JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Process Engineer
1.จัดเตรียมและติดตามผลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมและทดลองเครื่องมือต่างๆก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 3.จัดประชุมกับฝ่ายผลิต อธิบายชี้แจงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
26 มิ.ย. 62
22 . QA EngineerUrgently Required !
1.Response for customer claim and warranty claim. - Problem analysis and investigation both line claim and warranty claim. - Report claim / complain to customer - Support analysis activiti...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
23 . วิศวกรการผลิต
-ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพ ตามระยะเวลาการส่งมอบชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ -จัดเตรียมและติดตามผลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต -จัดเตรียมและทดสอบเครื่องมือต่างๆก่อนนำไปใช...

บริษัท น่านช้างอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกัน หรือตามประสบการณ์การทำงาน
26 มิ.ย. 62

KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
25 . Production Engineer
Responsibilities: • Daily check the production output and trouble shooting from production line • Summarize production data to improve the production process and productivity • ...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
26 มิ.ย. 62
26 . Production Engineer
- Handling control of process procedure and production system. - Improve productivity - Problem solving and set up corrective action

EXEDY Friction Material Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
25 มิ.ย. 62
27 . Process Engineer (Foam/Equipment)
Job Summary Responsible for try new product and fix the process, and train technician and operator about process operation. After mass production make sure the process is under control and stable, an...

Yanfeng (Thailand) Co.,Ltd./ บริษัท เยนเฟิง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62

บริษัท เจ.บี.ที.อินดัสเทรียล จำกัด
2 ตำแหน่ง
25 มิ.ย. 62
29 . Welding Engineer or Technician
- ควบคุมการผลิตในแต่ละวันให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการผลิต - ลดของเสียที่เกิดขึ้นในการะบวนการผลิต - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Miyama Industry(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน Depend on company salary structure.
25 มิ.ย. 62
30 . R&D Engineer
1. Feasibility design blow mold/ Design process / readiness tooling and equipment. 2. Review technical for new tooling for sourcing supplier 3. Ensure that programed are managed to achieve as a min...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
31 . Process engineer
•พัฒนากระบวนการผลิต ในผลิตภัณฑ์ •วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน ปัญหา และการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ เพื่อผล...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
32 . Process Engineer
Job Summary:- Be responsible for all manufacturing process in Swab, Wiper and Other production line, materials used, manufacturing procedure and deviation document. The major functions are to improv...

Foamtec International Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negitiate
24 มิ.ย. 62
33 . Production Engineer
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
24 มิ.ย. 62
34 . Production/Process Engineer
- Control Production Performance on every process - Improve, develop and maintain process - Productivity [Leadtime/Setting Time/Reduction increase output with decrease inout] - Quality in process ...

Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
35 . QA.,QC Engineer
- Develop and maintain systems, procedures and practices according to quality standards. - Train operators, auditors and others employees as required. - Support practices that audit and improve supp...

Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
36 . Operating Engineer
- Plan and control production quantity and productivity. - Coordinate Plan maintenance of standard of performance in manufacturing. - Control consumable part, tooling and equipment in manufacturin...

บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
22 มิ.ย. 62
37 . Production Engineer รับสมัครด่วน !
- Engineering support for production Line . - Support new model / change reject. - Investigate and follow up where problem occurred. - Improvement in owner jobs.

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 62
38 . วิศวกรฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิต 3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังบัญชา 4. ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
39 . Production Engineer
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต - การผลิตส่งมอบให้ตรงเวลา - ตรวจเช็คความพร้อมวัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อง เพื่อให้แผนการผลิตดำเนินงานตรง สอดคล้องกับแผนการผลิต

บริษัท เอสพี ไทย บ็อกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
40 . วิศวกร
- ดูแลการผลิตทั้งหมด - วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ผลิตงานไม่ได้คุณภาพ

บริษัท วาซิน เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+วุฒิการศึกษา
20 มิ.ย. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ