JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000
27 มิ.ย. 62
2 . Production Engineer
1. รับคำสั่งการผลิตจากผู้บังคับบัญชา 2. ควบคุมงานเสียในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบาย 3. ดำเนินการต่างๆเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 4. ตรวจสอบและควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต 5. รายงานสิ่งต่า...

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 มิ.ย. 62
3 . Engineer / 20-28k /อมตะนคร/ Automotive (E)
- ศึกษากระบวนการพ่นสี ความเป็นไปได้ของการสีทีใช้ ให้มีประสิทธิภาพ และ สามารถลดต้นทุนในการใช้สีได้ - ศึกษาและออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า - ติดตามทบทวนปรับปรุงแก้ไขแม...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
27 มิ.ย. 62
4 . Production Engineer Chief(Maintenance) (33K – 45K) (SDG-26706)
・Be responsible for improving production line efficiency ・Maintain and design for all facilities, jigs in production line ・Manage and control plastic injection molding ・Maintenance production facil...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 33,000–45,000THB
27 มิ.ย. 62
5 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการผลิต 2. จัดทำฐานข้อมูลสำหรับผลิตสินค้า 3. ปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต

บริษัท เอ็ม.บี.เจ. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
27 มิ.ย. 62

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
27 มิ.ย. 62
8 . QA Engineer (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
1.Will be in charge to supervise the quality of a full production unit. 2.Prepare Regular Quality Reports. 3.Establish and Maintain Quality Management Systems. 4.Develop and Monitor Performance Me...

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 หรือตามตกลง พิจารณาจากประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรการผลิต
-ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพ ตามระยะเวลาการส่งมอบชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ -จัดเตรียมและติดตามผลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต -จัดเตรียมและทดสอบเครื่องมือต่างๆก่อนนำไปใช...

บริษัท น่านช้างอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกัน หรือตามประสบการณ์การทำงาน
27 มิ.ย. 62
10 . QC Engineer
1. Action Customer Claim / Complain / Internal reject (N/C) 2. Support Abnormal 3. New model / Channing point control 4. Experience in quality control.

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
27 มิ.ย. 62
11 . Production/Process Engineer
- Control Production Performance on every process - Improve, develop and maintain process - Productivity [Leadtime/Setting Time/Reduction increase output with decrease inout] - Quality in process ...

Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
27 มิ.ย. 62
12 . QA.,QC Engineer
- Develop and maintain systems, procedures and practices according to quality standards. - Train operators, auditors and others employees as required. - Support practices that audit and improve supp...

Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
13 . Process engineer
•พัฒนากระบวนการผลิต ในผลิตภัณฑ์ •วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน ปัญหา และการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ เพื่อผล...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
14 . Process Engineer / Production Engineer
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต - การผลิตส่งมอบให้ตรงเวลา - ตรวจเช็คความพร้อมวัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้แผนการผลิตดำเนินงานตรง สอดคล้องกับแผนการผลิต

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
15 . Production Engineer
•Plans and directs the material planning and material logistics functions to meet the facility plan objectives and satisfy customer needs •Plans, initiates, and maintains a material procurement proc...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
27 มิ.ย. 62
16 . Process Engineer
Job Summary:- Be responsible for all manufacturing process in Swab, Wiper and Other production line, materials used, manufacturing procedure and deviation document. The major functions are to improv...

Foamtec International Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negitiate
27 มิ.ย. 62
17 . QA Engineering
- ทำ PPAP, APQP, PFMEA, CONTROL PLAN, MSA, SPC - ควบคุม Process Initial warantee - Cost Reduetion, TS16949 - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
2 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
18 . OE Engineerรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้า OE และนำข้อมูลมาสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าให้ทันตามที่ลุกค้าต้องการ รับผิดชอบในก...

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
19 . QA EngineerUrgently Required !
1.Response for customer claim and warranty claim. - Problem analysis and investigation both line claim and warranty claim. - Report claim / complain to customer - Support analysis activiti...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
20 . Process Engineer
1.จัดเตรียมและติดตามผลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมและทดลองเครื่องมือต่างๆก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 3.จัดประชุมกับฝ่ายผลิต อธิบายชี้แจงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
27 มิ.ย. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ