JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer (Industrial Adhesives and Seal Maker)[T01234]
- Preparing document for controlling process, follow up the new outcome and training the employee. - Coordinate between customers and internal department to receiving customer’s follow up - Coordina...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Not over 20,000 THB (Depend on Experience)
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ QA / QC
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต in process - ตรวจสอบชิ้นส่วนวัตถุดิบก่อนรับเข้า และ final - วิเคราะห์หาสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาได้ - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด SWP INNOPAK
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . QA Staff (นิคมปิ่นทอง 2)
1). ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) 1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบริษัทหรือ ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ตรวจสอบ ติดตามพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงาน 4.ให้คำแนะนำและปรึกษาเก...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
20 ก.ค. 62
4 . QA Engineer
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานระหว่างกระบวนการผลิตและงานสำเร็จรูป โดยการตรวจสอบด้วยสายตาและใช้เครื่องมือวัด 2. ควบคุม/ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดและ /หรือตามข้...

บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . Quality Assuaranceรับสมัครด่วน !
1.มีความรู้เรื่องการประกันสินค้า และมีความรู้เรื่องการผลิตยางคอมปาวด์ 2.งานตรวจสอบมาตราฐานกระบวนการผลิตคอมปาวด์ 3.งานวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า 4.งานเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุม...

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
6 . QC EngineerUrgently Required !
1. Investigate the root cause for defect of automatic transmission and components part through defect and quality data analysis. 2. Maintain the quality through checking quality data & parts and eval...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
4 อัตรา
20 ก.ค. 62
7 . QC ForemanUrgently Required !
Part inspection & control 1. Receiving inspection for purchased parts. 2. Inprocess inspection for internal. 3. Product Audit. 4. Root cause analysis & countermeasure. 5. Process Change control. ...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
8 . QA TechnicianUrgently Required !
1. Quality problem information. 2. Go & See the defect with customer. 3. Defective parts collection and replacement parts delivery. 4. Root cause analysis and countermeasure. 5. Prepare 8D report....

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
9 . Quality Assurance Technicial(QA Staff)
1.วัดและตรวจสอบค่างานด้านคุณภาพ 2.Support งานด้านรับประกันคุณภาพของแผนก 3.Support new model & 4M Change 4.Support งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานได้มอบหมายให้

Shinsei Molding Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
20 ก.ค. 62
10 . QUALITY ASSURANCE STAFF
- ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้ส่งมอบ - ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเพื่อลูกค้า - ติดตามและปฏิบัติตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO9001 , IATF16949 , ISO14001 - มีส่วนร่วมส...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
11 . SQE
Review management and data Collection of overseas supplier of head office supplier daily management field review performance evaluation make supplier management order and effective

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
12 . QC
1.ใช้เครื่องมือวัด ไมโครเวอร์เนีย ริงเกจ ปั๊กเกจได้ 2.สามารถดู Drawing และอ่านค่าได้ 3.เขียน Inspection Data ได้ 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

บริษัท น่านช้างอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกัน หรือตามประสบการณ์ทำงาน
20 ก.ค. 62

KING GLOBAL INCORPORATE CO.,LTD
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่แผนกผลิต และหัวหน้าแผนกผลิตอาหาร
- กำหนดเกณฑ์ Cleaning and Satiation Program ในหน่วยงาน - ดูแลและจัดวัสดุ อุปกรณ์ การทำงานในไลน์ให้เพียงพอ - ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมอัตรากำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
15 . Quality Control Manager
- ควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า, ISO, การจัดการสิ่งแวดล้อม - ควบคุม KPI และการติดตามผลการดำเนินงานในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ประสานงานกับผู้ส่งมอบให้ดำเนินการตา...

Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
16 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบวัตถุดิบ ทดสอบวัตถุดิบ - ตรวจคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบสินค้าตาม ISO - สรุปรายงานการเก็บตัวอย่าง การทดสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
17 . QC Assistant Manager (35K – 52K) (SDG-28834)
・Inspect the quality of products by controlling inspectors ・Respond client’s requirements to meet their quality standard, visit client when it’s necessary ・Supervise and ensure Quality Control durin...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–52,000THB
19 ก.ค. 62
18 . Quality Engineer (45K – 60K) (SDG-28504)
- Responsible for series quality inspection and incoming inspection, related record fill to meet IATF16949. - Create supplier quality compliant to feedback SQE and suppliers, containment action ta...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000–60,000THB
19 ก.ค. 62
19 . Quality Management System @ Amata City IE, Chonburi
- Assist QMR to establish and maintain quality and environment systems - Coordinate management review activities/action plans - Develop, implement and maintain internal audit activity for ISO9001/...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 24,000 - 28,000 THB
19 ก.ค. 62
20 . QC Manager
- Implement and maintain QC system to ensure effective quality control - Coordinate with customer on all quality matters - Responsible for documentation control of the quality management system ...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ