JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000
20 มิ.ย. 62
2 . TPS/TIE Supervisor , TPS/TIE Engineer Urgently Required !
1.TPS/TIE Supervisor 1 Position - Develop and implement manufacturing excellence concept based on TPS tools. - Train the production staffs on TPS. Tools including to product, process and quality im...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน According to experience
20 มิ.ย. 62

KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิต 3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังบัญชา 4. ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
6 . Production Engineer Chief(Maintenance) (33K – 45K) (SDG-26706)
・Be responsible for improving production line efficiency ・Maintain and design for all facilities, jigs in production line ・Manage and control plastic injection molding ・Maintenance production facil...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 33,000–45,000THB
20 มิ.ย. 62
7 . QC Engineer
1. Action Customer Claim / Complain / Internal reject (N/C) 2. Support Abnormal 3. New model / Channing point control 4. Experience in quality control.

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 62
8 . Production Engineer Supervisorรับสมัครด่วน !
Develop and improve production machine, facilities and processes to make sure that efficiencies are achieved and operating costs are lower Coordinate all process improvement projects - from idea gene...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
9 . Production Engineer
•Plans and directs the material planning and material logistics functions to meet the facility plan objectives and satisfy customer needs •Plans, initiates, and maintains a material procurement proc...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
20 มิ.ย. 62

YMP Group (กลุ่มบริษัท วายเอ็มพี ไทยแลนด์ จำกัด)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
11 . Product Engineer (JLPT N3)รับสมัครด่วน !
- Respond for leading New Model Preparation - Respond Quality defect in Production line - Product and Process change notice - Quality control such as QRR, In-process defect and Failure in Market -...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000
20 มิ.ย. 62
12 . Process Engineer / Production Engineer
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต - การผลิตส่งมอบให้ตรงเวลา - ตรวจเช็คความพร้อมวัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้แผนการผลิตดำเนินงานตรง สอดคล้องกับแผนการผลิต

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
13 . OE Engineerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้า OE และนำข้อมูลมาสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าให้ทันตามที่ลุกค้าต้องการ รับผิดชอบในก...

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
14 . CAD/CAM Engineer
รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมและดูแลการผลิต แผนก CNC Operation ให้ผลิตงานให้ได้ตามแผนที่กำหนด และ ได้คุณภาพ และพัฒนากระบวนการผลิตงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.เขียน Program CNC (CAM) หน้าที่ความรับผิด...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
20 มิ.ย. 62
15 . Process Engineer
1.จัดเตรียมและติดตามผลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมและทดลองเครื่องมือต่างๆก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 3.จัดประชุมกับฝ่ายผลิต อธิบายชี้แจงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
20 มิ.ย. 62
16 . QA EngineerUrgently Required !
1.Response for customer claim and warranty claim. - Problem analysis and investigation both line claim and warranty claim. - Report claim / complain to customer - Support analysis activiti...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
17 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการผลิต 2. จัดทำฐานข้อมูลสำหรับผลิตสินค้า 3. ปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต

บริษัท เอ็ม.บี.เจ. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
19 มิ.ย. 62

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
19 มิ.ย. 62
20 . Process Engineer (Foam/Equipment)
Job Summary Responsible for try new product and fix the process, and train technician and operator about process operation. After mass production make sure the process is under control and stable, an...

Yanfeng (Thailand) Co.,Ltd./ บริษัท เยนเฟิง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ