JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

สถาบันไทย-เยอรมัน
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
24 พ.ค. 62
2 . วิศวกร (วัสดุและโลหะการ)
- เพื่อทำการสอน การฝึกอบรม และงานโครงงานอุตสาหกรรม ในด้าน Manufacturing Technology ให้แก่ลูกค้า โดยให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพของสถาบันฯ

สถาบันไทย-เยอรมัน
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
24 พ.ค. 62
3 . Production Engineer / Supervisor
- To issue idea , design and make KAIZEN of production line (Injection,Assembly,Painting). - To design and issue idea of automation M/C, Robot 6 axis,3 axis, jig fixture, KARAKURI. - Improvement lin...

Moriroku Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน NA
24 พ.ค. 62
4 . New Model Staffรับสมัครด่วน !
- Implement working as planning from superior level. - Implement and monitor the progress of the implementation of work plan to achieve target and report to superior periodically. - Plan the impleme...

Moriroku Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
24 พ.ค. 62
5 . วิศวกรโรงงาน
วางแผนงาน ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน และติดตั้งภายนอก,ถอดแบบงานเพื่อเสนอราคาลูกค้า

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
6 . Sourcing Engineer
-ขอราคาและคัดเลือกผู้ผลิตสำหรับผลิตชิ้น/เครื่องมือ/เครื่องจักรของแต่ละModelตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด -ทำการออกเอกสารใบสั่งซื้อและติดต่อความคืบหน้าของผู้ผลิตในช่วงพัฒนาผลิตใหม่ -สำรวจแหล่งผลิตใหม่เพิ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
7 . Engineer Sr. SupervisorUrgently Required !
1. Make schedule of new model and take care new model overview. 2. Leading and Coaching APQP team. 3. Leading line trial all new model. 4. Responsibility in production start-Up and all technical is...

บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 พ.ค. 62
8 . Process Engineer /Product Engineer
- ประสานงานและวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก - การจัดการกระบวนการในไลน์ผลิต , ลดคน ลดต้นทุนในการผลิต - แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - สร้างวินัยในการทำงานในส่วนที่...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
9 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
-ติดตาม แก้ไขปัญหา ลูกค้า Claim -วิเคราะห์และแก้ปัญหางานเสียในกระบวนการ -พัฒนาระบบการวัดและตัดสินใจ -จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทบทวนเอกสารที่ไม่ทันสมัย -Calibratiobn Technical

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
10 . Project Engineer
1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายผลิต 2. ดูแลกิจกรรมและรับผิดชอบการดำเนินงานทางด้านการจัดทำคู่มือต่างๆ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4. ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกทรัพยากรมนุษย...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
11 . Production Engineer (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
-Responsible for daily supervising of production operator for manufacturing good quality product of wire harness. -Design and propose and the drawing to appropriate production process and made to coo...

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 หรือตามตกลง พิจารณาจากประสบการณ์
24 พ.ค. 62
12 . PC & Logistics Planing Engineer ( PC Dept.) / Automotive-Chonburi Urgently Required !
Our customer is Japanese manufacturing intra Amatanakorn-Chonburi. We are looking for Production Control & Logistics Engineer to beat the efficiency of performance with the following details ... J...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable depend on performance & ability
24 พ.ค. 62
13 . วิศวกรรม
- หน้าที่รับผิดชอบ รับนโยบายการทำงานจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมฯ ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการทำงานของพนักงานภายในแผนกวิศวกรรม โดยต้องจัดทำประวัติ เครื่องจักร แผน PM การสอบเทียบเครื่องมือว...

บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
14 . Industrial Engineer - Steel and Machine Manufacturing(40,000 -45,000)
RESPONSIBILITIES: Data base collection related to production output separated by production areas. Data base collection related to Machine capacity utilization separated by production areas. Monitor ...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000
24 พ.ค. 62
15 . Mechatronics Engineer / Production EngineerUrgently Required !
- Control Machine - Control quality of Product - Maintenance Machine - Achieve target Plan&Actual

AJE THAI Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าอาหาร+ค่าครองชีพ+เบี้ยขยัน+ค่ากะ (รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน)
24 พ.ค. 62
16 . วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลอาวุโส (ปฏิบัติงานโครงการสวนอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวน งานระบบสุขาภิบาลโครงการขนาดใหญ่ (ท่อประปา,งานปั๊มน้ำ,ฯ) - มีประสบการณ์การออกแบบระบบสุขาภิบาลนิคมอุตสาหกรรม,สวนอุตสาหกรรม,โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่, หรือ สวนน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นอ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
17 . Process Technician
• Maintain production line procedure normal operation, keep the stability of cell transfer efficiency; • Solve production line procedure problem and efficiency trouble; • Help engineer and superviso...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
24 พ.ค. 62
18 . Process Engineer.
Job Responsibilities: • Optimize and improve solar cell technology ,improve process stability and effectiveness, promote cell conversion efficiency; • Research and implement new technology and new m...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
5 Position.
เงินเดือน Negotiable
24 พ.ค. 62
19 . Production Engineer
1. Review production schedule from Planning section, prepare relevant resources e.g. manpower, supplies and machine conditions 2. Monitor line performance to reach daily, weekly, monthly production a...

Cobra International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน *
24 พ.ค. 62
20 . CAD Design Engineer (Automotive Business Unit)
Assist the development department in the drafting and designing special parts or anything is required to accomplish the development.

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริท
24 พ.ค. 62
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ