JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Officer (15K-18K)(SDG-36870)
・Make a relationship with employee ・Understanding SMPT's working Regulation ・Employee Hire activity (Recruiting activity) ・Take care of employee ・Salary Calculate & Payment ・Take care of japanese...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,680–18,680THB
19 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล หรือหัวหน้าแผนกบุคคล/ เจ้าหน้าที่ จป. ประจำโรงงาน อ.บ่อทอง
-: งานบุคคล :- 1) งานสรรหา คิดค่าจ้าง ระเบียบวินัย ปฐมนิเทศ เอกสารคุณภาพ 2) งานประกันสังคม ทะเบียนต่างด้าว สวัสดิการ เป็นต้น 3) จัดทำรายงาน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -: งาน จป.วิชาชีพ :-...

บริษัท อีสเทิร์นฟีดมิลล์ จำกัด
2 อัตรา / 1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ/ ประสบการณ์
19 ก.ย. 62
3 . HR Staff (53222)
Job Description - Make a relationship with employee - Understanding our company's working Regulation - Employee Hire activity(Recruiting activity) - Salary calculate and payment - Take care of ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 21,000
19 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1.รับผิดชอบงานด้านธุรการ/แม่บ้าน/รปภ 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ 3.ดูแล Stock ควบคุมการเบิก-จ่าย ของใช้สำนักงาน,Uniform 4.จัดทำสถิติการทำงานเพื่อเตรียมค่าจ้างผ่านระบบ B-Plus 5.ประกันสังคม,กองทุนเ...

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล-Payroll (ประจำบ้านบึง)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำสถิติขาด ลา มาสาย 2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ Excel ,Word , B-plus , Payroll 3. ติดต่องานราชการ 4. แจ้งเข้าออกประกันสังคม 5. ประสานแรงงานต่างด้าว 6. ดูแลต่อประกันรถ พรบ. เคลมประกัน (กรณีเก...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
19 ก.ย. 62
6 . HR & Admin (Chinese Speaking) 50Kรับสมัครด่วน !
• Handle all about general affairs and office management. • Communicate and respond to internal department. • Translate document and meeting minute • GA Function such as visa & work permit for expa...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
5 อัตรา
19 ก.ย. 62
7 . HR/GA officer
1. Report attendance (Absance, Late ,etc). 2. Key document (Overtime SSO and other). 3. Recruitment. 4. Other job assigned.

Y-meco Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 62
8 . Admin HR
- ทำโปรแกรม Payroll(เงินเดือน), Time anttadance, ประกันสังคมแจ้งเข้า-แจ้งออก, ภงด1, ภงด1(ก), สรรหา, Trainning, หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ฮิคโครี่ บุชเชอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
9 . Recruitment Officer (ประจำโรงงานชลบุรี)
- ดำเนินการวางแผนการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามแผนอัตรากำลังคน/โครงสร้างบริษัทฯ - จัดทำบันทึกสถิติการมาทำงานของพนักงานการขาดงาน ลางาน - จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ, ระบบประกันสังคม, กอง...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
10 . GA StaffUrgently Required !
1. Monitoring In-Out for the guest 2. Monitoring the assets out of the company. 3. To control server CCTV room. 4. To control about scheduling daily uses of car. 5. Take care and service about car...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 62
11 . HR Supervisor
-Conducting recruitment and selection process manpower, application screening. -Evaluate & follow up training result to comply with employee competencies and company objective responsible for contro...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ควบคุม และดูแลงานบุคคลทั้งระบบ 2.งานทำเงินเดือน / ประกันสังคม / ภงด. 3. ดูแลและรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล 4. รับบสมัครและคัดเลือกบุคลากร 5.ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆทั้งภา...

YOUNGREEM TECH THAI
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
18 ก.ย. 62
13 . HR Staff (TEMP - สัญญาจ้าง)
-Support General Affair and Employee Relation Task.

Autoliv Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
18 ก.ย. 62
14 . งานบุคคล
1. งานธุรการ / สรรหาบุคคลกร / ฝึกอบรม 2. เอกสารและทำรายงานผู้พิการ 3. เอกสารระบบคุณภาพ 4. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 5. เอกสารฝย.ฝป.(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 6. รายการและจัดKPIประจำเดือน 7. ทำแผนฝึกอบรม...

Siam Industry Adhesive Tapes.Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
15 . HR&Admin รับสมัครด่วน !
1. งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล (HR planning) 2. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction) 3. งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการคิดค่าจ้างเช่น Time Attendance ...

บริษัท รอยัล อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
16 . HR & GA Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรวบรวมการบันทึกเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน ขาด ลา มาสาย 2. คำนวณเงินเดือน คิดรายละเอียดเงินได้, เงินหักต่าง ๆ, คำนวณค่าล่วงเวลา OT และค่าสวัสดิการต่างๆ 3. ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ประ...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร ตามแผนอัตรากำลังคน 2.จัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ 3.จัดทำเอกสารประกันสังคม,ภาษี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 4.จัดทำประเมินผลทดลองงาน,ประเมินผลงานประจำปี ...

บริษัท สามเอซี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
18 . HR ADMINISTRATION & RECRUITING
This is a multi tasking duty and will consist of assisting the GM in staffing needs, pre-screening applicants, setting up all the parameters that must be followed to be compliant with Thai laws for em...

MLOPTIC (THAILAND) CO.LTD
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000+++
17 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.ดำเนินการงานกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน 2.ดำเนินการงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม บ้านพักพนักงาน กรณีเจ็บป่วยพนักงานทั้งในและนอกงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ 3.รั...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-จัดทำเอกสารอบรมทั้งภายในภายนอกและจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -เป็นผู้อบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามผลพนักงานที่ผ่านการอบรม -เป็นผู้สำรวจหาข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้...

XINGDA STEEL CORD (THAILAND) CO.,LTD
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ