JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.บุคคล-ธุรการ จ.ชลบุรี
1.รับสัมครพนักงาน เข้าใหม่-ลาออก 2.ทำเอกสารแจ้งเข้า-แจ้งออกประกันสังคม 3.ดูแลควบคุมความเป็นอยู่ของพนักงานภายในฟาร์ม 4.ดูแลสวัสดิการต่างๆภายในฟาร์ม 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . Career Consultant (Laemchabang) (35184)
- Sourcing potential candidates from external websites or internal systems - Interview candidates to identify their potentials to meet customers' requirements - Generate and prepare candidates' resu...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 27,000-35,000
17 มิ.ย. 62
3 . บุคคล
ทำเงินเดือน จัดทำเอกสารยื่นเงินสมทบประกันสังคมพนักงานคนไทย ยื่น ภงด.1 ประกันสังคมคนไทย-คนจีน พนักงานคนไทย-คนจีน ขอตำแหน่งและยื่น workpermit visawork (ในระบบBOI และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) Att...

XINGDA STEEL CORD (THAILAND) CO.,LTD
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
4 . บุคคล(อบรม)
-จัดทำเอกสาร อบรม ทั้งภายในภายนอก และจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -เป็นผู้อบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามผลพนักงานที่ผ่านการอบรม -เป็นผู้สำรวจหาข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่สอ...

XINGDA STEEL CORD (THAILAND) CO.,LTD
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.ดำเนินการงานกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน 2.ดำเนินการงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม บ้านพักพนักงาน กรณีเจ็บป่วยพนักงานทั้งในและนอกงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ 3.รั...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
6 . Recruitment Supervisor/Senior Sup.Urgently Required !
Recruitment Supervisor/Senior Sup. - Maintains recruitment for support head office and all of Areas - Updates recruitment records and weekly report - Pre-Interview candidates and coordinate with re...

AJE THAI Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
7 . GA StaffUrgently Required !
1. Security control system.(Guardman control) 2. Company car management control. 3. Driver management control. 4. General waste management control. 5. Car park control.

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
8 . HR Officer (ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานติดตามและตรวจเช็คเอกสารของพนักงานใหม่ และบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่เข้าระบบ - จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง เอกสารประกันสังคม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานในเรื่อง Time Attendance ส...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations STAFF)
- ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บุคคลโรงงาน จป.ระดับวิชาชีพ
-สรรหา ว่าจ้างพนักงาน รวมถึงทำเอกสารการว่าจ้างทั้งหมด -ทำทะเบียนลูกจ้าง และประวัติพนักงาน -งานประเมินผลงานพนักงาน -งานสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม ประกันชีวิต และกองทุนต่างๆ -งานจัดฝึกอบรม -ติดต่...

บริษัท นิวแสงชัยสตีลเทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
11 . HRM staff
- Assisting the General Manager in handling and implementing overall human resources management. - Controlling all HRM operations. - Managing recruitment process. - Handling HR-Project as assigned ...

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
17 มิ.ย. 62
12 . Senior HR Officer / บ่อวิน ชลบุรี / 30 K (W)
Human Resources & Administrative Tasks:  Handle recruitment and other related job  Coordinate and support orientation training for new employee  Provide the Company announcement related to Compa...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
17 มิ.ย. 62
13 . HR Supervisor
-Conducting recruitment and selection process manpower, application screening. -Evaluate & follow up training result to comply with employee competencies and company objective responsible for contro...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่สรรหา/อบรม
1.งานสรรหา พขร. รถรับส่งพนักงาน,ขนส่งสินค้า 2.งานทะเบียนประวัติ 3.งานชุดยูนิฟอร์ม กฎระเบียบ และโทษทางวินัย 4.งานควบคุมติดตามเอกสารอุบัติเหตุ 5.งานเอกสารใบขับขี่ของ พขร. 6.งานเคลีย คดี กับสภ. รพ. ...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
รับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพให้ทันเวลา และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน -ดำเนินการคัดเลือกใบสมัคร -ดำเน...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- สรรหา ว่าจ้าง พนักงานเข้าทำงาน - ดูแลพนักงานให้อยุ่ในกฎระเบียบบริษัทฯ - ดูแลสวัสดิการพนักงาน - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
17 . ADMINISTRATION STAFF
HRM: - Coordinate with Social Insurance Office, Revenue Department, Ministry of Labour and Social Welfare as well as governmental agency and private organization with regard to Administration Dept. ...

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บุคคล (กะกลางคืน)
- ควบคุม ดูแลงานบริหารและความเรียบร้อยทั่วไป - ควบคม ดูแลงาน ร้านค้า โรงอาหาร รปภ.และ แม่บ้าน - ควบคุม ดูแลงานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ - ควบคุม ดูแลงานด้านส่งตัวพนักงานประสบอุบัติเหตุ - งานอื่นๆ ...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (ดูแลแรงงานต่างด้าว)
- ดูแลงานสรรหาและนำเข้าพนักงานต่างด้าว - การยื่นขอ Demand, Name list, Work permit - การตรวจสุขภาพพนักงานแรงงานต่างด้าว - การจัดเก็บประวัติลงในโปรแกรม AS400 และ Tiger soft - งานประกันสังคม - งานอื...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
13 มิ.ย. 62
20 . HR&GA Supervisor
1.Take care for work permit and visa and 90 days (Japanese) 2. Response for Recruitment process & orientation new employee. 3. Compensation and benefit ( payroll and employee welfare ) 4. Register ...

Ageless (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ