JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Mechatronics Engineer / Production Engineer / Electrical SupervisorUrgently Required !
>>Mechatronics Engineer / Production Engineer - Control Machine - Control quality of Product - Maintenance Machine - Achieve target Plan&Actual >>Electrical Supervisor - Preventive and Correc...

AJE THAI Co., Ltd. และบริษัทในเครือ
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าอาหาร+ค่าครองชีพ+เบี้ยขยัน+ค่ากะ (รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน)
17 ก.ค. 62
22 . Machine Design Engineer
- Design Hydraulic and Pneumatic Systems - Design and develop equipment and tools for an automotive underbody repair - Design and develop X lift for Automotive repair - Conduct virtual simulation (...

บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
23 . Design Engineer
- รับผิดชอบงานการตรวจสอบแบบ ทบทวนแบบ การออกแบบ - การเตรียมแบบสร้าง การทำ BOM การคำนวณต้นทุน - รวมไปถึงการเลือกใช้ จัดหา จัดเตรียมวัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำเร็จรูป

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
24 . Automotive Data Engineer
- Create car body measurement data from 2D or 3D original data from OEM - Measure cars from created datasheets - Support customer for any issue of measurement machines and datasheets - Join a team ...

บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
16 ก.ค. 62
25 . Maintenance Engineer [Mechanical]
1. Draw up a plan directed job by section manager and achieve it 2. Solve quickly some QCD issue 3. Instruct for subordinates for manufacturing process construction higher-quality and safety 4. Sup...

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน Depend company structure
15 ก.ค. 62
26 . Stamping Engineer (Tooling)
Responsibilities: -Using 2D and 3D computer-aided design and manufacturing software (CAD/CAM) -Monitoring the tools used on the manufacturing line to ensure efficient run rates and identify necessar...

บริษัท จัดหางาน อาร์แอลซี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
15 ก.ค. 62
27 . Design Engineer
1. Automotive parts design and issue Drawing by CATIA program. 2. New product research and development depend on customer and user requirement. 3. Able to calculate for support design data.

Honda Lock R&D Asia Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 ก.ค. 62

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 4 อัตรา
13 ก.ค. 62
29 . QA/QC Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการ ควบคุมงานดูแลงานด้านคุณภาพทั้งระบบตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับเหมา และรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชา 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
13 ก.ค. 62
30 . Project Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข งบประมาณที่กำหนด และให้เสร็จตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
13 ก.ค. 62
31 . Project Engineer, Mechanical Engineer
1. ดำเนินการควบคุมสรุปภาพรวมโครงการ,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายงานหน่วยงาน

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
13 ก.ค. 62
32 . Forge Engineer
ควบคุมดูแลการผลิต(ขึ้นรูปเย็น)

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ก.ค. 62
33 . Service Engineer (อมตะนคร ชลบุรี)
1. Contact and negotiate with customer and supplier 2. Coordinate with customer and supplier for get information and smooth operation. 3. Controlling & monitoring contractor and support to solving...

Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ก.ค. 62
34 . วิศวกรโครงการ - เครื่องกล
Follow up and close all open issue item include coordination all concern party. * Establish concept design * Prepare Request for quotation(RFQ) * Bench marking cost and price estimation. * Due...

AES (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable depend on education and experience. Permanent position
12 ก.ค. 62
35 . Technical Engineering Assistant Manager
- Clarify engineering technical matter and Inform all concerned sections. - Receive and Review the drawing and engineering specification. - Engineer change control for design and customer matter...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน NA
12 ก.ค. 62
36 . วิศวกรเครื่องกล
-เขียนแบบออกแบบและทำรายการคำนวน -ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามข้อกำหนด -ควบคุมการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000
12 ก.ค. 62
37 . Machining Engineering (Foreman / Leader)
1.สามารถคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ สามารถออกแบบกระบวนการ และเข้าใจเรื่องเงื่อนไขต่างๆ ของการ Cutting 2.สามารถเขียนแบบ CAD ได้(อย่างน้อย 2D) 3.คิดต้นทุนในการผลิตสินค้า New Prod. ได้ ค่ากระบวนการ/ค่าเ...

TECHNO - METAL (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
12 ก.ค. 62
38 . Service Engineer Supervisorรับสมัครด่วน !
To improve our product quality customer satisfiaction obtain field information and jointly work with Engineering / Factory side. We wouldproper to increase our technical staff a lavel of Chief / Su...

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน In Structure of company
12 ก.ค. 62

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน In Structure of company
12 ก.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ