิดชอบงานด้านธุรการ/แม่บ้าน/รปภ 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ 3.ดูแล Stock ควบคุมการเบิก-จ่าย ของใช้สำนักงาน,Uniform 4.จัดทำสถิติการทำงานเพื่อเตรียมค่าจ้างผ่านระบบ B-Plus 5.ประกันสังคม,กองทุนเ...

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. วางแผนฝึกอบรมประจำปีพร้อมส่งเอกสารกรมพัฒฯ 2. ดูแลสวัสดิการของพนักงานในบริษัทฯ 3. ทำเงินเดือน/ลงเวลา/ใบลา 4. อัพเดตกฎหมายแรงงานใหม่ให้พนักงานรับทราบ 5. สร้างสรรค์กิจกรรมและเป็นผู้นำ 6. สรรหาพนั...

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
- ดูแลและดึงข้อมูลการทำงานมาจากTime Attendance - บันทึกการลงเวลาของพนักงานเก็บข้อมูลการทำโอทีและการลา - จัดพิมพ์สลิปเงินเดือน,หนังสือรับรอง และทำรายงานภาษีเงินได้(ภงด.1,ภงด.1ก) - ติดต่องานประกันสัง...

บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลง
23 ส.ค. 62
11 . HR Officer *Amata Nakorn* รับสมัครด่วน !
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 9 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี รายละเอียดงาน ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 บาท
23 ส.ค. 62
12 . GA StaffUrgently Required !
1. Monitoring In-Out for the guest 2. Monitoring the assets out of the company. 3. To control server CCTV room. 4. To control about scheduling daily uses of car. 5. Take care and service about car...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (ดูแลแรงงานต่างด้าว)
- ดูแลงานสรรหาและนำเข้าพนักงานต่างด้าว - การยื่นขอ Demand, Name list, Work permit - การตรวจสุขภาพพนักงานแรงงานต่างด้าว - การจัดเก็บประวัติลงในโปรแกรม AS400 และ Tiger soft - งานประกันสังคม - งานอื...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโสรับสมัครด่วน !
1.งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 2.งานด้านประกันสังคม 3.อัพเดทข้อมูลการเข้า-ออกพนักงาน 4.จัดทำรายงานและข้อมูลต่างๆสรุปต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร 5.จัดกิจกรรมตามที่บริษัทกำหนดตามแผนงานประจำ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
15 . HR Supervisor
-Conducting recruitment and selection process manpower, application screening. -Evaluate & follow up training result to comply with employee competencies and company objective responsible for contro...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
16 . GA Staff (Infrastructure)
- Check for office equipment, Desk, Chair, Cabinet, Locker,Toilet, Air Condition, Light etc. to confirm that all infrastructures are ready for use - Repairing and maintenance as assigned - To Coordi...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกำกับตามกฎหมายและบีโอไอ (Compliance & BOI)
รับผิดชอบระบบเอกสาร และประสานงานด้านการส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการปฏิบัติและกำกับให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย รวมถึงงาน BOI

บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
18 . Staff HR.& GA. (Reception)
1.Responsible for reception (Call Center, Take care for the guests, Phone for Information, Control telephone, Prepare welcome board, Open the audio lines, Open exercise music, national anthem music ev...

Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations STAFF)
- ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
20 . Senior Human Resource Officerรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรวบรวมการบันทึกเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน ขาด ลา มาสาย 2. คำนวณเงินเดือน คิดรายละเอียดเงินได้, เงินหักต่าง ๆ, คำนวณค่าล่วงเวลา OT และค่าสวัสดิการต่างๆ 3. ดูแลด้านแรงงานสัม...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ