JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer (ปิ่นทองโครงการ 2)
1.จัดทำแผนงานในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายประกันคุณภาพพร้อมทั้งกระจายเป้าหมายในการทำงานให้พนักงานที่รับผิดชอบดูแลนำไปควบคุมปฎิบัติ 2.สร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป็นไปตา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
22 ก.ค. 62
2 . QA EngineerUrgently Required !
1.Response for customer claim and warranty claim. - Problem analysis and investigation both line claim and warranty claim. - Report claim / complain to customer - Support analysis activiti...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
3 . Production Engineer Level 1-2Urgently Required !
1.Production Concept Design - To Create production concept of new product/ process and revise to improve in detail. - To setup plan & target of production concept for Machining Inspection. 2. Pro...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
4 . Assembly Process Engineer (25K – 45K) (SDG-28801)
-Responsible for problem solving on assembly line -Responsible for welding fixture replacement and debugging -Solve daily problems on assembly line and make sure production line run smoothly -Parti...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000–45,000THB
22 ก.ค. 62
5 . Production Engineer Chief(Maintenance) (33K – 45K) (SDG-26706)
・Be responsible for improving production line efficiency ・Maintain and design for all facilities, jigs in production line ・Manage and control plastic injection molding ・Maintenance production facil...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 33,000–45,000THB
22 ก.ค. 62

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
22 ก.ค. 62
7 . Process Engineer / Production Engineer
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต - การผลิตส่งมอบให้ตรงเวลา - ตรวจเช็คความพร้อมวัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้แผนการผลิตดำเนินงานตรง สอดคล้องกับแผนการผลิต

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
8 . OE Engineerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้า OE และนำข้อมูลมาสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าให้ทันตามที่ลุกค้าต้องการ รับผิดชอบในก...

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
9 . Production Engineer
1. รับคำสั่งการผลิตจากผู้บังคับบัญชา 2. ควบคุมงานเสียในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบาย 3. ดำเนินการต่างๆเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 4. ตรวจสอบและควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต 5. รายงานสิ่งต่า...

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ก.ค. 62
10 . QA Engineer (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
1.Will be in charge to supervise the quality of a full production unit. 2.Prepare Regular Quality Reports. 3.Establish and Maintain Quality Management Systems. 4.Develop and Monitor Performance Me...

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 หรือตามตกลง พิจารณาจากประสบการณ์
22 ก.ค. 62

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000
22 ก.ค. 62
12 . Production Engineer
•Plans and directs the material planning and material logistics functions to meet the facility plan objectives and satisfy customer needs •Plans, initiates, and maintains a material procurement proc...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
22 ก.ค. 62
13 . Production Supervisor
1. ควบคุมและวางแผนการผลิต 2. สั่งงานและมอบหมายงานให้กับพนักงานภายในแผนก รวมถึงวางแผนกำลังคนภายในแผนก 3. ติดตามและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการผลิตให้เป็นไปเป้าหมาย

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา
22 ก.ค. 62
15 . Production Assistant Manager (Japanese Speaking) Chemical background ||J3410
Location: WHA Eastern Seabord Industrial Estate2 / A.Sriracha Chonburi Responsibilities: 1. Chemical manufacturing in general. 2. Equipment maintenance. 3. Report ot Japanese Production M...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45-50K
22 ก.ค. 62
16 . Sales & Planning Staff
1. Follow up report 2. จัดทำตารางการทำงาน ตรวจสอบและรายงานแผนการทำงาน 3. ดูแลและติดตาม Material และ standard ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เข้าตามวันที่กำหนดและทันต่อการใช้งาน 4. ประสานงานระหว่างหน่วยง...

บริษัท ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
17 . Production Manager
Job Description: The position will involve the Global support & management of local production personal & management on the CCS shop floor , for the following ,but not solely restricted to : ...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 150,000THB
22 ก.ค. 62
18 . Process Engineer
1.จัดเตรียมและติดตามผลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมและทดลองเครื่องมือต่างๆก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 3.จัดประชุมกับฝ่ายผลิต อธิบายชี้แจงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
19 . Production engineer (Forge) (52569)
Job Description 1. Analyze and improve Production line (Process : Forge) 2. Control and Improve production plane to achieve target efficiency / productivity 3. Coordinate with all concerned to achi...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 22,000
22 ก.ค. 62
20 . Production Engineer (50018)
- Responsible for a technical adviser to the customer - Visit client with the Salesperson and explain products detail - Conduct in-house testing and teach the customer how to use by using CNC machin...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000
22 ก.ค. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ