JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Planning Manager (70K – 80K) (SDG- 28584)
- To prepare production plan and be responsible for order process for 200 brands in 10 production lines by understanding of production capacity, manpower, facility. - To analyze actual & theoretical ...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 70,000–80,000THB
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.รับ Forecast และ PO. จากลูกค้าพร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลในไฟล์ Balance PO. 2.ตรวจเช็คยอดสินค้าของ Stock FG , Stock Production , Stock QC , Stock Mal't ทุกวันเพื่อรายงานผู้บริหาร 3.เปิด P/O ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - ติดตามการผลิต - รายงานการผลิต

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
4 . วิศวกรโรงงาน (IE) (ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงา...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000
17 ก.ค. 62
5 . Lean Manufacture Technician
- ช่วยทำการทดลอง New Project วัสดุใหม่ๆร่วมกับวิศวกรรม พร้อมกับทำรายงานการทดลอง - ดูแลเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ดูแลวัสดุอุปกรณ์การใช้งานของแผนก และเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
17 ก.ค. 62
6 . Planing MGR / DMGR / AM
Inventory Management (every 3 month) -Material Planing current+New Model -Material ordering Local+export -Web sky operation Management(month end) -Aisin business corporation with Siam Aisin and cu...

Shiroki Corporation (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน up to experience at least 40,000 - 50,000 +ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท
17 ก.ค. 62
7 . Planning staff (Shipping) @Pinthong2 IE (219009)
- รับออเดอร์จากลูกค้า ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องการส่งสินค้า - วางแผนการจัดส่ง รวมถึงติดต่อประสานงานในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - วางแผนการจัดซื้อสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงติดต่อประสา...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 THB
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผน (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- กำหนดแนวทางและวิธีการในการวางแผนการผลิต , จัดเก็บ และส่งมอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลงานวางแผนการผลิต ,การจัดเก็บวัตถุดิบ และการส่งมอบ - ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงาน...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - รับข้อมูลพร้อมตรวจสอบ/วิเคราะห์ใบส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
10 . Production Control Staff Urgently Required !
1. Production planning and follow up. 2. Delivery status follow up. 3. OT Control. 4. Stock control management.

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
11 . Costing Assistant SupervisorUrgently Required !
1. Department Budget Control 1.1 Planing of yearly Budget. 1.2 Provide budget control database. 1.3 Budget control and information visualize 2. Company's Cost control 2.1 Setting ...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
12 . Tool Control StaffUrgently Required !
1. Receiving parts. 2. Inspection part,Jig. 3. Warehouse control. 4. Prepare partsfor issue request. 5. Regringing process control.

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
13 . Production Engineer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.จัดทำขั้นตอนการทำงาน Flow Chart สำหรับกระบวนการผลิต และนำเสนออนุมัติ 2.วิเคราะห์กระบวนการผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิตของเครื่องจักร กำหนดเวลามาตรฐานของงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
16 ก.ค. 62
14 . Production Control Officer / Supervisor รับสมัครด่วน !
Production Control Officer 1.วางแผนการผลิต 2.ตรวจสอบความพร้อมของการผลิต 3.บันทึกข้อมูลการผลิต 4.ติดตามยอดการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผน Production Control Supervisor 1.วางแผนควบคุมสายการผลิตให...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( Production Planning Engineer) ประจำสาขาชลบุรี
- วางแผนและออกแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและมีต้นทุนรวมต่ำที่สุด - ปรับเปลี่ยน Parameter ต่างๆในระบบในส่วนของการผลิตให้เป็นข้อมูลล่าสุด - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้อง

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
16 . (FPM), (PE)Engineer
1.รวบรวมประชุมทีมเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 2.รวบรวมข้อมูล ข้อผิดพลาดในการผลิต 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิดภัณฑ์ 4.เตรียวความพร้อมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่

ELITEGROUP TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/สามารถต่อรองได้
16 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1)ตรวจสอบและบันทึกงานรับเข้า 2)กำหนดวันส่งและวางแผนกำหนดการผลิต 3)ตรวจสอบและบันทึกงานส่งออก

บริษัท พีบี โลหะกิจ จำกัด
16 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3.ร่วมวางแผนการผลิตและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4.วางแผนการผลิตและแผนการจัดซื้อให้สอ...

M.R.I. Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 ก.ค. 62
19 . Production Control Staff (Planing)
1. ควบคุมแผนการผลิตและการส่งมอบ 2. วางแผนการสั่งซื้อ และการนำเข้าวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต 3. ติดตามผลที่ได้รับตามแผนงานการผลิต 4. ดูแลระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 / TS16949 5. อื่นๆ ตามที่ได้ร...

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
20 . เสมียนฝ่ายผลิต
- งานที่เกี่ยวกับเอกสารของแผนกทั้งหมด เช่น มาตรฐานการทำงาน - สนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับเอกสาร และระบบ

Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
16 ก.ค. 62
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ