JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer (Industrial Adhesives and Seal Maker)[T01234]
- Preparing document for controlling process, follow up the new outcome and training the employee. - Coordinate between customers and internal department to receiving customer’s follow up - Coordina...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Not over 20,000 THB (Depend on Experience)
17 ก.ค. 62
2 . QC Assistant Manager (35K – 52K) (SDG-28834)
・Inspect the quality of products by controlling inspectors ・Respond client’s requirements to meet their quality standard, visit client when it’s necessary ・Supervise and ensure Quality Control durin...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–52,000THB
17 ก.ค. 62
3 . Quality Engineer (45K – 60K) (SDG-28504)
- Responsible for series quality inspection and incoming inspection, related record fill to meet IATF16949. - Create supplier quality compliant to feedback SQE and suppliers, containment action ta...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000–60,000THB
17 ก.ค. 62
4 . QMR (30K – 40K) (SDG-27045)
- Ensure compliance with all ISO norms, ISO 9001/ 14001/ TS 16949 - Define, organize, train and control all Quality Management tasks related - to the ISO norms is use. - Act as QMR of the company a...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000–40,000THB
17 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC Staff)
1.ควบคุมดูแลในส่วนคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตั้งแต่รับงานเข้า กระบวนการผลิต ไปจนถึงส่งงานให้ลูกค้าและจดบันทึก 3.ติดตาม,รายงานผลและจดบันทึกคุณภาพทั้งหมดทั้งในและนอกบริ...

บริษัท ชินเมอิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 (ไม่มีโอที)
17 ก.ค. 62
6 . QA Engineer (ปิ่นทองศรีราชา)
Quality Assurance - Leader team for solving problem of non-conformity parts analysis and take the corrective action - CR response by contact and coordinate customer with all concern quality problem ...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on ability and company's structure
17 ก.ค. 62
7 . QA ENGINEERING
1.ติดตามปัญหางานที่ลูกค้า claim 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานเสียในกระบวนการ 5 why ,8D 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน WI,Q Point , Packing Standard อื่นๆ 4.ดูแลควบคุมเครื่องมือวัด

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
8 . QA Technician สาขาอมตะนคร
1.ประสานงานกับแต่ละฝ่ายภายในบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน 2. จัดทำเอกสารรายงานการแก้ไขปัญหากับลูกค้า เอกสารในการวิเคราะห์ปัญหางานโดยใช้เครื่องมือ 7 Tool ในการค้นหาสาเหตุของปัญหาและรว...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
9 . QA Staff
- Support ลูกค้า/ตอบสนองความต้องการของลูกค้า - จัดทำรายงานควบคุมคุณภาพ/วางแผนการแก้ปัญหา - วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาด้วย 8D 5Why - ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
17 ก.ค. 62
11 . QA Staff (นิคมปิ่นทอง 2)
1). ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) 1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบริษัทหรือ ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ตรวจสอบ ติดตามพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงาน 4.ให้คำแนะนำและปรึกษาเก...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
17 ก.ค. 62
12 . M-DOS Specialistรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐาน M-DOS (มาตรฐาน Mazda Service) - Internal Auditor ระบบ M-DOS - และปฏิบัติงานในขอบเขต อะไหล่ warranty

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ+ ค่าตอบแมนพิเศษ Incentive
17 ก.ค. 62
13 . QC
1.ใช้เครื่องมือวัด ไมโครเวอร์เนีย ริงเกจ ปั๊กเกจได้ 2.สามารถดู Drawing และอ่านค่าได้ 3.เขียน Inspection Data ได้ 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

บริษัท น่านช้างอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกัน หรือตามประสบการณ์ทำงาน
17 ก.ค. 62
14 . พนักงาน QAรับสมัครด่วน !
-สุ่มตรวจงานในสายการผลิต -ประจำเครื่องทดสอบในห้อง LAB

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
15 . QC Manager/ QC Engineer/ ล่ามบัญชี/ล่ามการตลาด/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
Marketing สามารถติดต่อสื่อสารภาษาจีนได้ - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - วางแผนพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแผนงาน - กำหนดรูปแบบ ดูแล การสื่อสารทางการตลาด เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสาร -...

SEIL CONTROLS (THAILAND) CO., LTD.
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (โรงชำแหละสุกรชลบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับผิดชอบข้อกำหนดของลูกค้า, ตรวจสอบและทบทวนข้อกำหนด • เจรจาต่อรองเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของบริษัท กับลูกค้า • ถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปย้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง • ว...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้า และตรวจสอบเอกสาร CERTIFICATE ของสินค้า - ทำการ PACKING บรรจุสินค้าที่ผ่านการตรวจเช็ค และจัดเตรียม CERTIFICATE ของสินค้า ให้แผนกจัดส่ง

บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000 - 22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
18 . หัวหน้างาน QCรับสมัครด่วน !
- วางแผน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด - ควบคุม ดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่...

บริษัท เอสแอล.คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
19 . CQE ( customer Quality Engineer )
1.นำรายละเอียดความต้องการของลูกค้ามากำหนดมาตราฐานการตรวจสอบสินค้าที่จะส่งออก 2.การจัดการและปรับปรุงการตรวจสอบปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.จัดประชุมเกี่ยวกับการทดลองการผลิตหรือการทดลองต่างๆ 4.วิเค...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
20 . Calibration technician(เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด)
- Responsible for both internal and external calibration. - Be responsible for the supervision and management of all measuring instruments. - Make periodic verification of measuring instruments, to...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
7 Position.
เงินเดือน Negotiable
17 ก.ค. 62
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ