JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.บุคคล-ธุรการ จ.ชลบุรี
1.รับสัมครพนักงาน เข้าใหม่-ลาออก 2.ทำเอกสารแจ้งเข้า-แจ้งออกประกันสังคม 3.ดูแลควบคุมความเป็นอยู่ของพนักงานภายในฟาร์ม 4.ดูแลสวัสดิการต่างๆภายในฟาร์ม 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทะเบียนรถ
1. ต่อภาษีภถ พรบ ประกันรถ 2.ส่งหลักฐานรถแต่ละคันลง ไดรรฟ์เพื่อสร้างไฟล์งาน 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการทำทะเบียนรถ 4.ดูแลเอกสารรถทุกคันของบริษัท 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิรวิทย์วิศวกรรมและธุรกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- สรรหากำลังคน - เช็คเวลาการมาทำงานพนักงาน - เอกสารประกันสังคมและเอกสารราชการ - อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
4 . พนักงานฝ่ายบุคคล
1.สรรหาทั้งระบบ ประกาศ สัมภาษณ์ จัดทำเอกสาร ปฐมนิเทศ ประเมินผลทดลองงาน 2.แรงงานสัมพันธ์ จัดทำบอร์ด ดูแลสวัสดิการต่างๆ งานประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ รวมถึงงานคปอ.และงานคณะกรรมการสวัสดิการ 3.งานฝึก...

บริษัท โตวัน โลจิสติกส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
5 . Recruitment Specialist
Working Condition: 5 days a week work (Mon-Fri : 8.00 – 17.30) Main Responsibilities: • Organizing and managing the interview arrangement and providing assessment reports. • Handling end to end r...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.ตรวจสอบและบันทึกสถิติการทำงานของพนักงาน อย่างถูกต้องและครบถ้วน 2.บันทึกสถิติการ ขาด ลา สาย ของพนักงานทุกคนเพื่อใช้คำนวณประเมินผลต่าง ๆ 3.บันทึกกำลังคนเข้า-ออกในระบบเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอ 4.บันทึก...

บริษัท ออโต้โซน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
25 พ.ค. 62
7 . บุคคล
-จัดทำเอกสาร อบรม ทั้งภายในภายนอก และจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -เป็นผู้อบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามผลพนักงานที่ผ่านการอบรม -เป็นผู้สำรวจหาข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่สอ...

XINGDA STEEL CORD (THAILAND) CO.,LTD
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
8 . ADMINISTRATION STAFF
HRM: - Coordinate with Social Insurance Office, Revenue Department, Ministry of Labour and Social Welfare as well as governmental agency and private organization with regard to Administration Dept. ...

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
9 . พนักงานฝ่ายบุคคล
1.ดำเนินการสรรหา สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการจ้าง จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานใหม่ 3.ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่พนักงานในเรื่อง...

SOT Engineering Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- รับสมัครพนักงาน - ควบคุมยอดพนักงาน - เก็บข้อมูลการทำโอทีและการลา - อบรมพนักงานใหม่และควบคุมเอกสารการอบรม - บันทึกการลงเวลาของพนักงาน - จัดทำประกันสังคม,จัดทำ ภงด.1 - จัดทำเงินเดือนค่าจ้าง - ค...

บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
11 . HR Staff
(สัญญาจ้าง 6 เดือน) -Training/Recruitment All process. -Prepare training monthly report and submit to Department of Skill Development and government. -Monitor support time attendance records(KPMT,S...

KUBOTA Precision Machinery (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
มีประสบการณ์ทางด้านทำเงินเดือน (payroll) ,ประกันสังคม,ภาษี , คีย์ข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน, งานด้านสวัสดิการ กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
13 . HR
- การจัดแพลนงานและลงข้อมูลแพลนงานในระบบ - ดูแลเรื่องเอกสารพนักงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั่วไปทุกเดือน - ดูแลและจัดการ stock ที่ออฟฟิต

CCC (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . HR Supervisor
-Conducting recruitment and selection process manpower, application screening. -Evaluate & follow up training result to comply with employee competencies and company objective responsible for contro...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สรรหา/อบรม
1.งานสรรหา พขร. รถรับส่งพนักงาน,ขนส่งสินค้า 2.งานทะเบียนประวัติ 3.งานชุดยูนิฟอร์ม กฎระเบียบ และโทษทางวินัย 4.งานควบคุมติดตามเอกสารอุบัติเหตุ 5.งานเอกสารใบขับขี่ของ พขร. 6.งานเคลีย คดี กับสภ. รพ. ...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนนายจ้างให้บริษัท และทำประกันสังคมให้พนักงานทั้งคนจีนและคนไทย รับผิดชอบการทำว๊ว่าให้พนักงานต่างชาติ เรื่องการรับสมัครงาน เป็นต้น

Vossen Manufacture (Thailand) Co. Ltd
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
1อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
24 พ.ค. 62
17 . HR Officer(Training)
1.รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง 3.ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 4.พัฒนาประเมินผลและปรับปรุ...

Saffron Living Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
18 . Recruitment Consultant (Chonburi based)
Recruitment Consultant - Leamchabang, Conburi Based To serve our business expansion in EASTERN SEABOARD area of Thailand, JAC Thailand is looking for those who are interested to join us as Recruit...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคล (กะกลางคืน)
- ควบคุม ดูแลงานบริหารและความเรียบร้อยทั่วไป - ควบคม ดูแลงาน ร้านค้า โรงอาหาร รปภ.และ แม่บ้าน - ควบคุม ดูแลงานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ - ควบคุม ดูแลงานด้านส่งตัวพนักงานประสบอุบัติเหตุ - งานอื่นๆ ...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (สำนักงานใหญ่)พัทยาเหนือรับสมัครด่วน !
- บันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน - ตรวจสอบใบลา เช่น การลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - สรุปเงินเดือน สรุป OT พนักงาน ของทุกเดือนลงบันทึกเป็นรายงานเสนอต่อผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ...

บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท (ตามวุฒิ+ประสบการณ์)
23 พ.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ