JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลจัดการและรักษาแม่พิม์สำหรับงานอัดขึ้นรูปให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน - วางแผนการบำรุงรักษาสภาพแม่พิมพ์ รวมทั้งกำลังคนในหน่วยงาน ตอบสนองนโยบายจากผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาได้ - ปรับ...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . QC&QA Supervisor / เจ้าหน้าที่ DCCรับสมัครด่วน !
QC&QA Supervisor 1. ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ควบคุมและรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต 3. ควบคุมกระบวนการทดสอบต่างๆ ให้เป็นไปตามม...

บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
3 . Quality Engineer
Job Objectives: Responsible for new product design and development planning, auditing and quality monitoring at each stage 1.Participate in review/verification/confirmation of new product design and ...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
4 Position
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ค. 62
4 . Project Engineer (Stamping)
1. ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้ 2. ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบแม่พิพม์ปั๊มได้ 3. ดูแล วางแผน ควบคุมการผลิตของแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะ 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 5. รายงานผลการผลิตต่อ...

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึนอยู่กับประสบการณ์
23 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ควบคุมคุณภาพในขบวนการผลิต/แก้ปัญหาที่เกิดจากขบวนการผลิต /ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป(ไม่รวมค่ากะและOT)
23 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกผลิต / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. ดูแลเครื่องจักร และระบบการผลิต

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000- 16,000 "ไม่รวมอื่นๆ
23 พ.ค. 62
7 . Industrial Engineer Supervisor (Night Shift)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการผลิต - ดูแลและควบคุมงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - มีความรู้ด้านเครื่องจักรเป็นอย่างดี - จัดทำรายงานต่างๆ ส่งผู้บริหาร - อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รอยัล อินเตอร์แพ็ค จำกัด
1 ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
8 . Production Supervisor รับสมัครด่วน !
1.ติดตามแผนการผลิตและดำเนินการด้านคนวัตถุดิบและวิธีการรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือให้การผลิตดำเนินตามแผน 2.ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้น 3.แก้ไขและปรับปรุงปัญหาที...

บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 25,000
23 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1.วางแผนงานและกำหนดแผนงานในการควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และควบคุมให้มีการประกันคุณภาพงานทดสอบ 2.กำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และกำหนดมาตรการในการจัดการกับวัตถุดิบหรือ...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยปรีดา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต ข้าวสารเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพ ดูแลตรวจสอบและติดตามคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายใน และภายนอกบริษัทฯเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 3.วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
11 . QA Manager
Management system QA-QC Reporting to the Deputy Director QMS - Production control. Lead the team in performing the in-coming, in-process and out-going quality control activities in meeting the compa...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
12 . QA Assistant Manager (45K – 48K) (SDG-27299)
- Plan and fulfill Q.A. department activities in accordance with policy, control quality task to achieve the target. - Review quality, coordinating with production engineer and concerned department a...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000–48,000THB
23 พ.ค. 62
13 . Production Supervisor (Shift Work) (35K – 43K) (SDG-26552)
- Responsible for lid production - Ensure production meets or exceeds the target output and operate within the company’s efficiency and quality standard - Monitor quality of incoming raw materials a...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–43,000THB
23 พ.ค. 62
14 . Foreman QCรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมคุณภาพของไลน์การผลิตทั้งหมดของ Machine 2.รับประกันงาน Claim จากลูกค้าและแก้ไขปัญหา 3.ดูแลการทำงานพนักงานภายในหน่วยงาน 4.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
15 . Machining Managerรับสมัครด่วน !
- Kaizen & Cost down Machining Line - Control Productivity follow the Production plan - Control Quality & NG of Machining Line - Troubleshoot quality and production issues - Maintain positive and...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable.
23 พ.ค. 62
16 . Rigging Supervisor
1. รับรายละเอียดการทำงานของกิจกรรมต่อเนื่องและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้บังคับบัญชา 2. จัดทำตารางกิจกรรมการทำงานประจำวันและการกระจายกำลังคนสำหรับแต่ละงาน 3. เข้าร่วมการประชุมประจำวันกับผู้จัดการส...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
23 พ.ค. 62
17 . Production Leader หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำสาขาแหลมฉบัง) รับสมัครด่วน !
- ดูแลการทำงานของพนักงานในหน่วยงานให้ปฎิบัติงานตาม มาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานและติดตามผลการผลิต ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
23 พ.ค. 62
18 . Foreman Painting (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) - ติดตามผลการดำเนินงาน (KPI) รับประกันการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ QA - ควบคุมทีมงานให้มีคุณภาพ หรือความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผู้บังคับบั...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
19 . Production Leader
1. To Control Production according to Plan. 2. Control and fix machine problems. 3. Check machine by check sheet Machine daily. 4. Setup or Part change follow Production plan. 5. Order and Trainin...

Itaotec (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกผลิต
1. ดูแลรับผิดชอบงานในสาย การผลิตให้เป็นไปตามแผน 2. วางระบบ และวางแผนงานการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการผลิต เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 4. บริหารจัดการบุคคลากรให้สอดคล้องกับกา...

บริษัท เอสแอล.คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ