JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกสี / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
หัวหน้าแผนกสี 1.กำกับดูแลการผลิตประจำวัน แผนกำลังคน การใช้เครื่องจักร เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามที่วางแผนไว้ 2.กำกับดูแลกระบวนการผลิต ในฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดระบบคุณภาพ 3....

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
17 มิ.ย. 62
2 . Production Control Officer / Supervisor รับสมัครด่วน !
Production Control Officer 1.วางแผนการผลิต 2.ตรวจสอบความพร้อมของการผลิต 3.บันทึกข้อมูลการผลิต 4.ติดตามยอดการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผน Production Control Supervisor 1.วางแผนควบคุมสายการผลิตให...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . Planning staff (Shipping) @Pinthong2 IE (219009)
- รับออเดอร์จากลูกค้า ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องการส่งสินค้า - วางแผนการจัดส่ง รวมถึงติดต่อประสานงานในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - วางแผนการจัดซื้อสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงติดต่อประสา...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 THB
17 มิ.ย. 62
4 . PC Worker/Operator
1.ปฎิบัติงานในส่วนของฝ่ายควบคุมการผลิต 2.ปฎิบัติงานตามแผนการผลิต/สนับสนุนฝ่ายผลิต 3.รับและเตรียมวัตถุดิบสำหรับฝ่ายผลิต 4.เช็ค/รายงานจำนวนวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 5.รักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน...

Shimada Works (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ต่อรอง
17 มิ.ย. 62
5 . Production Control Staff Urgently Required !
1. Production planning and follow up. 2. Delivery status follow up. 3. OT Control. 4. Stock control management.

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
6 . Cost Control Staff - Assistant SupervisorUrgently Required !
1. Department Budget Control 1.1 Planing of yearly Budget. 1.2 Provide budget control database. 1.3 Budget control and information visualize 2. Company's Cost control 2.1 Setting ...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
7 . Tool Control StaffUrgently Required !
1. Receiving parts. 2. Inspection part,Jig. 3. Warehouse control. 4. Prepare partsfor issue request. 5. Regringing process control.

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
8 . Production Control Staff
1. To input data and BOM. on the AS400 system 2. To aid with all other data entry issues as required. 3. Co-ordinate the daily work of the production 4. To Monitoring stock material to support pro...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Positions
เงินเดือน Negotiate (Up to Salary Structure)
17 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.รับ Forecast และ PO. จากลูกค้าพร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลในไฟล์ Balance PO. 2.ตรวจเช็คยอดสินค้าของ Stock FG , Stock Production , Stock QC , Stock Mal't ทุกวันเพื่อรายงานผู้บริหาร 3.เปิด P/O ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยผลิต
- เตรียมความพร้อมกำลังคน วัตถุิบ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติของงานติดสติ๊กเกอร์หมุนฝาและซีลปลายหลอด - ติดตามการผลิตหน่วยคัดบรรจุให้เป็นไปตามแผนการผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ - รับผิดชอบการบันทึกรายง...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - ติดตามการผลิต - รายงานการผลิต

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
12 . Planning Staff
วางแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัท ที.ดี.เค. อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - รับข้อมูลพร้อมตรวจสอบ/วิเคราะห์ใบส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
14 . Planning Staff
- รับ Forecast และ Order จากฝ่ายขาย - เตรียมข้อมูลสำหรับการวางแผนการผลิต - วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำวัน - Loading Label จากโปรแกรมเพื่อเตียมส่งให้ Line ผลิต - Checking material เพื่อให้เพ...

Marugo Rubber Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
15 . Sub Leader ,Leader ,Production Controlรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต (Daily Weekly Mounthly) 2.ควบคุมการ Stock (WIP FG)และสั่งซื้อ Material 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

MINAMIDA (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
14 มิ.ย. 62
16 . เสมียนฝ่ายผลิต
- งานที่เกี่ยวกับเอกสารของแผนกทั้งหมด เช่น มาตรฐานการทำงาน - สนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับเอกสาร และระบบ

Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
17 . Production Engineering
1.วางแผน จัดทำ และดูแลงานด้านการออกแบบ ทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.วางแผน จัดทำ และดูแลงานด้านการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 3.วางแผน จัดทำ และดูแลงา...

NTST (Thailand) Co., Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
18 . Planning Officer
งานวางแผนการผลิต งานเอกสาร ติดตามงาน ประสานงานภายในองค์กร

Cam plas (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Staff)
- วางแผนการผลิต - วางแผนการจัดซื้อ - รับผิดชอบการจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารให้กับหัวหน้าแผนกวางแผนการผลิ - ดูแลเอกสารระบบของฝ่าย จัดทำระบบฐานข้อมูลการวางแผนทั่วไป รวมถึงพิมพ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยว...

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 มิ.ย. 62
20 . วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตและมาตรฐานเวลา(โรงงานชลบุรี ต.เหมือง)
วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำมาตรฐานเวลาการทำงาน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
13 มิ.ย. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ