JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager / Project Engineerรับสมัครด่วน !
วัตถุประสงค์ของงาน: กำกับดูแลและบริการงานโครงการ โดยร่วมออกแบบวางแผนโครงการ บริหารงานก่อสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ตลอดจนงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งมอบงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง...

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนก New Product
1.บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแผนก New Product 2.ควบคุมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ Spec ที่ถูกต้องก่อนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 4.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงา...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการทั่วไป (General Maneger)
- ดูแลจัดการงานทั่วไป ของทุกแผนก - ดูแลจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ - จัดระบบการงานทั่วไป ของตำแหน่ง Reception - ดูแลจัดการเป็นที่ปรึกษาของพนักงาน

บริษัท เยาเคอ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000 ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลับเฮ้าส์รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนในการกำหนดงบประมาณ และเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - รับผิดชอบบริหารจัดการงานแผนกคลับเฮ้าส์ ห้องอาหาร ห...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
5 . Asst. General Manager (Manufacturing)
- Leading and managing all aspects of manufacturing facility in Safety, Quality, Production, Cost Management and Supply chain. - Set strategy and direction of the plant, in alignment with the organ...

บริษัท เอ็น.เอช.โซจะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Total packet not over 65 K.
21 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
- บริหารจัดการภาพรวมโครงการ - วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ - ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ - ...

บริษัท ไอริณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
7 . Production Manager
1.วางแผนการผลิต 2.วางแผนการพัฒนาพนักงานในหน่วยงาน 3.จัดทำรายงานการผลิต รายวัน รายเดือน รายปี 4.จัดทำ WI รวมทั้งการตั้งเป้าหมาย KPI ของหน่วยงาน 5.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และเกิดของเสียน้อยที...

บริษัท ฮิวแมน อีเล็คโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท/ตามตกลง
20 ส.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการอาคารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและจัดการทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด 2. ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม (เจ้าของห้องชุด) หรือตามมติของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ 3. ดูแลผู้ใต้...

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา (รับบริหารนิติบุคคลโครงการในเครือ Origin)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
1.ตรวจสอบวางแผนงานการจัดการงานระบบความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร,งบประมาณ,การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 2.กำหนดเป้าหมายการทำงานของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ส.ค. 62
10 . City Manager - Pattaya
City Manager- Pattaya To be a member of the team: Some of our core values at Seekster are “Balanced Efficiency” and “Energized Teamwork”. This is why we are looking for someone on fire for Operat...

บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30k
16 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ