JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ENGINEER (NEW MODEL/ PAINT)
1. ศึกษากระบวนการพ่นสี ความเป็นไปได้ของการสีที่ใช้ ให้มีประสิทธิภาพ และ สามารถลดต้นทุนในการใช้สีได้ 2. ศึกษาและออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 3. ติดตามทบทวนปรับปรุงแก้...

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62

บริษัท สหเซเรน จำกัด
21 มิ.ย. 62
3 . Chemical Engineer
Detailed job related duties. 1.Follows written analytical procedures and methods for chemical testing of in-process. 2.Communicates status of testing samples to Chemical process manager, Supervisor...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
21 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
- รับมอบหมายงานจากหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา - ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาสูตรยาง - วางแผนการทดสอบ เสนอแผนการทดสอบ และเสนอผลการทดสอบสูตรยางต่อหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา - จัดทำและแก้ไขสูตรมาตรฐาน สูตรมาตร...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ