JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ (ประจำนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี)
1 วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ทุกขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2 ตรวจสอบรายการสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 3 ...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
งานวิเคราะห์ทางด้านเคมีในห้องปฏิบัติการ เก็บตัวอย่างนอกสถานที่

Green Monitoring Service Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000
20 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าส่วนบรรจุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,ขับรถโฟคลิฟท์รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ -วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ -จัดทำ Stock สารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ -สอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ หัวหน้าส่วนบรรจุ -ดูแลทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต -ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานผลิตได้ด...

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB)
1. ตรวจ วิเคราะห์ และทดลองส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ 2. ควบคุมห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม GMP และ ISO/ IEC 17025 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ** สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานในห้อง ...

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
5 . พนักงานวิเคราะห์ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
1.จัดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี และอุปกรณ์ให้มีพร้อมใช้งาน 2.ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต และอื่นๆทางด้านจุลขีววิทยา 3.รายงานผลวิเคราะห์ และสรุปผลวิเคราะห์ทางด้าน...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
16 พ.ค. 62
6 . Laboratory Staff
To analyzes & prepares test reports, assists with a variety of special laboratory projects of other assigned.

Foamtec International Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
15 พ.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ