JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA MANAGER
Job description: 1.Quality function management, testing, result analysis and improvement. 2.Quality result comply with specification review. 3.Quality result weekly monitoring report. 4.Implement...

บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . Supervisor Production
1.วางแผนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและลูกค้า 2.ควบคุม ดูแลและติดตามวัตถุดิบให้เข้าตามวันที่กำหนด และทันต่อการผลิต 3.ควบคุม Stock ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูร...

บริษัท ฮันยู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และข้อตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1.วางแผนงานและกำหนดแผนงานในการควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และควบคุมให้มีการประกันคุณภาพงานทดสอบ 2.กำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และกำหนดมาตรการในการจัดการกับวัตถุดิบหรือ...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยปรีดา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . Production Leader
- ควบคุมดูแลส่วนงานการผลิต Finishing & Inspection ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 และ ISO14001 - ทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์และพื้นที่ในการทำงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ควบคุ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
5 . Production Supervisor (Finishing)
- ควบคุมกะ รายงานปัญหาด้านคุณภาพ รอรับคำสั่งผู้ที่มีอำนาจอนุม้ติในการสั่งการหยุดการผลิตและหยุดการส่งมอบเมื่อเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ - ประสานงานกับ Asst.Manager - จัดทำโครงสร้างและระบบเพื่อป้องกันกา...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
6 . Production Chiefรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุมให้พนักงานและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน 4.จัดการควบคุมดูแลการ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
7 . Production Leader
1.ควบคุมสายการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย 2.ควบคุมกำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบและวิธีการให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง 5....

กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
4 Positions
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
8 . Production ChiefUrgently Required !
• Define the target to manage and improvement to attainable the production goal. • Initiate the appropriate of work instruction to ensure subordinates perform their responsibilities properly. • Con...

กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
4 Positions
27 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท คิงส์ซิง ออโต้ โมบาย พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน(มีประสบการณ์ให้ค่าแรงสูง)รับสมัครด่วน !
1.แปลภาษาประสานงาน , สื่อสารกับฝ่ายผลิตและผุ้จัดการฝ่ายผลิตแต่ละแผนก 2.ควบคุม , ตรวจทานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงส์ซิง ออโต้ โมบาย พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าแผนกบริหาร ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบการจัดทำ นำเสนอ วางแผน และประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา - พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารทั้งหมดของบริษัท เช่น UFAS, Global Gap, GMP, ISO เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
12 . Production Supervisor *** นิคมฯแหลมฉบัง *** (รับอายุ 30-35 ปี)Urgently Required !
- Maintenance and repair machine prevent machine trouble - Control productivity and quality of product - Control daily production following production plan - Control manpower in department สวัสด...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 25-30K
27 มิ.ย. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (ซ่อมบำรุงและสโตร์)
1.รับแจ้งและจัดการงานซ่อมบำรุงและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2.วางแผนงานการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3.ตรวจสอบ,ดูแลการปฏิบ้ติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 4.รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมหาทาง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าทีมผลิตคอนกรีต (ประจำโรงงานบ้านบึง)
1. รับแผนการผลิตคอนกรีตและผลิตคอนกรีตให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำก่อนการผลิตคอนกรีต 3. ทำการผลิตคอนกรีตให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะผลิต 4. จดบันทึกการผลิตคอนกรีตประจำวัน 5. ส่งรายงานก...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตำแหน่ง
27 มิ.ย. 62
15 . Production Supervisor
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ - ควบคุมคุณภาพสินค้า ควบคุมของเสียจากการผลิต...

KAKAMU (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต ข้าวสารเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพ ดูแลตรวจสอบและติดตามคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายใน และภายนอกบริษัทฯเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 3.วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
17 . QA Manager
1. Plan/Manage and control quality since incoming inspection, in process control, finished product to comply specification and regulation. 2. Assure and judgement for accept or reject products as goo...

Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
18 . Plastic Operation Assistant Manager
- แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพเกี่ยวกับงานฉีดพลาสติกและโครงสร้างแม่พิมพ์ - บริหารจัดการแผนการผลิต ประเมิน และผลักดันให้รองรับการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Honda Lock Thai Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
27 มิ.ย. 62

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
เงินเดือน 50,000 - 60,000 Bath
27 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้างานแผนกผลิต (Production Leader)
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต นโยบายของบริษัทฯและข้อกำหนดของลูกค้า 2. ควบคุม ดูแลและฝึกอบรมพนักงานในแผนก ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และปฎิบัติตามก...

Watanabe Heat Treatment Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ